Factsheet

De belangrijkste juridische aandachtspunten voor e-commerce

E-commercebedrijven hebben niet alleen te maken met consumenten, maar ook met veel ICT-dienstverleners. Daarnaast moeten er vaak fysieke producten worden ingekocht en geleverd. Om met deze verschillende partijen goede afspraken te maken is kennis van beide kanten vereist. Hieronder vindt u een praktisch advies ten aanzien van de belangrijkste juridische onderwerpen waar e-commercebedrijven mee te maken hebben.

Bekijk de volledige factsheet

Het recht voor startups

Speciaal voor jou als beginnende ondernemer hebben wij deze factsheet samengesteld. We bespreken niet alleen juridische regeltjes maar geven ook praktische tips. Welkom bij de spoedcursus ‘recht voor startups’. Voor startups gelden uiteraard geen andere regels dan voor anderen maar de benadering kan wel anders zijn. Zo is een onderneming…

Bekijk de volledige factsheet

Impact van de Europese Privacyverordening

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gaat op de schop. Dit werd al in januari 2012 door de Europese Commissie aangekondigd, en nu heeft de plaatsvervanger van de Wbp een definitieve vorm gekregen. De (Europese) toezichthouder krijgt met de komst van de verordening tanden. Er kunnen boetes worden opgelegd van maximaal €…

Bekijk de volledige factsheet

Over ICTRecht

Deskundig en praktisch juridisch advies  Heeft u uw juridische zaken goed geregeld? Zeker op het gebied van ICT is dit geen eenvoudige zaak. Voorkom juridische ICT-problemen en laat ICTRecht u deskundig en praktisch adviseren. Dat hoeft helemaal niet duur te zijn: naast maatwerk leveren wij standaardproducten en juridische generatoren. ICTRecht is een klein,…

Bekijk de volledige factsheet

Impact van de meldplicht datalekken

Vanaf 1 januari 2016 wordt het wettelijk verplicht om datalekken te melden. Zowel grootschalige inbraak als ieder kwijtraken, diefstal of onbevoegd gebruik van persoonsgegevens telt als een datalek. En dat is nog niet alles. Wie data laat lekken of persoonsgegevens verwerkt zonder zich netjes aan de wet te houden, loopt kans…

Bekijk de volledige factsheet

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden geven ondernemers de mogelijkheid om in één keer regels over de niet-essentiële aspecten van hun dienstverlening te stellen. Zo kunnen de betalingstermijn, contractsduur of aansprakelijkheid van de ondernemer in één keer voor alle klanten worden geregeld. Er zijn de nodige valkuilen bij algemene voorwaarden. Zo moeten de voorwaarden op een wettelijk voorgeschreven manier worden overhandigd. En algemene voorwaarden naar consumenten toe zijn onderworpen aan wettelijke grenzen (de grijze en zwarte lijst) die bepaalde al te eenzijdige voorwaarden verbieden.

Bekijk de volledige factsheet

Bring your own device juridisch bekeken

Het fenomeen Bring your own device, waarbij werknemers werken met hun eigen laptop of smartphone, wint snel aan populariteit. De voordelen zijn immers evident: iedere werknemer gebruikt de apparaten die hij het prettigst vindt, en kan deze tevens voor privézaken inzetten. Maar voor werkgevers ontstaan er ook nieuwe zorgen. Wie…

Bekijk de volledige factsheet

Cameratoezicht

Cameratoezicht op straat, in winkels, bedrijven, huizen en andere locaties komt steeds vaker voor. Meestal aangekondigd, maar soms ook in het geheim. De wet stelt hier echter grenzen. Filmen of fotograferen op een voor het publiek toegankelijke plaats mag, maar de aanwezigheid van camera’s moet duidelijk aangegeven zijn. In besloten…

Bekijk de volledige factsheet

Continuïteit in de cloud

Clouddiensten zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de online wereld. Van een simpele e-maildienst tot volledige facturatie- of accountantprogramma’s, ondernemingen maken gebruik van allerlei clouddiensten. Hiermee ontstaat een grote afhankelijkheid en dat brengt risico’s met zich mee. Steeds vaker zal de vraag gesteld worden ‘Wat als mijn clouddienstverlener failliet gaat?’ of ‘Hoe kan ik er voor zorgen dat de dienst gecontinueerd wordt?’. Deze vragen leiden steeds vaker tot een risicoanalyse ten aanzien van de weerbaarheid van clouddiensten. Met back-up faciliteiten en exit-regelingen kunnen bepaalde zaken geregeld worden. Om écht continuïteit te waarborgen is een omvangrijkere oplossing nodig. Cloudrecht en de Stichting Continuïteit Internetdiensten (SCI) bieden die oplossing.

Bekijk de volledige factsheet

Draadloos internet (wifi) aanbieden aan anderen

Uw organisatie wil draadloos internet (wifi) aanbieden aan gasten, bezoekers of klanten. Gratis, als extra service, of tegen betaling. Het opzetten van een draadloos netwerk voor anderen roept veel vragen op. Moet u de identiteit van de gebruikers vaststellen? Bent u aansprakelijk voor wat deze mensen via uw internetverbinding doen?…

Bekijk de volledige factsheet

Gamerecht

Een game tot een succes maken vereist samenwerking tussen diverse partijen en het nemen van de nodige risico’s. Om dat allemaal in goede banen te leiden, is duidelijkheid met betrekking tot uw juridische positie van groot belang. In deze factsheet benoemen we de belangrijkste punten wat betreft de bescherming van…

Bekijk de volledige factsheet

Geef hier die domeinnaam!

Wie op internet actief wil zijn, heeft een goede domeinnaam nodig. Aan deze naam worden de website en e-mailadressen van het bedrijf gekoppeld. Wie een bekende handels- of merknaam heeft, registreert die natuurlijk als domeinnaam. Maar een minder scrupuleuze ondernemer kan ook andermans handelsnaam of merknaam registreren. Die kan dan…

Bekijk de volledige factsheet

Gezondheidsrecht

De wet- en regelgeving rond ICT in de zorg is complex en onduidelijk. Als zorgaanbieder maakt u gebruik van een veelheid aan ICT-toepassingen. Sommige intern en sommige “in the cloud”. De voorwaarden van die toepassingen kunnen de nodige verrassingen voor u bevatten. Voor zorgaanbieders geldt dat u duidelijk voor ogen…

Bekijk de volledige factsheet

Hoe om te gaan met de nieuwe cookieregels?

Op 4 februari 2015 is het wetsvoorstel om de cookiewet te versoepelen aangenomen in de Eerste Kamer. De wetswijziging is nog niet definitief in werking getreden, maar dit zal niet lang op zich laten wachten. Deze wetswijziging zal ook enige veranderingen met zich meebrengen die ook voor jullie van belang…

Bekijk de volledige factsheet

Hostingproviders

Het is tegenwoordig een fluitje van een cent om zelf websites te hosten en eigen e-maildiensten te starten. Het enige wat daarvoor immers nodig is, is een computer met toegang tot internet, wat software en enige basiskennis. Hoewel hosting- en e-maildiensten traditiegetrouw worden verzorgd door ISP’s die ook internettoegang aan…

Bekijk de volledige factsheet

ICT-leveranciers & Zorg

Levert u ICT-diensten aan een zorgorganisatie? Dan wilt u goede afspraken maken met  de zorgorganisatie. Niet alleen over welke dienst u precies gaat leveren maar ook over de voorwaarden waaronder u die diensten levert en wie waarvoor verantwoordelijk is. Het kan zijn dat er een machtsverschil bestaat in uw relatie…

Bekijk de volledige factsheet

ICT, Recht en Overheid

De Nederlandse overheid leunt steeds zwaarder op ICT. Zo breidt ze in hoog tempo haar dienstverlening via internet uit, bijvoorbeeld met het mogelijk maken van online aangiften bij de politie, digitale vergunningaanvragen bij een waterschap en gepersonaliseerde loketten bij de gemeente. Ook interne processen worden gestroomlijnd met geavanceerde software en…

Bekijk de volledige factsheet

Idee beschermen

Een goed idee kan veel geld waard zijn. Een slimme verbetering voor een product, een concept voor een spel of marketingtechniek of zelfs maar een naam voor een dienst kunnen het verschil maken tussen middenmoter en marktleider. Alleen kan iedereen met zo’n idee aan de haal. Hoe beschermt u nu…

Bekijk de volledige factsheet

Internet monitoren

Vrijwel ieder bedrijf doet het, of overweegt het op zijn minst: het monitoren van het internetverkeer van medewerkers. Vaak wordt er bijvoorbeeld bijgehouden welke websites het personeel bezoekt, maar inspectie van hun mailboxen, laptops of e-mails en chatgesprekken is zeker ook mogelijk. Echter, op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens…

Bekijk de volledige factsheet

Juridische hordes voor uw webwinkel

Als webwinkelier krijgt u te maken met een groot aantal wettelijke verplichtingen. Deze zijn bedoeld ter bescherming van de consument en betekenen dus het nodige werk voor u. Zo gelden er de nodige informatieplichten, heeft de klant een recht van retour en kan hij aanspraak maken op wettelijke garantie. Houdt…

Bekijk de volledige factsheet

Juridische ondersteuning voor open source

Open source biedt unieke kansen, maar kent ook unieke risico’s. Voor bedrijven die gewend zijn aan traditionele licenties, kan het duur of lastig zijn om te zorgen dat ze zich houden aan open source licenties. Deze kennen namelijk bijzondere bepalingen, zoals het beschikbaar moeten stellen van eigen broncode. Het negeren…

Bekijk de volledige factsheet

Kansspelen

Een pokersite, centenveiling, prijsvraag of promotioneel kansspel: ze zijn leuk, maar juridisch riskant. Het is in Nederland verboden om zonder vergunning een kansspel aan te bieden waarbij geld of prijzen te winnen zijn. Aangezien de Kansspelautoriteit actief aan het controleren is op il-legaal aanbod van (online) kansspelen, is het van…

Bekijk de volledige factsheet

Nieuwe consumentenwet voor webshops

Vanaf 13 juni 2014 geldt de vernieuwde consumentenwet. Voor het online verkopen van producten en het leveren van diensten gelden andere regels dan voorheen. Wij noemen het consumentenwet, maar feitelijk zijn het aanpassingen in ons Burgerlijk Wetboek naar aanleiding van een Europese Richtlijn. Doel is om in alle lidstaten dezelfde regels voor online shoppen te…

Bekijk de volledige factsheet

Notice and takedown

Verspreidt u informatie op internet? Dan kunt u aansprakelijk gesteld worden of strafrechtelijk vervolgd worden (door het Openbaar Ministerie) voor die informatie. Denk aan smaad, schending van auteursrechten of merkenrechten, maar ook aan kinderporno of teksten die aanzetten tot terrorisme. Dit geldt óók als uw klanten of gebruikers de content…

Bekijk de volledige factsheet

Oneerlijke handelspraktijken op het internet

‘Ik zou mijn klanten nooit misleiden!’ denkt u misschien. Toch blijkt in de praktijk dat het nog vaak mis gaat. Ook zonder dat u zich daarvan bewust bent kunt u zich namelijk schuldig maken aan oneerlijke en misleidende handelspraktijken. Bijvoorbeeld doordat u onvoldoende informatie verstrekt, of de informatie wel verstrekt,…

Bekijk de volledige factsheet

Regels commerciële communicatie

Maar weinig mensen zitten erop te wachten: reclamefolders, telefoontjes onder etenstijd en een e-mailbox vol met schreeuwende titels. Vandaar dat de Nederlandse wetgeving rond ‘spam’ oftewel ongevraagde commerciële communicatie erg streng is. Toch wilt u als bedrijf graag uw bestaande en potentiële nieuwe klanten bereiken met elektronische mailings of telefonische…

Bekijk de volledige factsheet

Social Media

Social media op de werkvloer: hoe leidt u dat in goede banen? Social media op de werkvloer zijn niet meer weg te denken. Er wordt veelvuldig gebruikgemaakt van LinkedIn, Twitter en Facebook. Dit kan positief bijdragen aan uw onderneming, denk aan het opbouwen van naamsbekendheid of het werven van nieuwe…

Bekijk de volledige factsheet

Stilzwijgende verlenging aan banden gelegd

Levert uw bedrijf producten of diensten op abonnementsbasis aan consumenten en kleine bedrijven? Dan is het tijd de bedrijfsvoering af te stemmen op de zogeheten Wet Van Dam. Deze bepaalt kort gezegd dat de meeste contracten per maand opzegbaar worden. De gevolgen van deze wet zijn ingrijpend, ook voor bestaande…

Bekijk de volledige factsheet