Vestiging Amsterdam

 • Jollemanhof 12
 • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

ICTRecht Academy

ICTRecht verzorgt een scala aan juridische trainingen, zowel voor de advocatuur als voor het algemeen (technische) publiek. Ook is het mogelijk om inhouse trainingen volledig op maat te maken.

Onze docenten zijn gespecialiseerd in zowel de juridische als de technische kant van de verschillende niches van het ICT- en internetrecht.

We hebben een opleidingsafdeling met een adviescommissie van gerenommeerde advocaten.

ICTRecht is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als opleidingsinstelling. Dat geeft ons de bevoegdheid om opleidingspunten (PO) toe te kennen, die advocaten in het belang van het onderhoud van hun vakbekwaamheid dienen te behalen.

inhouse trainingen

Wilt u de juridische kennis binnen uw organisatie verhogen? Dan is een inhouse training van ICTRecht iets voor u. ICTRecht verzorgt al enkele jaren met succes juridische trainingen, zowel voor juridische professionals (PO gecertificeerd) als voor algemeen publiek.

Een inhouse training kan volledig voor u op maat ontwikkeld worden waarbij voorbeelden uit uw eigen praktijk in het lesprogramma worden verwerkt.

Het overzicht van onze opleidingen

Specialisatieopleiding ICT-jurist, niveau juridisch adviseur

Start: maart 2019 Lees meer

Specialisatieopleiding ICT-jurist, niveau senior juridisch adviseur

Start: maart 2019 Lees meer

Specialisatieopleiding Functionaris Gegevensbescherming

Start: januari 2019 Lees meer

Specialisatieopleiding senior privacy jurist

Start: maart 2019 Lees meer

HET OVERZICHT VAN ONZE TRAININGEN

Donderdag 4 april 2019

Themadag FG-opleiding: Verantwoordelijke en verwerker

De zevende themadag binnen onze FG-opleiding is 'Verantwoordelijke en verwerker'. Deze themadag is ook los af te nemen. Tijdens deze dag staan de volgende trainingen gepland: 'Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker' en 'Verwerkersovereenkomst en onderhandelen'.

Training Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker: Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt kan verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of zelfs beide zijn. Het onderscheid tussen deze rollen is niet altijd even helder. De juiste inschatting kunnen maken is echter wel van groot belang, omdat beide rollen verschillende verplichtingen onder de AVG met zich meebrengen. Na uiteenzetting van de theorie gaan de deelnemers aan de hand van een casus de opgedane kennis in de praktijk brengen.

Training Verwerkersovereenkomst en onderhandelen: De verwerkersovereenkomst is de juridische borging in de relatie tussen een verantwoordelijke en een verwerker in de omgang met persoonsgegevens. Vaak wordt hierbij een standaarddocument gebruikt, de uitdaging is dit te laten aansluiten bij de werkelijke situatie en de daarnaast bestaande documenten zoals SLA of licentieovereenkomst. De besproken theorie wordt aan de hand van rollenspellen in de praktijk gebracht.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 - 17:00

Kosten:

€ 795,- ex. btw.

Trainers:
 • Arnoud Engelfriet

  Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur
 • Kors Monster

  Manager privacy ICTRecht Detachering
Donderdag 11 april 2019

Themadag FG-opleiding: Online marketing en cookies

De achtste themadag binnen onze FG-opleiding is 'Online marketing en cookies'. Deze themadag is ook los af te nemen. Tijdens deze dag staan de volgende trainingen gepland: 'Online marketing en cookies I – DM en profiling', 'Online marketing en cookies II – technische aspecten van cookies' en 'Cookies en cookieverklaringen'.

Training Online marketing en cookies I – DM en profiling: Direct marketing verwijst naar de instandhouding van de (commerciële of charitatieve) relatie tussen een organisatie en betrokkene, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een op het individu gericht klantprofiel. Het hebben van een dergelijk profiel is voor veel organisaties belangrijk, zodat er gerichte aanbiedingen gedaan kunnen worden. Betrokkenen kunnen echter bezwaar maken tegen verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing doeleinden. Om hier adequaat mee om te kunnen gaan, is het voor de FG onmisbaar om kennis paraat te hebben over direct marketing en profiling.

Training Online marketing en cookies II – technische aspecten van cookies: Het gebruik van cookies en andere tracking technieken is op internet aan de orde van de dag. De achterliggende technologie is daarbij zeer geavanceerd en biedt vele mogelijkheden. Met cookies worden uitgebreide profielen opgebouwd om zo advertenties op maat te kunnen aanbieden. Begrijpen hoe cookies werken, is dan ook van groot belang, om als FG, gedegen advies over cookiewetgeving en marketingactiviteiten te kunnen geven.

Training Cookies en cookieverklaringen: Op grond van de Telecommunicatiewet zijn Nederlandse websites verplicht om bezoekers informatie te geven over het gebruik van cookies en moet er voor sommige cookies toestemming gevraagd worden. Aan de hand van een casus wordt de opgedane theorie in de praktijk gebracht.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 - 17:00

Kosten:

€ 795,- ex. btw.

Trainers:
 • Arnoud Engelfriet

  Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur
 • Kors Monster

  Manager privacy ICTRecht Detachering
Donderdag 9 mei 2019

Themadag FG-opleiding: FG in de zorg

De laatste themadag binnen onze FG-opleiding is 'FG in de zorg'. Deze themadag is ook los af te nemen. Tijdens deze dag staan de volgende trainingen gepland: 'FG en zorgwetgeving' en 'FG in de (zorg)praktijk'.

Training FG en zorgwetgeving: De rol van de FG binnen de zorg is dynamisch en veelzijdig. De ‘FG Zorg’ houdt zich niet alleen bezig met privacywetgeving (AVG), maar ook met belangrijke zorgwetgeving, zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Bijvoorbeeld waar het gaat om het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, gelden striktere regels dan bij het verwerken van reguliere persoonsgegevens. Zo dienen zorgverleners bij het verwerken van bijzondere persoonsgegevens strengere beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en rekening te houden met bewaartermijnen uit de verschillende zorgwetten.

Training FG in de (zorg)praktijk: Gedurende deze training worden verschillende praktijksituaties behandeld, waaronder casuïstiek in ziekenhuizen en verpleeghuizen, eerstelijnszorg en Geestelijke Gezondheidszorg. Door middel van zorgspecifieke casussen zullen de verschillende aspecten van de privacywetgeving (AVG) in relatie tot de diverse zorgwetten aan bod komen. De deelnemers zullen de opgedane theorie uit de ochtendtraining in de praktijk brengen door het oplossen van verschillende zorggerelateerde casussen. Onderdeel van deze training is ‘FG Zorg aan het woord’ waarin een ervaren FG vertelt over zijn/haar rol, ervaringen en werkzaamheden vanuit de praktijk.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 - 17:00

Kosten:

€ 795,- ex. btw.