Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465

ICTRecht Academy

ICTRecht verzorgt een scala aan juridische trainingen, zowel voor de advocatuur als voor het algemeen (technische) publiek. Ook is het mogelijk om inhouse trainingen volledig op maat te maken.

Onze docenten zijn gespecialiseerd in zowel de juridische als de technische kant van de verschillende niches van het ICT- en internetrecht.

We hebben een opleidingsafdeling met een adviescommissie van gerenommeerde advocaten.

ICTRecht is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als opleidingsinstelling. Dat geeft ons de bevoegdheid om opleidingspunten (PO) toe te kennen, die advocaten in het belang van het onderhoud van hun vakbekwaamheid dienen te behalen.

inhouse trainingen

Wilt u de juridische kennis binnen uw organisatie verhogen? Dan is een inhouse training van ICTRecht iets voor u. ICTRecht verzorgt al enkele jaren met succes juridische trainingen, zowel voor juridische professionals (PO gecertificeerd) als voor algemeen publiek.

Een inhouse training kan volledig voor u op maat ontwikkeld worden waarbij voorbeelden uit uw eigen praktijk in het lesprogramma worden verwerkt.

Het overzicht van onze opleidingen

Opleiding FG / DPO

Start: september 2019 Lees meer

Opleiding senior privacy jurist

Start: september 2019 Lees meer

Opleiding ICT-jurist, niveau juridisch adviseur

Start: maart 2019 Lees meer

Opleiding ICT-jurist, niveau senior juridisch adviseur

Start: maart 2019 Lees meer

HET OVERZICHT VAN ONZE TRAININGEN

Donderdag 26 september 2019

FG / DPO training: verantwoordelijke en verwerker deel I

Gedurende deze trainingsdag vinden de trainingen 'Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker' en 'Verwerkersovereenkomst' plaats.

Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker
Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt kan verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of zelfs allebei zijn. Het onderscheid tussen deze rollen is niet altijd even helder. De juiste inschatting kunnen maken is echter wel van groot belang, omdat beide rollen verschillende verplichtingen onder de AVG met zich meebrengen.

In deze training wordt besproken wanneer iemand een verwerker en verantwoordelijke is en welke verplichtingen uit de rollen voortvloeien.

Na uiteenzetting van de theorie gaan de deelnemers aan de hand van een casus de opgedane kennis in de praktijk brengen.

Verwerkersovereenkomst  
Vroeg of laat komt de FG in aanraking met verwerkersovereenkomsten. Dat kan zijn bij het vaststellen van een template voor de organisatie, maar de FG kan ook betrokken worden in onderhandelingen of beoordelingen van verwerkersovereenkomsten. Daarbij is het zoeken naar een balans tussen de voordelen van het gebruik van standaarddocumenten en het laten aansluiten van het document bij de
werkelijke praktijk.

In deze training wordt ingegaan op de elementen die vanuit de AVG verplicht in een verwerkersovereenkomst moeten worden opgenomen, maar ook op de praktische invulling daarvan.

Na de opgedane theorie gaan de deelnemers zelf aan de slag met het opstellen en reviewen van bepalingen voor verwerkersovereenkomsten.

Deze trainingsdag is onderdeel van de specialisatieopleiding tot FG en beslaat twee dagen. Om aan deel II te mogen deelnemen, dient deel I gevolgd te zijn.

Door de IAPP is ICTRecht erkend als official CPE Provider. Dat geeft u de mogelijkheid om CPE punten te verdienen, die privacy professionals nodig hebben om hun IAPP certificeringen (zoals CIPP/E) te behouden. Klik hier om te lezen hoe u de CPE punten kunt toevoegen aan uw IAPP account.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 uur - 17:00 uur

Kosten:

€ 515,- ex. btw.

Trainers:
 • Kors Monster

  Manager privacy ICTRecht Detachering
 • Dries Lawrence

  Juridisch adviseur
Dinsdag 1 oktober 2019

ICT & zorg: contracteren in de zorg (algemeen)

Binnen de zorg wordt op grote schaal geïnnoveerd en gedigitaliseerd. Wij nemen u in 4 bloktrainingen mee door de juridische aspecten bij toepassing van ICT in de gezondheidspraktijk. In deze eerste training bespreken we welke ICT-oplossingen u tegenkomt in de zorg, welke standaardcontracten u daarbij tegen kunt komen (BOZ, AIVG), wat de do’s and dont’s zijn bij het sluiten van ICT-contracten in de zorg en hoe u deze toepast. We bespreken de do’s and dont’s voor de ICT-dienstverleners in de zorg en voor de zorgaanbieder. U bent na het volgen van deze training bekend met de belangen van beide partijen.

Deze training maakt onderdeel uit van een reeks van vier bloktrainingen die ingaan op ICT & Gezondheidsrecht:
- ICT & zorg: contracteren in de zorg (specifiek)
- ICT & zorg: medische gegevens (dossier gerelateerd)
- ICT & zorg: medische gegevens (buiten dossier)

Deelnemen aan alle vier de bloktrainingen? Wij bieden u graag een combinatiedeal aan van slechts €716 i.p.v. €796 excl. btw. Wilt u gebruikmaken van dit pakket? Geef dit aan bij het opmerkingenveld bij het inschrijven. De bloktrainingen zijn ook los afneembaar voor €199 excl. btw.

Alle bloktrainingen sluiten aan bij de recente ontwikkelingen en behandelen praktijksituaties. Door het interactieve karakter is er ruimte voor al uw vragen en twijfels.

Deze nascholing is geaccrediteerd door: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), KNMG-GAIA.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

9:00 uur - 12:30 uur

Kosten:

€ 199,- ex. btw.

Trainers:
 • Itte Overing

  Directeur ICTRecht Cloud & E-commerce
 • Sari Jansen

  Juridisch adviseur
Dinsdag 1 oktober 2019

ICT & zorg: contracteren in de zorg (specifiek)

Binnen de zorg wordt op grote schaal geïnnoveerd en gedigitaliseerd. Wij nemen u in 4 bloktrainingen mee door de juridische aspecten bij toepassing van ICT in de gezondheidspraktijk. In deze tweede training gaan we in op zorg-administratiesystemen, eHealth applicaties voor het online verlenen van zorg, platforms voor het kopen van zorgproducten en zorgfora. We bespreken de juridische haken en ogen van de verschillende online ICT-toepassingen en welke afspraken gemaakt moeten worden.
Een aantal van de systemen is ook een medisch hulpmiddel. Er wordt uitgebreid stilgestaan bij wat dit betekent voor de leverancier/fabrikant en de zorgaanbieder.

Deze training maakt onderdeel uit van een reeks van vier bloktrainingen die ingaan op ICT & Gezondheidsrecht:
- ICT & zorg: contracteren in de zorg (algemeen)
- ICT & zorg: medische gegevens (dossier gerelateerd)
- ICT & zorg: medische gegevens (buiten dossier)

Deelnemen aan alle vier de bloktrainingen? Wij bieden u graag een combinatiedeal aan van slechts €716 i.p.v. €796 excl. btw. Wilt u gebruikmaken van dit pakket? Geef dit aan bij het opmerkingenveld bij het inschrijven. De bloktrainingen zijn ook los afneembaar voor €199 excl. btw.

Alle bloktrainingen sluiten aan bij de recente ontwikkelingen en behandelen praktijksituaties. Door het interactieve karakter is er ruimte voor al uw vragen en twijfels.

Deze nascholing is geaccrediteerd door: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), KNMG-GAIA.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

13:00 uur - 16:30 uur

Kosten:

€ 199,- ex. btw.

Trainers:
 • Itte Overing

  Directeur ICTRecht Cloud & E-commerce
 • Sari Jansen

  Juridisch adviseur
Donderdag 3 oktober 2019

FG / DPO training: verantwoordelijke en verwerker deel II

Gedurende deze trainingsdag vinden de trainingen 'Onderhandelen' en 'Controle naleving verwerkersovereenkomst' plaats.

Onderhandelen
Een FG zal vaker moeten onderhandelen dan hij/zij in eerste instantie wellicht denkt. Sommige FG’s zullen betrokken zijn bij het onderhandelen over verwerkersovereenkomsten. Maar ook bij diverse dagelijkse werkzaamheden zal de FG met medewerkers, managers en andere stakeholders moeten onderhandelen om zijn doelen te bereiken, zoals het doorvoeren van wijzigingen binnen de manier van werken in de organisatie.

Tijdens deze training worden de beginselen uit de Harvard onderhandelmethode toegelicht. Vervolgens worden de beginselen via een casus in de praktijk gebracht, waarbij de verwerkersovereenkomst als uitgangspunt wordt genomen.

Controle naleving verwerkersovereenkomst
De AVG verplicht verwerkingsverantwoordelijken om toezicht te houden op hun verwerkers. De eerste stap om aan deze verplichting vorm te geven, is het sluiten van een verwerkersovereenkomst, waarin afspraken worden gemaakt en vastgelegd. Maar daarmee is nog niet gezegd dat de verwerkers deze afspraken ook daadwerkelijk nakomen. In deze training wordt ingegaan op de verplichtingen die verantwoordelijken en verwerkers op dit gebied hebben en hoe daar in de praktijk vorm aan kan worden gegeven.

Deze trainingsdag is onderdeel van de specialisatieopleiding tot FG en beslaat twee dagen. Om aan deel II te mogen deelnemen, dient deel I gevolgd te zijn.

Door de IAPP is ICTRecht erkend als official CPE Provider. Dat geeft u de mogelijkheid om CPE punten te verdienen, die privacy professionals nodig hebben om hun IAPP certificeringen (zoals CIPP/E) te behouden. Klik hier om te lezen hoe u de CPE punten kunt toevoegen aan uw IAPP account.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 uur - 17:00 uur

Kosten:

€ 515,- ex. btw.

Trainers:
 • Arnoud Engelfriet

  Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur
 • Kors Monster

  Manager privacy ICTRecht Detachering
Donderdag 3 oktober 2019

Privacy & de AVG in het arbeidsrecht

Ook op gegevens verwerkt in de arbeidsomgeving is de privacywetgeving uit de AVG van toepassing. Zo mag een werkgever zijn medewerkers niet zomaar monitoren, moeten medewerkers worden geïnformeerd over hoe er met hun gegevens wordt omgegaan, kunnen medewerkers rechten uitoefenen ten aanzien van de gegevens die een werkgever van ze heeft en dienen er speciale afspraken met freelancers te worden gemaakt.

In deze training behandelen wij de relevante regels uit de privacywetgeving en het arbeidsrecht in het kader van de omgang met medewerkersgegevens. Daarnaast bespreken we onderwerpen die in de werkgevers/werknemersverhouding nogal eens tot discussies leiden, zoals de omgang met social media uitingen van medewerkers, beveiligingsbelangen van een werkgever vs privacy van medewerkers, het gebruiken van informatie over zieke medewerkers en de weg naar de Ondernemingsraad.

Deze training is geschikt voor medewerkers van een HR-afdeling, werkgevers en adviseurs in de arbeidsomgeving.

Door de IAPP is ICTRecht erkend als official CPE Provider. Dat geeft u de mogelijkheid om CPE punten te verdienen, die privacy professionals nodig hebben om hun IAPP certificeringen (zoals CIPP/E) te behouden. Klik hier om te lezen hoe u de CPE punten kunt toevoegen aan uw IAPP account.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

9:00 uur - 17:00 uur

Kosten:

€ 449,- ex. btw.

Trainers:
 • Jay Remmelzwaal

  Juridisch adviseur
 • Demi Grandiek

  Juridisch adviseur
Dinsdag 8 oktober 2019

Privacy en persoonsgegevens: de verdieping

Privacywetgeving kent open normen en grijze gebieden. Als jurist moet u deze kunnen identificeren en op een deskundige en begrijpelijke wijze naar de praktijk kunnen vertalen. Tijdens de training leert u onder meer over binding corporate rules, de verwerkersovereenkomst, registers en de functionaris gegevensbescherming.

De insteek van de training is interactief en praktijkgericht. We spreken vanuit cases waarin wij dagelijks adviseren. Ook wordt de meest recente en relevante jurisprudentie behandeld. Door het interactieve karakter van de training is er ruimte voor al uw vragen en twijfels.

Pakketdeal privacywetgeving 12PO
In combinatie met de basistraining privacywetgeving slechts €1165,- i.p.v. €1298,- excl. btw.

Pakketdeal privacywetgeving 16PO
In combinatie met de basistraining privacywetgeving en de masterclass verwerkersovereenkomst slechts €1442,- i.p.v. €1697,-. excl. btw.

Wilt u gebruik maken van een van deze pakketten? Geef dit aan bij het opmerkingenveld bij het inschrijven.

Door de IAPP is ICTRecht erkend als official CPE Provider. Dat geeft u de mogelijkheid om CPE punten te verdienen, die privacy professionals nodig hebben om hun IAPP certificeringen (zoals CIPP/E) te behouden. Klik hier om te lezen hoe u de CPE punten kunt toevoegen aan uw IAPP account.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

09:00 uur -17:00 uur

Kosten:

€ 649,- ex. btw.

Trainers:
 • Dries Lawrence

  Juridisch adviseur
 • Jorden Bailey

  Juridisch adviseur
Dinsdag 29 oktober 2019

ICT & zorg: medische gegevens (buiten dossier)

Binnen de zorg wordt op grote schaal geïnnoveerd en gedigitaliseerd. Wij nemen u in 4 bloktrainingen mee door de juridische aspecten bij toepassing van ICT in de gezondheidspraktijk. In deze vierde training bespreken we waar rekening mee moet worden gehouden bij het doen van wetenschappelijk onderzoek in de zorg, het gebruik van e-mail in de zorg en het gebruik van patiëntportalen. Daarnaast gaan we in op uitwisseling van medische/financiële gegevens met de zorgverzekeraar. Het gaat hier met name om medische gegevens zoals deze buiten het dossier gebruikt mogen worden. Hier is naast de AVG ook Nederlandse wet- en regelgeving relevant.

Deze training maakt onderdeel uit van een reeks van vier bloktrainingen die ingaan op ICT & Gezondheidsrecht:
- ICT & zorg: contracteren in de zorg (algemeen)
- ICT & zorg: contracteren in de zorg (specifiek)
- ICT & zorg: medische gegevens (dossier gerelateerd)

Deelnemen aan alle vier de bloktrainingen? Wij bieden u graag een combinatiedeal aan van slechts €716 i.p.v. €796 excl. btw. Wilt u gebruikmaken van dit pakket? Geef dit aan bij het opmerkingenveld bij het inschrijven. De bloktrainingen zijn ook los afneembaar voor €199 excl. btw.

Alle bloktrainingen sluiten aan bij de recente ontwikkelingen en behandelen praktijksituaties. Door het interactieve karakter is er ruimte voor al uw vragen en twijfels.

Deze nascholing is geaccrediteerd door: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), KNMG-GAIA.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

13:00 uur - 16:30 uur

Kosten:

€ 199,- ex. btw.

Trainers:
 • Itte Overing

  Directeur ICTRecht Cloud & E-commerce
 • Sari Jansen

  Juridisch adviseur
Dinsdag 29 oktober 2019

ICT & zorg: medische gegevens (dossier gerelateerd)

Binnen de zorg wordt op grote schaal geïnnoveerd en gedigitaliseerd. Wij nemen u in 4 bloktrainingen mee door de juridische aspecten bij toepassing van ICT in de gezondheidspraktijk. In deze derde training gaan we in op de zorginformatiesystemen, PGO’s en uitwisselingssystemen. In de inleiding bespreken we de relevante contracten. Daarna bespreken we de omgang met de medische gegevens, wat de wet hier aan maatregelen oplegt en welke rechten de patiënten/cliënten hebben. Bij deze systemen gaat het om medische gegevens zoals opgenomen in het dossier. Hier is naast de AVG ook Nederlandse wet- en regelgeving relevant.

Deze training maakt onderdeel uit van een reeks van vier bloktrainingen die ingaan op ICT & Gezondheidsrecht:
- ICT & zorg: contracteren in de zorg (algemeen)
- ICT & zorg: contracteren in de zorg (specifiek)
- ICT & zorg: medische gegevens (buiten dossier)

Deelnemen aan alle vier de bloktrainingen? Wij bieden u graag een combinatiedeal aan van slechts €716 i.p.v. €796 excl. btw. Wilt u gebruikmaken van dit pakket? Geef dit aan bij het opmerkingenveld bij het inschrijven. De bloktrainingen zijn ook los afneembaar voor €199 excl. btw.

Alle bloktrainingen sluiten aan bij de recente ontwikkelingen en behandelen praktijksituaties. Door het interactieve karakter is er ruimte voor al uw vragen en twijfels.

Deze nascholing is geaccrediteerd door: Accreditatie Bureau Algemene Nascholing (ABAN), KNMG-GAIA.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

9:00 uur - 12:30 uur

Kosten:

€ 199,- ex. btw.

Trainers:
 • Itte Overing

  Directeur ICTRecht Cloud & E-commerce
 • Sari Jansen

  Juridisch adviseur
Donderdag 31 oktober 2019

FG / DPO training: inventariseren en registreren

Gedurende deze trainingsdag vinden de trainingen 'Privacy-inventarisatie en plan van aanpak' en 'Het verwerkingsregister' plaats.

Privacy-inventarisatie en plan van aanpak
Een belangrijke taak voor een FG is het vaststellen in hoeverre een bedrijfsproces of -activiteit voldoet aan de AVG zodat kan worden bepaald welke stappen moeten worden genomen om volledig privacy-aware en compliant te worden. Dit gebeurt aan de hand van een privacy-inventarisatie. Aan het begin van de training zal besproken worden wat de belangrijkste onderdelen zijn van een dergelijke inventarisatie en een plan van aanpak. Hierna zullen de deelnemers de opgedane theorie in de praktijk brengen door aan de slag te gaan met een praktijkcasus, waarin gewerkt zal worden in groepen.

Het verwerkingsregister
Een belangrijke pijler binnen de AVG is de verplichting voor een organisatie om bepaalde zaken te documenteren, zodat compliance
kan worden aangetoond. Het verwerkingsregister is hiervan een belangrijk onderdeel. Naast dat het verwerkingsregister een opzichzelfstaande verplichting is, is het een belangrijk uitgangspunt voor privacy compliance. Om privacy compliant te kunnen zijn, zul je immers in beeld moeten hebben welke verwerkingen de organisatie uitvoert. Aan de hand van een casus wordt de opgedane theorie in de praktijk gebracht.

Deze trainingsdag is onderdeel van de specialisatieopleiding tot FG.

Door de IAPP is ICTRecht erkend als official CPE Provider. Dat geeft u de mogelijkheid om CPE punten te verdienen, die privacy professionals nodig hebben om hun IAPP certificeringen (zoals CIPP/E) te behouden. Klik hier om te lezen hoe u de CPE punten kunt toevoegen aan uw IAPP account.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 uur - 17:00 uur

Kosten:

€ 515,- ex. btw.

Trainers:
 • Carla Knoope

  Juridisch adviseur
 • Dries Lawrence

  Juridisch adviseur
Donderdag 7 november 2019

FG / DPO training: rechten van betrokkenen

Gedurende deze trainingsdag vinden de trainingen 'Informatierechten en - plichten' en 'Rechten van betrokkenen' plaats.

Informatierechten en -plichten
Iedereen heeft het recht te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt en waarom. De AVG schetst dan ook een duidelijke informatieplicht richting de betrokkenen. Het verwerken van persoonsgegevens vereist in alle gevallen een duidelijke toelichting: de privacyverklaring. Deze opstellen is geen sinecure. De doeleinden van verwerkingen moeten worden benoemd, er moet bepaalde standaardinformatie verschaft worden en de verklaring moet ook nog eens toegespitst zijn op de doelgroep. In het eerste uur van de training wordt ingegaan op de theoretische aspecten van de informatieplicht. In het tweede uur gaan de deelnemers aan de slag met het opstellen van een privacyverklaring.

Rechten van betrokkenen  
Een van de doelstellingen van de AVG is om de rechten van betrokkenen te versterken. Vanzelsprekend volgen uit deze rechten bepaalde verplichtingen voor degenen die persoonsgegevens verwerken. In deze training wordt ingegaan op de juridische aspecten van het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking, het recht op overdraagbaarheid, het recht van bezwaar en de eisen aan communicatie rondom deze rechten. Daarnaast worden handvatten geboden om deze rechten te borgen in een organisatie. Aan de hand van een casus wordt de opgedane theorie in de praktijk gebracht.

Deze trainingsdag is onderdeel van de specialisatieopleiding tot FG.

Door de IAPP is ICTRecht erkend als official CPE Provider. Dat geeft u de mogelijkheid om CPE punten te verdienen, die privacy professionals nodig hebben om hun IAPP certificeringen (zoals CIPP/E) te behouden. Klik hier om te lezen hoe u de CPE punten kunt toevoegen aan uw IAPP account.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 uur - 17:00 uur

Kosten:

€ 515,- ex. btw.

Trainers:
 • Carla Knoope

  Juridisch adviseur
 • Dries Lawrence

  Juridisch adviseur
Donderdag 28 november 2019

FG / DPO training: online marketing & cookies

Gedurende deze trainingsdag vinden de trainingen 'Online marketing & cookies I – DM en profiling', 'Online marketing & cookies II – technische aspecten van cookies' en 'Cookies en cookieverklaringen' plaats.

Online marketing en cookies I – DM en profiling
Direct marketing verwijst naar de instandhouding van de (commerciële of charitatieve) relatie tussen een organisatie en betrokkene, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een op het individu gericht klantprofiel. Het hebben van een dergelijk profiel is voor veel organisaties belangrijk, zodat er gerichte aanbiedingen gedaan kunnen worden. Betrokkenen kunnen echter bezwaar maken tegen verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing doeleinden. Om hier adequaat mee om te kunnen gaan, is het voor de FG onmisbaar om kennis paraat te hebben over direct marketing en profiling.

Online marketing en cookies II – technische aspecten van cookies
Het gebruik van cookies en andere tracking technieken is op internet aan de orde van de dag. De achterliggende technologie is daarbij zeer geavanceerd en biedt vele mogelijkheden. Met cookies worden uitgebreide profielen opgebouwd om zo advertenties op maat te kunnen aanbieden. Bijzondere aandacht heeft daarbij het concept retargeting , waarbij cookies worden afgestemd op specifieke eerdere acties zoals een half-afgeronde aankoop. Voor een FG is het van groot belang om te begrijpen hoe cookies werken zodat hij/zij gedegen advies over cookiewetgeving en marketingactiviteiten kan geven.

 Cookies en cookieverklaringen  
Organisaties zijn verplicht om bezoekers informatie te geven over het gebruik van cookies. Als basisregel geldt bovendien dat voor sommige cookies toestemming gevraagd moet worden. Op deze basisregel zijn echter ook de nodige uitzonderingen.

Aan de hand van een casus wordt de opgedane theorie in de praktijk gebracht.

Deze trainingsdag is onderdeel van de specialisatieopleiding tot FG.

Door de IAPP is ICTRecht erkend als official CPE Provider. Dat geeft u de mogelijkheid om CPE punten te verdienen, die privacy professionals nodig hebben om hun IAPP certificeringen (zoals CIPP/E) te behouden. Klik hier om te lezen hoe u de CPE punten kunt toevoegen aan uw IAPP account.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 uur - 17:00 uur

Kosten:

€ 515,- ex. btw.

Trainers:
 • Matthijs van Bergen

  Directeur Legal ICT
 • Dries Lawrence

  Juridisch adviseur
Donderdag 19 december 2019

FG / DPO training: FG in de zorg

Gedurende deze trainingsdag vinden de trainingen 'FG en zorgwetgeving' en 'FG in de (zorg)praktijk' plaats.

FG en zorgwetgeving
De rol van de FG binnen de zorg is dynamisch en veelzijdig. De ‘FG Zorg’ houdt zich niet alleen bezig met privacywetgeving (AVG), maar ook met belangrijke zorgwetgeving, zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Bijvoorbeeld waar het gaat om het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, gelden striktere regels dan bij het verwerken van reguliere persoonsgegevens. Zo dienen zorgverleners bij het verwerken van bijzondere persoonsgegevens strengere beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en rekening te houden met bewaartermijnen uit de verschillende zorgwetten.

Gezien de vele belanghebbenden, de verschillende soorten wetgeving en diverse onderwerpen waarmee de ‘FG zorg’ te maken krijgt, neemt hij/zij binnen (zorg)organisaties een zeer verantwoordelijkeen bijzondere positie in. Tijdens deze training wordt specifiek ingegaan op de rol, werkzaamheden en bevoegdheden van de ‘FG
zorg’ in relatie tot de vaak complexe raakvlakken van privacywetgeving en zorgwetgeving binnen de zorgsector.

FG in de (zorg)praktijk
Gedurende deze training worden verschillende praktijksituaties behandeld, waaronder casuïstiek in ziekenhuizen en verpleeghuizen, eerstelijnszorg (huisarts, tandarts, fysiotherapeut, maatschappelijk werker of wijkverpleegkundige) en Geestelijke Gezondheidszorg. Door middel van zorgspecifieke casussen zullen de verschillende aspecten van de privacywetgeving (AVG) in relatie tot de diverse zorgwetten aan bod komen. De deelnemers zullen de opgedane theorie uit de ochtendtraining in de praktijk brengen door het oplossen van verschillende zorggerelateerde casussen.

Beide trainingen worden verzorgd door Marcel Verkijk, Senior juridisch adviseur en FG in de zorg.

Deze trainingsdag is onderdeel van de specialisatieopleiding tot FG.

Door de IAPP is ICTRecht erkend als official CPE Provider. Dat geeft u de mogelijkheid om CPE punten te verdienen, die privacy professionals nodig hebben om hun IAPP certificeringen (zoals CIPP/E) te behouden. Klik hier om te lezen hoe u de CPE punten kunt toevoegen aan uw IAPP account.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 uur - 17:00 uur

Kosten:

€ 515,- ex. btw.