Vestiging Amsterdam

 • Jollemanhof 12
 • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

ICTRecht Academy

ICTRecht verzorgt een scala aan juridische trainingen, zowel voor de advocatuur als voor het algemeen (technische) publiek. Ook is het mogelijk om inhouse trainingen volledig op maat te maken.

Onze docenten zijn gespecialiseerd in zowel de juridische als de technische kant van de verschillende niches van het ICT- en internetrecht.

We hebben een opleidingsafdeling met een adviescommissie van gerenommeerde advocaten.

ICTRecht is door de Nederlandse Orde van Advocaten erkend als opleidingsinstelling. Dat geeft ons de bevoegdheid om opleidingspunten (PO) toe te kennen, die advocaten in het belang van het onderhoud van hun vakbekwaamheid dienen te behalen.

inhouse trainingen

Wilt u de juridische kennis binnen uw organisatie verhogen? Dan is een inhouse training van ICTRecht iets voor u. ICTRecht verzorgt al enkele jaren met succes juridische trainingen, zowel voor juridische professionals (PO gecertificeerd) als voor algemeen publiek.

Een inhouse training kan volledig voor u op maat ontwikkeld worden waarbij voorbeelden uit uw eigen praktijk in het lesprogramma worden verwerkt.

Het overzicht van onze opleidingen

Specialisatieopleiding ICT-jurist, niveau juridisch adviseur

Start: maart 2019 Lees meer

Specialisatieopleiding ICT-jurist, niveau senior juridisch adviseur

Start: maart 2019 Lees meer

Specialisatieopleiding Functionaris Gegevensbescherming

Start: januari 2019 Lees meer

Specialisatieopleiding senior privacy jurist

Start: maart 2019 Lees meer

HET OVERZICHT VAN ONZE TRAININGEN

Donderdag 7 februari 2019

Themadag FG-opleiding: Soft skills

De tweede themadag binnen onze FG-opleiding is 'Soft skills'. Deze themadag is ook los af te nemen. Gedurende deze dag vinden de trainingen 'Presenteren' en 'Omgaan met weerstand' plaats.

Training Presenteren: Een belangrijke taak voor de FG is het voorlichten en opleiden van de medewerkers van zijn organisatie op privacygebied. Hierbij zijn presentaties een vaak ingezet hulpmiddel. In deze training gaat de deelnemer door middel van praktijkoefeningen aan de slag om zijn/haar presentatie skills te verbeteren.

Training Omgaan met weerstand: Gezien de rol en verantwoordelijkheden die een FG heeft, krijgt hij in de praktijk te maken met weerstand van andere stakeholders binnen de organisatie waar hij werkzaam is. Het onderwerp privacy/AVG kan weerstand oproepen of heftige discussies geven. Na uiteenzetting van de theorie en toelichting aan de hand van praktijkvoorbeelden, worden in deze training praktijksituaties nagebootst en geoefend via rollenspellen.

De ICTRecht Academy biedt een opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO). In deze drie maanden durende opleiding (11 trainingsdagen) doet u gespecialiseerde kennis op over de Europese privacywetgeving en de vertaling van deze wet naar de dagelijkse praktijk. Wij stomen u gedurende deze opleiding klaar voor een positie als FG / DPO. Binnen deze opleiding bieden wij meerdere themadagen aan, deze zijn ook los afneembaar voor € 795,- excl. btw per stuk. Klik hier voor meer informatie over de volledige FG / DPO opleiding.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 - 17:00

Kosten:

€ 795,- ex. btw.

Trainers:
 • Jasper Jansbeken

  Juridisch adviseur
 • Kors Monster

  Juridisch adviseur
Donderdag 14 februari 2019

Themadag FG-opleiding: Inventariseren en registreren

De derde themadag binnen onze FG-opleiding is 'Inventariseren en registreren'. Deze themadag is ook los af te nemen. Tijdens deze dag staan de volgende trainingen gepland: 'Privacy-inventarisatie en plan van aanpak' en 'Verwerkingsregister'.

Training Privacy-inventarisatie en plan van aanpak: Een belangrijke taak voor een FG is het vaststellen waar een organisatie staat (nulmeting of privacy-inventarisatie) zodat kan worden bepaald welke stappen moeten worden genomen om volledig privacy-aware en compliant te worden. Aan het begin van de training zal besproken worden wat de belangrijkste onderdelen zijn van een privacy-inventarisatie en een plan van aanpak. Hierna zullen de deelnemers de opgedane theorie in de praktijk brengen door aan de slag te gaan met een praktijk casus, waarin gewerkt zal worden in groepen.

Training Het verwerkingsregister: Een belangrijke pijler binnen de AVG is de verplichting voor een organisatie om bepaalde zaken te documenteren, zodat compliance kan worden aangetoond. Het verwerkingsregister is hiervan een belangrijk onderdeel. Aan de hand van een casus wordt de opgedane theorie in de praktijk gebracht.

De ICTRecht Academy biedt een opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO). In deze drie maanden durende opleiding (11 trainingsdagen) doet u gespecialiseerde kennis op over de Europese privacywetgeving en de vertaling van deze wet naar de dagelijkse praktijk. Wij stomen u gedurende deze opleiding klaar voor een positie als FG / DPO. Binnen deze opleiding bieden wij meerdere themadagen aan, deze zijn ook los afneembaar voor € 795,- excl. btw per stuk. Klik hier voor meer informatie over de volledige FG / DPO opleiding.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 - 17:00

Kosten:

€ 795,- ex. btw.

Trainers:
 • Dries Lawrence

  Juridisch adviseur
 • Carla Knoope

  Juridisch adviseur
Donderdag 7 maart 2019

Themadag FG-opleiding: Internet en security

De vierde themadag binnen onze FG-opleiding is 'Internet en security'. Deze themadag is ook los af te nemen. Tijdens deze dag staan de volgende trainingen gepland: 'Werking internet I' en 'ICT-Security I'.

Training Werking internet I: De hoeveelheid en gevoeligheid van de gegevens die via internet en ICT worden verwerkt, neemt iedere dag toe. Met het belang en de waarde van de gegevens, stijgen ook de prikkels voor misbruik. Daarnaast kan ook onkundig gebruik van internet en ICT leiden tot onrechtmatige verwerkingen van persoonsgegevens. Om de risico’s die samenhangen met internetcriminaliteit en onkundig gebruik van ICT te kunnen inzien en begrijpen, heeft de FG basiskennis over de werking van internet en online diensten nodig en dient hij thuis te zijn in de terminologie die daarmee samenhangt.

Training ICT-Security I: Om zijn taak goed te kunnen vervullen, dient de FG kennis te hebben over de belangrijkste aspecten van informatiebeveiliging. De FG dient immers te waarborgen dat persoonsgegevens in de organisatie volgens de wet worden verwerkt en beschermd, terwijl de wet daarbij ‘passende beveiligingsmaatregelen’ vereist. De FG moet weten welke risico’s op verlies of onrechtmatige verwerking daarbij kunnen spelen en wat voor beveiligingsmaatregelen geschikt kunnen zijn om die risico’s weg te nemen of te beperken. Onderdeel van deze training is ‘hacker aan het woord’, waarin een ervaren hacker vertelt over zijn/haar ervaringen en werkzaamheden in de praktijk.

De ICTRecht Academy biedt een opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO). In deze drie maanden durende opleiding (11 trainingsdagen) doet u gespecialiseerde kennis op over de Europese privacywetgeving en de vertaling van deze wet naar de dagelijkse praktijk. Wij stomen u gedurende deze opleiding klaar voor een positie als FG / DPO. Binnen deze opleiding bieden wij meerdere themadagen aan, deze zijn ook los afneembaar voor € 795,- excl. btw per stuk. Klik hier voor meer informatie over de volledige FG / DPO opleiding.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 - 17:00

Kosten:

€ 795,- ex. btw.

Trainers:
 • Kors Monster

  Juridisch adviseur
Donderdag 14 maart 2019

Themadag FG-opleiding: Datalekken

De vijfde themadag binnen onze FG-opleiding is 'Datalekken'. Deze themadag is ook los af te nemen. Tijdens deze dag staan de volgende trainingen gepland: 'Datalekken beoordelen en melden' en 'Datalekregister en calamiteitenplan'.

Training Datalekken beoordelen en melden: Datalekken en misbruik van persoonsgegevens staan hoog op de agenda gezien de recente wetgeving hierover. De FG moet hierin kunnen adviseren, zowel in omgang met ontstane lekken alsook in het voorkomen van toekomstige lekken. Na uiteenzetting van de theorie wordt aan de hand van een praktijkcasus geoefend met datalekken.

Training Datalekregister en calamiteitenplan: Een belangrijke pijler binnen de AVG is de verplichting voor een organisatie om bepaalde zaken te documenteren, zodat compliance kan worden aangetoond. Het calamiteitenplan en datalekregister zijn hiervan belangrijke onderdelen. Na deze training weet u wat er in het calamiteitenplan opgenomen kan worden en wat er in het datalekregister geregistreerd moet worden.

De ICTRecht Academy biedt een opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO). In deze drie maanden durende opleiding (11 trainingsdagen) doet u gespecialiseerde kennis op over de Europese privacywetgeving en de vertaling van deze wet naar de dagelijkse praktijk. Wij stomen u gedurende deze opleiding klaar voor een positie als FG / DPO. Binnen deze opleiding bieden wij meerdere themadagen aan, deze zijn ook los afneembaar voor € 795,- excl. btw per stuk. Klik hier voor meer informatie over de volledige FG / DPO opleiding.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 - 17:00

Kosten:

€ 795,- ex. btw.

Trainers:
 • Michelle Wijnant

  Juridisch adviseur
 • Carla Knoope

  Juridisch adviseur
Donderdag 21 maart 2019

Themadag FG-opleiding: Rechten van betrokkenen

De zesde themadag binnen onze FG-opleiding is 'Rechten van betrokkenen'. Deze themadag is ook los af te nemen. Tijdens deze dag staan de volgende trainingen gepland: 'Informatierechten en - plichten' en 'Rechten van betrokkenen'.

Training Informatierechten en - plichten: Iedereen heeft het recht te weten wat er met zijn persoonsgegevens gebeurt en waarom. De AVG schetst dan ook een duidelijke informatieplicht richting de betrokkenen. Het verwerken van persoonsgegevens vereist in alle gevallen een duidelijke toelichting: de privacyverklaring. In het eerste uur van de training wordt ingegaan op de theoretische aspecten van de informatieplicht. In het tweede uur gaan de deelnemers aan de slag met het opstellen van een privacyverklaring.

Training Rechten van betrokkenen: Een van de doelstellingen van de AVG is om de rechten van betrokkenen te versterken. Vanzelsprekend volgen uit deze rechten bepaalde verplichtingen voor degenen die persoonsgegevens verwerken. In deze training wordt ingegaan op de juridische aspecten van het recht van inzage, het recht op rectificatie, het recht op gegevenswissing, het recht op beperking, het recht op overdraagbaarheid, het recht van bezwaar en de eisen aan communicatie rondom deze rechten.

De ICTRecht Academy biedt een opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO). In deze drie maanden durende opleiding (11 trainingsdagen) doet u gespecialiseerde kennis op over de Europese privacywetgeving en de vertaling van deze wet naar de dagelijkse praktijk. Wij stomen u gedurende deze opleiding klaar voor een positie als FG / DPO. Binnen deze opleiding bieden wij meerdere themadagen aan, deze zijn ook los afneembaar voor € 795,- excl. btw per stuk. Klik hier voor meer informatie over de volledige FG / DPO opleiding.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 - 17:00

Kosten:

€ 795,- ex. btw.

Trainers:
 • Carla Knoope

  Juridisch adviseur
 • Kors Monster

  Juridisch adviseur
Donderdag 4 april 2019

Themadag FG-opleiding: Verantwoordelijke en verwerker

De zevende themadag binnen onze FG-opleiding is 'Verantwoordelijke en verwerker'. Deze themadag is ook los af te nemen. Tijdens deze dag staan de volgende trainingen gepland: 'Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker' en 'Verwerkersovereenkomst en onderhandelen'.

Training Verwerkingsverantwoordelijke en verwerker: Iedere organisatie die persoonsgegevens verwerkt kan verwerkingsverantwoordelijke, verwerker of zelfs beide zijn. Het onderscheid tussen deze rollen is niet altijd even helder. De juiste inschatting kunnen maken is echter wel van groot belang, omdat beide rollen verschillende verplichtingen onder de AVG met zich meebrengen. Na uiteenzetting van de theorie gaan de deelnemers aan de hand van een casus de opgedane kennis in de praktijk brengen.

Training Verwerkersovereenkomst en onderhandelen: De verwerkersovereenkomst is de juridische borging in de relatie tussen een verantwoordelijke en een verwerker in de omgang met persoonsgegevens. Vaak wordt hierbij een standaarddocument gebruikt, de uitdaging is dit te laten aansluiten bij de werkelijke situatie en de daarnaast bestaande documenten zoals SLA of licentieovereenkomst. De besproken theorie wordt aan de hand van rollenspellen in de praktijk gebracht.

De ICTRecht Academy biedt een opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO). In deze drie maanden durende opleiding (11 trainingsdagen) doet u gespecialiseerde kennis op over de Europese privacywetgeving en de vertaling van deze wet naar de dagelijkse praktijk. Wij stomen u gedurende deze opleiding klaar voor een positie als FG / DPO. Binnen deze opleiding bieden wij meerdere themadagen aan, deze zijn ook los afneembaar voor € 795,- excl. btw per stuk. Klik hier voor meer informatie over de volledige FG / DPO opleiding.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 - 17:00

Kosten:

€ 795,- ex. btw.

Trainers:
 • Arnoud Engelfriet

  Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur
 • Kors Monster

  Juridisch adviseur
Donderdag 11 april 2019

Themadag FG-opleiding: Online marketing en cookies

De achtste themadag binnen onze FG-opleiding is 'Online marketing en cookies'. Deze themadag is ook los af te nemen. Tijdens deze dag staan de volgende trainingen gepland: 'Online marketing en cookies I – DM en profiling', 'Online marketing en cookies II – technische aspecten van cookies' en 'Cookies en cookieverklaringen'.

Training Online marketing en cookies I – DM en profiling: Direct marketing verwijst naar de instandhouding van de (commerciële of charitatieve) relatie tussen een organisatie en betrokkene, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een op het individu gericht klantprofiel. Het hebben van een dergelijk profiel is voor veel organisaties belangrijk, zodat er gerichte aanbiedingen gedaan kunnen worden. Betrokkenen kunnen echter bezwaar maken tegen verwerkingen van persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing doeleinden. Om hier adequaat mee om te kunnen gaan, is het voor de FG onmisbaar om kennis paraat te hebben over direct marketing en profiling.

Training Online marketing en cookies II – technische aspecten van cookies: Het gebruik van cookies en andere tracking technieken is op internet aan de orde van de dag. De achterliggende technologie is daarbij zeer geavanceerd en biedt vele mogelijkheden. Met cookies worden uitgebreide profielen opgebouwd om zo advertenties op maat te kunnen aanbieden. Begrijpen hoe cookies werken, is dan ook van groot belang, om als FG, gedegen advies over cookiewetgeving en marketingactiviteiten te kunnen geven.

Training Cookies en cookieverklaringen: Op grond van de Telecommunicatiewet zijn Nederlandse websites verplicht om bezoekers informatie te geven over het gebruik van cookies en moet er voor sommige cookies toestemming gevraagd worden. Aan de hand van een casus wordt de opgedane theorie in de praktijk gebracht.

De ICTRecht Academy biedt een opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO). In deze drie maanden durende opleiding (11 trainingsdagen) doet u gespecialiseerde kennis op over de Europese privacywetgeving en de vertaling van deze wet naar de dagelijkse praktijk. Wij stomen u gedurende deze opleiding klaar voor een positie als FG / DPO. Binnen deze opleiding bieden wij meerdere themadagen aan, deze zijn ook los afneembaar voor € 795,- excl. btw per stuk. Klik hier voor meer informatie over de volledige FG / DPO opleiding.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 - 17:00

Kosten:

€ 795,- ex. btw.

Trainers:
 • Arnoud Engelfriet

  Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur
 • Kors Monster

  Juridisch adviseur
Donderdag 9 mei 2019

Themadag FG-opleiding: FG in de zorg

De laatste themadag binnen onze FG-opleiding is 'FG in de zorg'. Deze themadag is ook los af te nemen. Tijdens deze dag staan de volgende trainingen gepland: 'FG en zorgwetgeving' en 'FG in de (zorg)praktijk'.

Training FG en zorgwetgeving: De rol van de FG binnen de zorg is dynamisch en veelzijdig. De ‘FG Zorg’ houdt zich niet alleen bezig met privacywetgeving (AVG), maar ook met belangrijke zorgwetgeving, zoals de Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst en de Wet cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens. Bijvoorbeeld waar het gaat om het verwerken van bijzondere persoonsgegevens, zoals gezondheidsgegevens, gelden striktere regels dan bij het verwerken van reguliere persoonsgegevens. Zo dienen zorgverleners bij het verwerken van bijzondere persoonsgegevens strengere beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en rekening te houden met bewaartermijnen uit de verschillende zorgwetten.

Training FG in de (zorg)praktijk: Gedurende deze training worden verschillende praktijksituaties behandeld, waaronder casuïstiek in ziekenhuizen en verpleeghuizen, eerstelijnszorg en Geestelijke Gezondheidszorg. Door middel van zorgspecifieke casussen zullen de verschillende aspecten van de privacywetgeving (AVG) in relatie tot de diverse zorgwetten aan bod komen. De deelnemers zullen de opgedane theorie uit de ochtendtraining in de praktijk brengen door het oplossen van verschillende zorggerelateerde casussen. Onderdeel van deze training is ‘FG Zorg aan het woord’ waarin een ervaren FG vertelt over zijn/haar rol, ervaringen en werkzaamheden vanuit de praktijk.

De ICTRecht Academy biedt een opleiding tot Functionaris Gegevensbescherming (FG) / Data Protection Officer (DPO). In deze drie maanden durende opleiding (11 trainingsdagen) doet u gespecialiseerde kennis op over de Europese privacywetgeving en de vertaling van deze wet naar de dagelijkse praktijk. Wij stomen u gedurende deze opleiding klaar voor een positie als FG / DPO. Binnen deze opleiding bieden wij meerdere themadagen aan, deze zijn ook los afneembaar voor € 795,- excl. btw per stuk. Klik hier voor meer informatie over de volledige FG / DPO opleiding.

Locatie:

Amsterdam

Duur:

10:00 - 17:00

Kosten:

€ 795,- ex. btw.