Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465

Onze diensten / Elektronisch contracteren

Tegenwoordig stappen steeds meer organisaties over op elektronische processen en elektronisch contracteren. Elektronische processen zijn snel en eenvoudig, waardoor overeenkomsten direct gesloten kunnen worden. ICTRecht kan uw organisatie adviseren of een bepaald type overeenkomst elektronisch gesloten kan worden en welke handtekening hiervoor gebruikt dient te worden.

Kan het ook elektronisch?

Het uitgangspunt in het contractenrecht is vormvrijheid. Een overeenkomst kan zowel schriftelijk, mondeling als dus ook elektronisch tot stand komen, zolang er maar sprake is van aanbod en aanvaarding. Voor sommige overeenkomsten eist de wet echter dat deze op schrift moet. Denk aan het kopen van een huis of overdragen van auteursrechten. Maar ook als er een schriftelijkheidsvereiste geldt, kan de overeenkomst meestal elektronisch gesloten worden. De wet vereist dat dan wel aan de volgende voorwaarden voldaan moet zijn:

 • overeenkomst moet raadpleegbaar zijn voor partijen;
 • authenticiteit moet in voldoende mate gewaarborgd zijn;
 • moment van totstandkoming (aanvaarding aanbod) moet vastliggen;
 • identiteit van partijen kan met voldoende zekerheid worden vastgesteld;

en; indien ondertekening een wettelijke eis is, een betrouwbare elektronische handtekening.

Het is wel erg belangrijk om goed te (laten) onderzoeken of er voor een bepaalde overeenkomst specifieke wettelijke bepalingen gelden.

Is een handtekening wettelijk vereist?

In de praktijk worden de meeste overeenkomsten ondertekend, maar waarom? Slechts in uitzonderlijke gevallen eist de wet dat een overeenkomst wordt ondertekend (zoals bij het overdragen van auteursrechten). Een handtekening heeft wel een belangrijke bewijsfunctie. Zo kan een handtekening onder een document ervoor zorgen dat de rechter gehouden is om uit te gaan van de juistheid van het ondertekende document. Met name bij de ‘zwaardere’ overeenkomsten met een hoog bewijsbelang is (elektronische) ondertekening dus aan te raden. Maar voor lang niet alle overeenkomsten is dit echt noodzakelijk.

>> DOWNLOAD GRATIS ONZE FACTSHEET OVER DIGITALISEREN EN DE ELEKTRONISCHE HANDTEKENING.

Mogelijkheden voor uw organisatie

ICTRecht kan u adviseren of een bepaald type overeenkomst digitaal gesloten kan worden en welke handtekening hiervoor gebruikt dient te worden. Of beoordelen of een bepaald proces of systeem voor elektronisch contracteren geldig is en op de juiste manier is ingericht. Adviezen worden altijd praktisch ingestoken en onze adviseurs geven waar mogelijk tips om het proces gebruiksvriendelijk(er) in te richten.

Wilt u meer weten over deze dienst?

Bel ons voor meer informatie op telefoonnummer: 020 663 1941 of stuur ons een mail via: info@ictrecht.nl. Een bericht achterlaten via onderstaand formulier kan ook: een van onze juridisch adviseurs neemt dan vrijblijvend contact met u op.

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier. • Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Soortgelijke diensten

 • inventarisatie / checklist

  Contracten: opstellen, onderhandelen & reviewen

  De juristen van ICTRecht zijn specialist in het opstellen, onderhandelen en reviewen van diverse (ICT-)contracten. Behoefte aan een second opinion? Ook dat kan bij ICTRecht.

 • Verwerkersovereenkomst audit

  Als verwerkingsverantwoordelijke heeft u een auditrecht onder de AVG. Wilt u controleren of de door u ingeschakelde bedrijven gemaakte afspraken op het gebied van de AVG nakomen? Schakel ICTRecht in!