Easy Internet Marketing

logo-310x310-115x115_1

˝Louise Dancet heeft op 10 december bij ons een workshop gegeven over de cookiewetgeving. Dankzij haar betrokkenheid, geduld, enthousiasme en deskundigheid heeft Louise zowel onze klanten als onszelf helemaal op de hoogte gebracht van deze wet.˝ Yvette Vreeburg van Easy Internet Marketing.

Easy Internet Marketing is een marketingbureau in Den Bosch. Ook bij hen is de cookiewet het afgelopen jaar een veel besproken onderwerp geweest. Een groot deel van hun klanten negeert de wet volledig, een ander deel van de klanten blijkt met vraagtekens te zitten rond de implementatie ervan. Daarom heeft onze collega Louise Dancet op 10 december 2012 bij hen op kantoor een interactieve workshop gegeven over de cookiewetgeving.

Easy Internet Marketing had al haar klanten uitgenodigd om tegen een deelnamefee van € 75 per persoon de uitgebreide middagsessie bij te wonen. Omdat het niet Louise`s stijl is om een monoloog te houden of powerpointslides vol tekst te laten zien, begint zij workshops graag met vragen aan de deelnemers. Op die manier kwamen ook de deelnemers van elkaar te weten wie aan tafel zit, namens welk bedrijf, welke sector en in welke mate deze bedrijven al mee zijn met de digitaliseringsslag. Haar verhaal over de juridische en commerciële gevolgen van de cookiebepaling werd dus eerder een brainstorming, die zij ondersteunde met een filmpje en met slides die visueel aantrekkelijk zijn en die haar boodschap ondersteunen. Na afloop kreeg iedere deelnemer bovendien een exemplaar van het cookieboek uit onze reeks Deskundig en praktisch juridisch advies.

Deelnemers aan de website waren voornamelijk webwinkeliers. Hun belangrijkste vraag was op welke wijze zij konden voldoen aan de toestemmingsvereiste uit de cookiewet zonder bezoekers te verliezen.