ICTRecht B.V.

  • Jollemanhof 12
  • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

Privacy

Privacy heeft op vele manieren invloed op uw organisatie. Wist u bijvoorbeeld dat u verplicht bent om bezoekers van uw website te informeren over verzameling van persoonsgegevens? Of wist u dat u verplicht bent om met derde partijen afspraken te maken over persoonsgegevens wanneer u deze met hen deelt? Ook bij het ontwikkelen van software speelt privacy een belangrijke rol. Door de nieuwe Europese wetgeving wordt deze rol alleen maar groter.

> Bestel het Handboek AVG


Privacy
24 april 2017

De richtlijnen voor een Privacy Impact Assessment uitgelegd

Fay Kartner

Juridisch adviseur

Privacy

Privacy
10 april 2017

5 tips voor het recht op dataportabiliteit

Mathieu Paapst

Business manager ICTRecht Groningen

Specialist

Fay Kartner

Juridisch adviseur

Fay Kartner is werkzaam bij ICTRecht als juridisch adviseur. Binnen ICTRecht houdt zij zich voornamelijk bezig met privacyvraagstukken. Hiervoor is Fay werkzaam geweest als docente EU-recht aan de Radboud Universiteit. Fay heeft de bachelor Internationaal en Europees Recht gevolgd, en de master International & European Law (EU Economic and Competition Law) en een researchmaster, aan de Tilburg University.

ICTRecht heeft haar waarde meer dan bewezen. Snel en duidelijk in de communicatie. Helder in het advies!

- Air MilesProduct

De Wet bescherming persoonsgegevens biedt organisaties ruimte om een Functionaris Gegevensbescherming aan te stellen.  

Een privacy officer is een persoon die toeziet op de omgang met persoonsgegevens binnen de organisatie en controleert of de organisatie voldoet aan de wet en eventuele andere toepasselijke regelgeving.

Met de komst van de Europese privacyverordening wordt het verplicht voor organisaties die aan bepaalde voorwaarden voldoen om een functionaris of privacy officer aan te stellen.