Steven Ras

Partner

Steven Ras is partner bij ICTRecht. Hij is met genoegen afgestudeerd aan de Vrije Universiteit Amsterdam en heeft zich gespecialiseerd in ICT en recht. Juist vanwege zijn achtergrond als internetondernemer heeft hij veel belangstelling voor het internetrecht en de daarmee samenhangende juridische vraagstukken.

Steven is daarnaast redactiesecretaris van het Tijdschrift voor Internetrecht en vice-voorzitter van ISPConnect. Verder schrijft hij de rubriek "Vraag het mr. Ras" op ISPam.nl en de juridische rubriek in Twinkle.