Privacy

Privacy in het dagelijks leven is niets nieuws. Wie iets koopt bij de groenteboer, kan dat doen zonder zich te hoeven legitimeren. Het versturen van een brief kan zonder dat het postkantoor controleert of het adres van de afzender wel correct is. En wie zou er niet boos worden als de postbode alle brieven gelezen bleek te hebben? Op het Internet is privacy een stuk minder vanzelfsprekend. Alle berichten worden zonder enige vorm van bescherming verstuurd. En met cookies, beacons en dergelijke technieken kunnen de gangen van internetgebruikers tot in detail worden nagegaan. Tracking en profiling zijn aan de orde van de dag. Is met al die “Big data” honger de privacy ten dode opgeschreven?

Belastingdienst op de vingers getikt voor overtreden Wet bescherming persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is alleen toegestaan op basis van de in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) genoemde grondslagen, waaronder de uitvoering van een publiekrechtelijke taak. Enkel het hebben van een publiekrechtelijke taak betekent niet automatisch dat deze specifiek genoeg is om als wettelijke grondslag te dienen, blijkt uit het arrest…

Meer lezen

The Netherlands, a surveillance state?

Has the time of the “surveillance state” finally arrived in the Netherlands? This may be a legitimate question in the light of a so-called ‘dragnet bill’ which was approved by the Dutch Parliament’s Lower Chamber on February 14th. But what about the legally binding standards of European human rights? Can…

Lees verder op legalict.com

Juridische opleiding tot privacy officer

Vanaf 25 mei 2018 is het hebben van een privacy officer (ook wel ‘functionaris gegevensbescherming’ of ‘data protection officer’ genoemd) voor bepaalde organisaties verplicht. Voor andere organisaties kan het aanstellen niet verplicht, maar wel aan te raden zijn.De privacy officer kan een externe persoon zijn, maar ook een medewerker van…

Meer lezen

Laatste kans om als eerste en zonder verzendkosten ‘De Algemene Verordening Gegevensbescherming’ te ontvangen!

Op 23 februari verschijnt ons nieuwste boek: De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het boek behandelt alle artikelen van de Europese vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in detail. De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. In 99 artikelen wordt een geheel vernieuwd regime voor de…

Meer lezen

Nederland, surveillancestaat?

De tijd van de “surveillancestaat” is aangebroken! Afgelopen dinsdag 14 februari is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..’ met een grote meerderheid aangenomen. De nieuwe wet moet de verouderde wet uit 2002 gaan vervangen, welke diensten als de AIVD en MIVD een grondslag…

Meer lezen

Toestemming voor het inschakelen van subbewerkers onder de AVG

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zal zijn, is het voor een bewerker van persoonsgegevens verplicht om toestemming te hebben voordat hij de hulp van een subbewerker in kan schakelen (artikel 28 lid 2). Een belangrijke wijziging in het privacyrecht, die een nadere…

Meer lezen

Google dreigt apps zonder zichtbaar privacybeleid te sanctioneren in Play Store

Dat nationale toezichthouders consequenties verbinden aan het niet opvolgen van de, in privacywetgeving neergelegde, informatieverplichting (voor het verkrijgen van rechtsgeldige toestemming dient een betrokkene o.a. voldoende te zijn geïnformeerd) is al langer bekend. Maar, dat daarentegen ondernemingen elkaar hierin onderling gaan corrigeren is een nieuw fenomeen.Toch lijkt dat op dit…

Meer lezen

Organisaties worstelen met nieuwe privacywetgeving

Slechts 58 procent van organisaties uit verschillende sectoren heeft de Meldplicht Datalekken, die inmiddels een jaar in werking is, geïmplementeerd. Dit blijkt uit het PwC Privacy Governance onderzoek onder 210 organisaties in onder meer de publieke sector. Daarnaast is slechts een op tien organisaties klaar voor de gewijzigde privacywetgeving, die…

Meer lezen

Stemwijzer past cookies aan na waarschuwing AP en ACM

Het zal niemand ontgaan zijn dat er binnenkort weer Tweede Kamerverkiezingen zullen plaatsvinden in Nederland. Een deel van de kiezers weet al precies naar wie zijn of haar stem zal uitgaan op 15 maart. Een groot deel ‘zweeft’ echter nog, en vindt het moeilijk een keuze te maken. Verschillende online…

Meer lezen

De e-Privacyverordening: eindelijk de Nederlandse cookiewet op de schop

De huidige Nederlandse cookiewet zal per 25 mei 2018 mogelijk worden vervangen door een nieuwe Europese cookiewet namelijk, de door de Europese Commissie (EC) voorgestelde, e-Privacyverordening (EPV). In deze blogpost wordt kort uiteengezet wat hiervan nu precies de gevolgen zullen zijn.Nieuwe cookieregels In de huidige Nederlandse cookiewet is bepaald dat cookies mogen…

Meer lezen