Octrooi

Een octrooi of patent is een juridisch recht dat het namaken of gebruiken van uitvindingen verbiedt. Een octrooi wordt verleend op een technische innovatie, nadat deze inhoudelijk is getoetst op nieuwheid en trivialiteit (inventiviteit). Het is mogelijk om software te octrooieren: dat softwarepatenten verboden zouden zijn, is een mythe. Wel moet het gaan om een technische innovatie waarbij de software als implementatie wordt gebruikt. Een abstracte vernieuwing of generiek algoritme zonder concrete technische toepassing is niet octrooieerbaar. Een octrooi aanvragen kost enkele jaren en de prijs is al snel vele duizenden euro’s.

Moet ik nu wel of niet naar octrooien zoeken?

Ondernemers maken zich vaak zorgen dat ze iets gaan doen dat al geoctrooieerd is. Nu zijn er verschillende verhalen: de één zegt dat je dat vooral moet controleren, de ander zegt dat je  absoluut niet in octrooiregisters moet kijken omdat je je dan blootstelt aan gigantische claims. Wat is wijsheid?Octrooivrijgave Het is inderdaad nogal een debat…

Meer lezen

Alice, of het einde van het Amerikaanse softwarepatent

Waar onder het Europese octrooirecht strenge eisen gelden ten aanzien van het technisch karakter en de inventiviteit van een uitvinding, is in de VS overdwars schommelen al patenteerbaar. Deze opvatting is echter achterhaald sinds de Alice-uitspraak van het Supreme Court van vorig jaar.

Meer lezen

Patenten op software: (on)mogelijk?

Wie met een snelle blik naar de regelgeving voor octrooien kijkt, zal misschien tot de conclusie komen dat het octrooieren van software niet mogelijk is. Software wordt immers met zoveel woorden uitgesloten van octrooiering door (onder meer) het Europees Octrooiverdrag (hierna: EOV). Deze conclusie zou echter berusten op een misverstand. Voor…

Meer lezen

Webinars: Hoe patenteer ik een software-uitvinding?

Hoewel er sinds eind jaren negentig meer ruimte is voor octrooi op software, hebben diverse uitspraken van EPO, USPTO en rechtbanken de mogelijkheden flink aan banden gelegd. Het EPO hanteert strenge regels, met name gericht op inventiviteit en technische bijdrage. Maar ook in de VS zijn de regels lang niet…

Meer lezen

Netflix wint octrooizaak van OpenTV

Netflix heeft op 17 december 2014 een rechtszaak gewonnen tegen OpenTV. In de rechtszaak werd Netflix beticht van inbreuk op octrooirechten, maar Netflix doet een beroep op ongeldigheid van het octrooi – en wint dus. OpenTV beheert de intellectuele eigendomsrechten voor de Kudelski Groep en is onder meer houdster van een octrooi voor een toegangssysteem […]

The post Netflix wint octrooizaak van OpenTV appeared first on LAWFOX.

Meer lezen

PERSBERICHT: Tweede editie van The International Free and Open Source Software Law Book beschikbaar

Recent is de tweede editie van The International Free and Open Source Software Law Book verschenen bij Open Source Press GmbH. Het boek speelt in op de grote verschillen die tussen de verschillende rechtssystemen in de wereld bestaan in de manier waarop zij Free Software- en Open Source Software (“FOSS”)-licenties behandelen. Door die verschillen kan […]

The post PERSBERICHT: Tweede editie van The International Free and Open Source Software Law Book beschikbaar appeared first on LAWFOX.

Meer lezen

PERSBERICHT: Tweede editie van The International Free and Open Source Software Law Book beschikbaar

Recent is de tweede editie van The International Free and Open Source Software Law Book verschenen bij Open Source Press GmbH. Het boek speelt in op de grote verschillen die tussen de verschillende rechtssystemen in de wereld bestaan in de manier waarop zij Free Software- en Open Source Software (“FOSS”)-licenties behandelen. Door die verschillen kan […]

The post PERSBERICHT: Tweede editie van The International Free and Open Source Software Law Book beschikbaar appeared first on LAWFOX.

Meer lezen

Softwareoctrooien lastiger in VS, meer in lijn met EU

Het Amerikaanse Supreme Court heeft een belangrijke beslissing geveld over softwareoctrooien. Volgens de hoogste rechter van de VS in deze zaak (Alice Corporation vs CLS Bank) zijn ideeën en uitvindingen  niet octrooieerbaar wanneer deze slechts “abstract” zijn. Ook als zo’n idee of uitvinding fysiek wordt gemaakt door het in verband te brengen met de werking […]

The post Softwareoctrooien lastiger in VS, meer in lijn met EU appeared first on LAWFOX.

Meer lezen

Interview bij BNR Digitaal over handhaving bij 3D printers

Mag je wapens maken met een 3D printer? Kan een verbod worden gehandhaafd? Werkt een DRM-achtige beveiliging bij 3D printers? En welke verplichtingen rusten er op dienstverleners die 3D printen als dienst aanbieden?Zojuist was ik telefonisch te gast bij BNR Digitaal om mijn mening te geven over deze onderwerpen. Het…

Meer lezen

Interview op Radio1 over Apple vs. Samsung

Vanochtend werd ik op Radio1 geïnterviewd over de “Patent trial of the Century”: Apple versus Samsung. Vandaag dient de zaak voor de rechtszaal in de VS.In het interview wordt kort mijn uitleg gevraagd over de zaak. Waar gaat de zaak over? Wat is de inzet van Apple? Met welke bewijzen…

Meer lezen

123