Internetrecht

Het internetrecht is een jonge tak binnen het recht. Wat er precies onder wordt verstaan, weet eigenlijk niemand. Ja, dat het iets met internet te maken heeft. Maar is smaad op internet nu werkelijk “internetrecht” of gewoon smaad zoals we dat al langer kennen?

Platform Uber en de Taxiwet

Eind vorig jaar heb ik een blog geschreven waarin ik stel dat het platform Uber is te kwalificeren als ‘dienst van de informatiemaatschappij’. Naar aanleiding van deze blogpost heb ik de vraag gekregen hoe het dan kan dat Uber een dwangsom heeft gekregen wegens overtreding van de Taxiwet. In deze…

Meer lezen

Platform Uber dienst van de informatiemaatschappij?

Op woensdag 30 november is bekend geworden dat de Inspectie Leefomgeving en Transport een bedrag van €650.000,- heeft geïnd bij Uber voor het overtreden van de Wet personenvervoer 2000 (Taxiwet). De Inspectie heeft deze last onder dwangsom opgelegd omdat Uber chauffeurs zonder taxivergunning in de gelegenheid heeft gesteld om illegale…

Meer lezen

PSD2: Online dienstverleners als betalingsinstellingen

De nieuwe Europese richtlijn, de zogenoemde Revised Payment Services Directive (PSD2), zal het vanaf januari 2018 mogelijk maken voor bankklanten om naast banken ook andere dienstverleners toegang te geven tot hun financiële gegevens.De redenatie achter deze nieuwe Europese regelgeving is dat, middels het aanwijzen van een nieuwe categorie ‘betalingsinstellingen’, er…

Meer lezen

Aansprakelijkheid voor malvertenties

Veel online dienstverleners zijn geheel of gedeeltelijk afhankelijk van inkomsten uit advertenties. Soms wordt vergeten dat deze advertenties ook een beveiligingsrisico vormen. Zo haalde muziekdienst Spotify het nieuws, omdat verschillende advertenties in de desktopsoftware met malware besmet bleken te zijn. Het is niet voor het eerst dat malvertenties de kop…

Meer lezen

Schade door de DAO

Het gebruik van blockchain technologie en smart contracts werpt diverse juridische vragen op. Een interessante vraag is wie er voor schade aanspreekbaar is indien een geautomatiseerd systeem zoals de Ethereum DAO gebruikt wordt om bepaalde ongewenste handelingen te verrichten.DAO is een afkorting voor Decentrale Autonome Organisatie. In essentie gaat het…

Meer lezen

Reminder: 7 juli middagtraining Actualiteiten ICT en Recht

Op 7 juli organiseert ICTRecht weer haar middagtraining actualiteiten voor advocaten en bedrijfsjuristen. ICT-jurist Arnoud Engelfriet praat u bij over relevante rechtspraak, wetgeving en andere juridische ontwikkelingen van het afgelopen kwartaal. U ontvangt 3 PO. Mis deze middag niet! Het programma is als volgt:13:00 Ontvangst 13:30 – 14:15 Recente rechtspraak Uitspraken van…

Meer lezen

Brein gaat IP-adressen van uploaders verzamelen… reden voor paniek?

Auteursrechtorganisatie Brein liet vorige week weten dat het IP-adressen gaat verzamelen van personen die zich schuldig maken aan piraterij via torrentwebsites. Brein wilt zo de grootste overtreders opsporen en deze personen fikse ‘boetes’ (schikkingen) opleggen. Zijn torrentgebruikers door dit nieuwe systeem vogelvrij verklaard?“Uploaders niet meer veilig”, zo kopte Metro afgelopen…

Meer lezen

Actualiteitenmiddag ICT en recht door Arnoud Engelfriet, 7 april (3 PO)

Op 7 april organiseert ICTRecht weer de Actualiteitenmiddag voor advocaten en juristen (3 PO). Relevante rechtspraak, wetgeving en andere juridische ontwikkelingen van het afgelopen jaar, in duidelijke taal becommentarieerd door ICT-jurist Arnoud Engelfriet. Laat u bijpraten over actualiteiten in rechtspraak en wetgeving, met bijzondere aandacht voor de belangrijkste internetonderwerpen.Het programma…

Meer lezen

Win advertentieruimte in ons tijdschrift

ICTRecht bestaat alweer 10 jaar en dat willen wij niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Vandaar dat wij ons jubileum in de maand november vieren met verschillende acties. Zo maakt u deze week kans op advertentieruimte in ons tijdschrift.Wat moet u hiervoor doen? Mail ons vóór 1 december een korte review…

Meer lezen

Luchtverkeerssysteem voor drones moet intensief gebruik mogelijk maken

Vandaag las ik op NU.nl dat NASA werkt aan een luchtverkeerssysteem voor drones. Het systeem moet het intensieve gebruik van drones boven dichtbevolkte gebieden mogelijk maken. Hierdoor zouden bezorgdiensten bijvoorbeeld hun pakketten via drones kunnen laten afleveren en zouden onbemande vliegtuigjes vaker ingezet kunnen worden voor inspecties. Het is goed…

Meer lezen