ISP’s

Internet Service Providers of ISP’s zijn partijen die internetdiensten leveren. Meestal wordt met deze term verwezen naar partijen die toegang tot internet aanbieden, of hostingdiensten, maar juridisch gezien is iedereen die een dienst aanbiedt via internet een ISP. Ook een forumbeheerder dus, bijvoorbeeld. Voor ISP’s gelden enkele bijzondere regels. Als ze een eigen infrastructuur voor signaalroutering hebben, zijn ze onderworpen aan de Telecommunicatiewet. En ISP’s die neutraal optreden als tussenpersoon, zijn niet aansprakelijk voor de inhoud. Wel moet een ISP dan notice/takedown toepassen: ingrijpen bij een klacht over bijvoorbeeld auteursrechten of privacyschending.

Een bevel van een overheidsinstantie, wat nu?

De meeste hosters weten wel dat zij verplicht zijn mee te werken aan bevelen van Justitie en politie. Maar naast politie of justitie kunnen ook andere instanties, zoals een gemeente, u om inlichtingen verzoeken. Zij kunnen u vragen om inzage in gegevens en bescheiden of om het afgeven van wachtwoorden.…

Lees verder op hostingrecht.nl

De bewerkersovereenkomst voor het hostingbedrijf

Wanneer u privacygevoelige gegevens (“persoonsgegevens”) verwerkt voor een ander, krijgt ook u te maken met de Wet bescherming persoonsgegevens. Het opslaan, bewerken, versturen of gebruiken van persoonsgegevens is namelijk aan strenge eisen gebonden. Die eisen gelden niet alleen voor de persoon die daar opdracht toe geeft, maar ook voor de…

Lees verder op hostingrecht.nl

Blokkeren van elektronische toegang is geen databankinbreuk

Wat kun je doen als een dienstverlener je de toegang tot je database ontzegt? In een recente zaak stond dit onderwerp centraal. Kun je je op het databankrecht beroepen als klant?Gerechtsdeurwaarderskantoor Baldinger heeft een website met een afgeschermd inloggedeelte via deurwaarderwijzer.nl. Incassobureau Creditline gebruikte deze dienst om haar dossiers online…

Lees verder op hostingrecht.nl

Checklist Service Level Agreement (SLA)

Tegenwoordig wordt steeds meer informatie online verwerkt. Daarbij wordt gretig gebruik gemaakt van software-as-a-service en cloud-diensten. Dergelijke diensten, zoals een online klantenadministratie (‘customer relation management-’ of ‘CRM-systeem’), hebben belangrijke voordelen. Gebruikers van de diensten kunnen in principe op ieder moment van de dienst gebruik maken en vanaf iedere locatie. Dit…

Lees verder op hostingrecht.nl

Nieuwe module Telecom en standaard-SLA voor ICTWaarborg

ICTRecht heeft voor ICTWaarborg een module Telecom voor de algemene voorwaarden en een standaard-SLA (Service Level Agreement) opgesteld. Eerder stelde ICTRecht al de algemene voorwaarden voor deelnemers van ICTWaarborg op.Met de module Telecom is het mogelijk zaken als xDSL, glasvezel en VoIP-diensten te regelen. “Module E. Telecom” is toegevoegd aan…

Lees verder op hostingrecht.nl

Slechte SLA hindert kwaliteit van clouddienstverlening

79% van de IT-professionals beschouwt de aangeboden SLA als te simpel en niet geschikt om de business die vanuit de cloud wordt aangeboden door de klant effectief te beschermen, las ik bij ISPam.nl. Dit blijkt uit onderzoek door het Amerikaanse Research in Action. In de huidige opzet zijn bijna alle…

Lees verder op hostingrecht.nl

Checklist voor bewerkersovereenkomsten

Wanneer iemand werkt met gegevens die herleidbaar zijn tot een bepaald natuurlijk persoon, verwerkt men in de meeste gevallen persoonsgegevens. Dat betekent vaak dat de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) van toepassing is. Een verwerking is elke handeling met betrekking tot deze persoonsgegevens. Onder een handeling wordt veel verstaan, onder andere:…

Lees verder op hostingrecht.nl

Uw klant overleden, maar wat nu?!

Uiteraard kan het voorkomen dat uw klant komt te overlijden terwijl u een hostingcontract met diegene heeft. Voor u als webhoster komt u dan voor een moeilijk vraagstuk te staan. Wat te doen bij een dergelijke situatie? Er is immers vaak niets geregeld bij het overlijden van de klant, ook…

Lees verder op hostingrecht.nl

Persoonsgegevens in de domeinnaam-WHOIS, mag dat?

Wie een domeinnaam registreert, moet zijn naam en adres in de zogeheten WHOIS database op laten nemen. Deze is openbaar (behalve bij .nl) zodat iedereen kan zien waar de klant woont. Niet iedereen stelt daar prijs op. Een lezer vroeg ons dan ook wat hij als hostingbedrijf moest doen toen…

Lees verder op hostingrecht.nl

Vraag het Mr. Ras: wat te doen met domeinnamen met de Wet Van Dam? (4/4)

Op 1 december wordt de Wet Van Dam van kracht. Contracten met consumenten mogen dan niet meer zomaar stilzwijgend worden verlengd. Na een stilzwijgende verlenging worden ze per maand opzegbaar. Wie ook domeinnamen registreert voor consumenten, moet die per jaar inkopen. En daar zit nog een lastig probleem. Voor ISPam heeft ICTRecht een serie artikelen geschreven waarin de […]

Lees verder op ispam.nl