Elektronisch contracteren

Bij het woord “contract” denken veel mensen aan een dikke stapel papier met ondoorgrondelijke juridische zinnen, waar je door een handtekening (met vulpen) aan vast zit. Dat kan, maar een overeenkomst, zoals het juridisch heet, kun je ook sluiten door gewoon mondeling iets af te spreken. Of door een paar krabbels op een spreekwoordelijk bierviltje. De enige juridische eis is dat de ene partij iets aanbiedt waar de ander akkoord mee gaat. Een elektronisch contract of elektronisch overeenkomst is dus net zo rechtsgeldig. Wel is het zo dat een ondertekend stuk papier -een akte- sterk bewijs oplevert. Wanneer een elektronisch contract als akte aan te merken is, is soms nog een lastige vraag.

Nee, blockchain maakt juristen niet overbodig

Vanuit ICTRecht willen we de regels rondom technologiegebruik voor iedereen eenvoudiger en toegankelijker maken, en bovendien die regels vereenvoudigen door de slimme toepassing van technologie. Enige maanden geleden schreef ik daarom een aantal stukken over de mogelijkheden van blockchain en slimme contracten, en over de noodzaak voor juristen om te…

Meer lezen

Wanneer richt een website zich op een bepaald land?

Steeds meer webwinkeliers willen ook internationaal gaan verkopen. Dit is een relatief eenvoudige stap. Een van de belangrijkste dingen is ervoor te zorgen dat je vindbaar bent over de grens, maar dit is niet zonder (juridische) gevolgen. Het richten van een website op een bepaald land heeft voor de webshop namelijk…

Lees verder op webwinkelrecht.nl

De transportrisico’s van webshops. Deel 1: risicoverdeling bij transportschade

Webshops zitten als het ware gevangen tussen de dwingende regels van het consumentenrecht en de regels van het vervoersrecht. Aan de ene kant is de webshop tijdens het transport verantwoordelijk voor een bestelling, ook in geval van beschadiging of verlies door de vervoerder. Aan de andere kant kan de webshop…

Lees verder op webwinkelrecht.nl

Wanneer ben je als webshop gebonden aan een typefout?

Door een typefout op de website wordt een product per ongeluk aangeboden voor €99, in plaats van €999. Ben je daar als webwinkel aan gebonden, of kan je daar onderuit? Maakt het daarbij uit of er in een disclaimer of in de algemene voorwaarden staat ‘onder voorbehoud van typefouten’?Een geldige…

Lees verder op webwinkelrecht.nl

De meest voorkomende valkuilen bij dropshipping

Dropshipping is populair bij beginnende webwinkels. Het is een constructie waarbij de leverancier het product rechtstreeks naar de consument van een webwinkel verstuurt. Webwinkels hoeven dan geen eigen voorraad te hebben. Dat klinkt aantrekkelijk, maar juridisch zitten hier een aantal haken en ogen aan. De webwinkel blijft namelijk juridisch aansprakelijk…

Lees verder op webwinkelrecht.nl

Blockchain en energielevering

Enige weken geleden schreef ik over de blockchain en slimme contracten als zijnde een nieuw paradigma: net als bij de introductie van het internet, zullen ook hierbij de gevolgen voor de samenleving groot zijn. En waar er sprake is van grote gevolgen, dient ook het belang zich aan om daar…

Meer lezen

Verbod op gratis plastic tasjes geldt niet voor webwinkels

November vorig jaar schreef ik al over de inwerkingtreding van de Regeling beheer verpakking, waarin het verbod op het gratis verstrekken van plastic tasjes is opgenomen. Daarin beschreef ik de onduidelijke gevolgen voor webwinkels. Nu is eindelijk duidelijk geworden dat het verbod grotendeels niet geldt voor webwinkels.De Regeling beheer verpakking…

Lees verder op webwinkelrecht.nl

Verbruiksartikelen mogen niet worden uitgezonderd van het herroepingsrecht

Nog steeds bestaat er onduidelijkheid over de toegestane uitzonderingen van het herroepingsrecht. Geregeld zie ik dat dat ‘verbruiksartikelen’ (zoals schoonmaakmiddelen) niet terug gestuurd mogen worden als de verzegeling is verbroken. Logisch zou je denken, een half lege fles kan je toch niet terug sturen. Maar klopt dit juridisch ook?Consumenten hebben…

Lees verder op webwinkelrecht.nl

In heel Europa twee jaar garantie op online aankopen

Vandaag presenteerde de Europese Commissie de plannen voor het gelijktrekken van de garantietermijnen op online aankopen. In heel Europa moet een vaste garantietermijn komen van twee jaar op online aankopen. In die twee jaar hoeven consumenten niet te bewijzen dat het product al kapot was toen ze het kregen.Het gelijktrekken…

Lees verder op webwinkelrecht.nl

Het wijzigen van de algemene voorwaarden

Soms moeten de algemene voorwaarden worden gewijzigd. Dit kan te maken hebben met de invoering van een nieuwe wet, zoals de nieuwe regels voor webwinkels. Maar ook een wijziging in de bedrijfsvoering of werkwijze kan een reden zijn om de algemene voorwaarden te (moeten) wijzigen. Hoe gaat dat in zijn…

Lees verder op webwinkelrecht.nl