E-health

E-health is het toepassen van informatie- en communicatietechnologie ten dienste van de gezondheidszorg. Omdat de zorg zo’n belangrijk onderwerp is, gelden strenge regels. Ook bij e-health. Bent u een zorgaanbieder of een toeleverancier van een zorgaanbieder? Wilt u innoveren met behulp van software? Dan moet u er rekening mee houden dat er speciale regels van toepassing zijn.

Cliëntenrechten bij elektronische verwerking

Terwijl de Eerste Kamer zich buigt over het wetsvoorstel “Cliëntenrechten bij elektronische verwerking van gegevens” , de opvolger van de in 2011 verworpen wet EPD, blijkt uit achtergrondinformatie die de minister over het onderwerp naar de kamer heeft gezonden, dat de zorg op het gebied van ICT en privacy nog…

Meer lezen

Zorg verlenen in de cloud: verdeling van verantwoordelijkheden

In de blog Ehealth in 2025: ga goed voorbereid de cloud in! gaf ik aan dat er over de hieronder beschreven (1-4) onderwerpen afspraken gemaakt moeten worden. In deze blog ga ik in op de afspraken over het vierde onderwerp.1. security en privacy aspecten bij ontwikkeling van, verbinding met en gebruik van…

Lees verder op cloudrecht.nl

Zorg verlenen in de cloud: continuïteit en exit strategie

In de blog Ehealth in 2025: ga goed voorbereid de cloud in! gaf ik aan dat er over de hieronder beschreven (1-4) onderwerpen afspraken gemaakt moeten worden. In deze blog ga ik in op de afspraken over het tweede en derde onderwerp.1. security en privacy aspecten bij ontwikkeling van, verbinding met…

Lees verder op cloudrecht.nl

Zorg verlenen in de cloud: security en privacy

In de blog Ehealth in 2025: ga goed voorbereid de cloud in! gaf ik aan dat er over de hieronder beschreven (1-4) onderwerpen afspraken gemaakt moeten worden. In deze blog ga ik in op de afspraken over het eerste onderwerp.1. security en privacy aspecten bij ontwikkeling van, verbinding met en gebruik…

Lees verder op cloudrecht.nl

Ehealth in 2025: ga goed voorbereid de cloud in!

Jonge zorgprofessionals geven in Coach, Cure & Care 2025 hun visie over de zorg in 2025. De nieuwe orde noemt zelfredzaamheid van de patiënt als een van de pijlers van de moderne zorg. Met name innovaties op het gebied van eHealth en mHealth moeten hieraan bijdragen. Mijn ervaring is dat…

Lees verder op cloudrecht.nl

Welke afspraken moet je maken voor privacy in de cloud?

Cloud computing is hip. Maar: er zitten ook een aantal (met name privacy rechtelijke) haken en ogen aan. Waar moet je als afnemer op letten? En als leverancier?Je ziet momenteel steeds vaker dat bedrijven gebruik gaan maken van “cloud computing”. Deze vorm van IT-dienstverlening zorgt er voor dat je op…

Meer lezen

Innovatie in de zorg: Software

Bent u een zorgaanbieder of een toeleverancier van een zorgaanbieder? Wilt u innoveren met behulp van Software? Dan moet u er rekening mee houden dat er speciale regels van toepassing zijn.Het kan zo zijn dat uw software een medisch hulpmiddel is. Als dat het geval is, dan moet uw software niet…

Meer lezen

Zorg&ICT beurs: komt u ook?

Komt u ook naar de Zorg&ICT 2012 beurs op 27 of 29 maart? Heeft u ICT & recht vragen, (ook) dan bent u van harte welkom op het Innovatieplein. Ik zal daar staan om uw vragen te beantwoorden.Stichting Digitalezorg.nl organiseert dit jaar op de Zorg&ICT 2012 het Innovatieplein. Digitalezorg.nl doet dit…

Meer lezen

Gebruik van e-mail in de zorg

Het gebruik van technologie in de zorg kan op weerstand stuiten. Om dat te voorkomen bij het gebruik van e-mail is het van het grootste belang draagvlak te creëren. Uit de gang van zaken rond het EPD blijkt dat draagvlak wordt gecreëerd door transparant te zijn in het hoe, wanneer…

Meer lezen

Gratis advies aan dé Thuisapotheek.nl

De Nederlandse apothekers maken het ons, harde werkers, een stuk makkelijker. U kunt online uw medicatie bestellen. Hier zitten nogal wat juridische haken en ogen aan. Maar zoals blijkt uit de verschillende websites hebben de apothekers kaas gegeten van wat wel en niet mag zonder een bezoek aan een arts…

Meer lezen

123