Databanken

Databankenrecht (databaserecht) is een relatief nieuw fenomeen. Tot eind jaren negentig kon de inhoud van een databank als zodanig juridisch niet worden beschermd. Als de producent van de databank geen auteursrechtelijke bescherming kon claimen (bijvoorbeeld omdat de databank alleen feitelijke gegevens bevatte), dan was het niet mogelijk om op te treden tegen derden die de inhoud van de databank kopieerden of hun eigen front-ends voor de databank aanboden. Met de invoering van de Databankenwet is hier verandering in gekomen. Wie substantieel investeert in een databank, krijgt tien jaar bescherming tegen overnemen en ontlenen daaruit. Wel moet die investering gericht zijn op de databank zelf: een databank die een bijproduct is van een ander bedrijfsproces is niet te beschermen.

Mogen instanties persoonsgegevens aan derden doorgeven?

In de Verenigde Staten zijn zogeheten data brokers geen onbekend fenomeen. Data brokers, of information brokers, zijn instanties die ongevraagd informatie verzamelen over personen. Deze informatie wordt vervolgens weer doorverkocht aan adverteerders.Voor adverteerders is dit uiteraard ideaal. In een database staat precies opgesomd wat bijvoorbeeld de politieke voorkeuren, uitstaande schulden,…

Meer lezen

Dedicated metazoekmachine maakt inbreuk op databankenrecht

Na bijna 7 jaar aan juridische gevechten lijkt er een einde te komen aan het geschil tussen Gaspedaal.nl en Autotrack: Het Europese Hof van Justitie heeft geoordeeld dat Gaspedaal inbreuk heeft gemaakt op de databankrechten van Autotrack.Gaspedaal biedt een zogenaamde dedicated metazoekmachine aan: deze zoekmachine maakt het mogelijk om gericht…

Meer lezen