Crowdfunding

Crowdfunding is gebaseerd op hetzelfde idee als crowdsourcing en de open source beweging: bronnen van het collectief benutten. Bij crowdsourcing gaat het over veel input verkrijgen, en bij crowdfunding,specifiek over financiering. Door middel van crowdfunding kan een bedrijf of consument door een groot aantal kleine investeringen te ontvangen, in plaats van één of een paar grote investeringen, toch tot de gewenste financiering komen. En dat meestal tegen eigen, gunstige voorwaarden. Met die financiering kan dan een product of idee worden uitgewerkt, bijvoorbeeld.

Juridische aspecten van crowdfunding

Sinds de financiële crisis van de afgelopen jaren zijn financieringsvormen als bankkrediet, subsidies en private equity moeilijker verkrijgbaar, of minder aantrekkelijk geworden, met name voor start-ups en MKB. Door de opkomst van online netwerken wordt op deze ontwikkeling ingesprongen door een nieuwe vorm van financiering: Crowdfunding.Crowdfunding is gebaseerd op hetzelfde…

Meer lezen