Continuïteit

Een online dienst kan uitvallen. Dat kan een tijdelijke technische storing zijn maar ook een langdurige storing in de bedrijfsvoering. Het waarborgen van de continuïteit van een online dienst is geen sinecure. Speciale aandacht vereist het faillissement: alle contractuele afspraken komen in die situatie te vervallen. Omgaan met continuïteit na een faillissement kan dus alleen als vooraf duidelijke maatregelen zijn genomen zoals een derde partij (trusted third party) of stichting continuïteit in het leven roepen.

Training security, continuïteit en privacy in de cloud

Op 1 december a.s. geven onze security-specialist Matthijs van Bergen, onze privacy-expert Kors Monster en ik (Itte Overing) een praktische training over security (informatieveiligheid), continuïteit en privacy in de cloud. De training is ontwikkeld voor internetdienstverleners en afnemers van internetdiensten.

Meer lezen

Gemeenten moeten websites archiveren

Dat gemeentelijke websites op grond van de Archiefwet bewaard moeten worden, is iets waar al vele jaren geleden voor het eerst aandacht voor is geweest. Je zou dus denken dat dit al goed bekend is bij gemeenten. Nu het echter steeds vaker voorkomt dat informatie op een website niet meer…

Meer lezen

Continuïteit: hoe regelt u dat?

Bent u afnemer of leverancier van een clouddienst? Dan heeft u vast nagedacht over de risico’s van het gebruik van de clouddienst. De standaard argumenten tegen het gebruik van de clouddienst gaan vaak over het (niet) beschikbaar zijn, beveiliging en privacy. Bij beschikbaarheid kan het gaan om het tijdelijk niet…

Lees verder op cloudrecht.nl

Continuïteit: hoe regelt u dat?

Bent u afnemer of leverancier van een clouddienst? Dan heeft u vast nagedacht over de risico’s van het gebruik van de clouddienst. De standaard argumenten tegen het gebruik van de clouddienst gaan vaak over het (niet) beschikbaar zijn, beveiliging en privacy. Bij beschikbaarheid kan het gaan om het tijdelijk niet…

Lees verder op cloudrecht.nl

Continuïteit: hoe regelt u dat?

Bent u afnemer of leverancier van een clouddienst? Dan heeft u vast nagedacht over de risico’s van het gebruik van de clouddienst. De standaard argumenten tegen het gebruik van de clouddienst gaan vaak over het (niet) beschikbaar zijn, beveiliging en privacy. Bij beschikbaarheid kan het gaan om het tijdelijk niet…

Lees verder op cloudrecht.nl

Continuïteit: hoe regelt u dat?

Bent u afnemer of leverancier van een clouddienst? Dan heeft u vast nagedacht over de risico’s van het gebruik van de clouddienst. De standaard argumenten tegen het gebruik van de clouddienst gaan vaak over het (niet) beschikbaar zijn, beveiliging en privacy. Bij beschikbaarheid kan het gaan om het tijdelijk niet…

Lees verder op cloudrecht.nl

Continuïteit: hoe regelt u dat?

Bent u afnemer of leverancier van een clouddienst? Dan heeft u vast nagedacht over de risico’s van het gebruik van de clouddienst. De standaard argumenten tegen het gebruik van de clouddienst gaan vaak over het (niet) beschikbaar zijn, beveiliging en privacy. Bij beschikbaarheid kan het gaan om het tijdelijk niet…

Lees verder op cloudrecht.nl

Continuïteit: hoe regelt u dat?

Bent u afnemer of leverancier van een clouddienst? Dan heeft u vast nagedacht over de risico’s van het gebruik van de clouddienst. De standaard argumenten tegen het gebruik van de clouddienst gaan vaak over het (niet) beschikbaar zijn, beveiliging en privacy. Bij beschikbaarheid kan het gaan om het tijdelijk niet…

Lees verder op cloudrecht.nl

Continuïteit: hoe regelt u dat?

Bent u afnemer of leverancier van een clouddienst? Dan heeft u vast nagedacht over de risico’s van het gebruik van de clouddienst. De standaard argumenten tegen het gebruik van de clouddienst gaan vaak over het (niet) beschikbaar zijn, beveiliging en privacy. Bij beschikbaarheid kan het gaan om het tijdelijk niet…

Lees verder op cloudrecht.nl

Continuïteit: hoe regelt u dat?

Bent u afnemer of leverancier van een clouddienst? Dan heeft u vast nagedacht over de risico’s van het gebruik van de clouddienst. De standaard argumenten tegen het gebruik van de clouddienst gaan vaak over het (niet) beschikbaar zijn, beveiliging en privacy. Bij beschikbaarheid kan het gaan om het tijdelijk niet…

Lees verder op cloudrecht.nl