Aanbestedingsrecht

Het belangrijkste doel van de Europese aanbestedingsregels is een interne markt voor overheidsopdrachten binnen de EU. Dit moet bedrijven meer kans op opdrachten geven.

Level playing field bij ICT aanbestedingen

In het eerder deze maand gepubliceerde Advies 300 van de Commissie van Aanbestedingsexperts doet zich de situatie voor waarbij een aanbestedende dienst bepaalde gevraagde technische informatie (zoals een lijst met applicaties met functiepunten), en informatie over de organisatie niet ter beschikking heeft gesteld aan geïnteresseerde leveranciers, terwijl het aannemelijk was…

Meer lezen

Merken noemen bij ICT aanbestedingen (6)

In een groot deel van de ICT aanbestedingen wordt er direct of indirect verwezen naar producten en merken van specifieke leveranciers. Mag dat zomaar? In een reeks van 6 blogs zal ik die vraag vanuit verschillende perspectieven gaan beantwoorden. Verwerving licenties via raamovereenkomsten Sommige overheidsopdrachten hebben een terugkerend karakter waarbij…

Meer lezen

Merken noemen bij ICT aanbestedingen (5)

In een groot deel van de ICT aanbestedingen wordt er direct of indirect verwezen naar producten en merken van specifieke leveranciers. Mag dat zomaar? In een reeks van 6 blogs zal ik die vraag vanuit verschillende perspectieven gaan beantwoorden.Inkoop van aanvullende diensten Bij het verlenen van support en onderhoud gaat…

Meer lezen

Merken noemen bij ICT aanbestedingen (4)

In een groot deel van de ICT aanbestedingen wordt er direct of indirect verwezen naar producten en merken van specifieke leveranciers. Mag dat zomaar? In een reeks van 6 blogs zal ik die vraag vanuit verschillende perspectieven gaan beantwoorden. Uitbreidingen van eerder verworven licentiesIn de praktijk komt het regelmatig voor…

Meer lezen

Merken noemen bij ICT-aanbestedingen (3)

In een groot deel van de ICT aanbestedingen wordt er direct of indirect verwezen naar producten en merken van specifieke leveranciers. Mag dat zomaar? In een reeks van 6 blogs zal ik die vraag vanuit verschillende perspectieven gaan beantwoorden.De verwerving van licenties In de praktijk komt het regelmatig voor dat…

Meer lezen

Merken noemen bij ICT aanbestedingen (2)

In een groot deel van de ICT aanbestedingen wordt er direct of indirect verwezen naar producten en merken van specifieke leveranciers. Mag dat zomaar? In een reeks van 6 blogs zal ik die vraag vanuit verschillende perspectieven gaan beantwoorden.Beschrijving huidige architectuur en gewenste koppelingen“De aanbestedende dienst maakt gebruik van Microsoft…

Meer lezen

Merken noemen bij ICT aanbestedingen (1)

In een groot deel van de ICT aanbestedingen wordt er direct of indirect verwezen naar producten en merken van specifieke leveranciers. Mag dat zomaar? In een reeks van 6 blogs zal ik die vraag vanuit verschillende perspectieven gaan beantwoorden.Unix-arrest In Art. 2.76 lid 5 van de Aanbestedingswet is opgenomen dat…

Meer lezen

Ruimte voor ICT-standaarden bij aanbestedingen

Terwijl de nieuwe aanbestedingswet nog in behandeling is bij de Tweede Kamer, werpt de eind dit jaar te verwachten wet generieke digitale infrastructuur (GDI) alvast haar schaduw vooruit. Als onderdeel van die wet zal er namelijk een wettelijke grondslag ontstaan waarmee de toepassing kan worden voorgeschreven van een aantal belangrijke…

Meer lezen

Aanbesteden zonder dichtgetimmerde set voorwaarden: Best choice!

Bij inkoop en aanbestedingstrajecten is het vaak gebruikelijk om van tevoren een conceptcontract en/of inkoopvoorwaarden beschikbaar te stellen, en daarover van de inschrijvers een onvoorwaardelijke aanvaarding te vragen. De voorwaarden uit het contract maken daarmee deel uit van de bestekvoorwaarden. In de praktijk zie je dan dat een onvoorwaardelijke acceptatie…

Meer lezen