Weblog ICTRecht

Schade van illegale downloads niet gedekt door billijke vergoeding auteursrecht

De Hoge Raad (HR) bepaalde in haar arrest van 20 januari 2017 dat de schade die een maker loopt, vanwege illegale kopieën van een werk, niet mag worden meegewogen bij het vaststellen van een billijke vergoeding.Wat houdt de billijke vergoeding voor een werk in? Het recht op een billijke vergoeding…

Meer lezen

Laatste kans om als eerste en zonder verzendkosten ‘De Algemene Verordening Gegevensbescherming’ te ontvangen!

Op 23 februari verschijnt ons nieuwste boek: De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het boek behandelt alle artikelen van de Europese vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in detail. De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. In 99 artikelen wordt een geheel vernieuwd regime voor de…

Meer lezen

Nederland, surveillancestaat?

De tijd van de “surveillancestaat” is aangebroken! Afgelopen dinsdag 14 februari is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..’ met een grote meerderheid aangenomen. De nieuwe wet moet de verouderde wet uit 2002 gaan vervangen, welke diensten als de AIVD en MIVD een grondslag…

Meer lezen

Platform Uber en de Taxiwet

Eind vorig jaar heb ik een blog geschreven waarin ik stel dat het platform Uber is te kwalificeren als ‘dienst van de informatiemaatschappij’. Naar aanleiding van deze blogpost heb ik de vraag gekregen hoe het dan kan dat Uber een dwangsom heeft gekregen wegens overtreding van de Taxiwet. In deze…

Meer lezen

Achterafbetalingsvoorwaarden mogen niet discrimineren

Het College voor de Rechten van de Mens (hierna: het College) heeft in een uitspraak duidelijk gemaakt dat klanten van webshops gelijk behandeld moeten worden bij het aanbieden van een achterafbetalingsregeling. Het op basis van de locatie van het afleveradres – in deze zaak een woonwagenkamp – onderscheid maken bij…

Meer lezen (2 reacties)

Toestemming voor het inschakelen van subbewerkers onder de AVG

Onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die vanaf 25 mei 2018 van toepassing zal zijn, is het voor een bewerker van persoonsgegevens verplicht om toestemming te hebben voordat hij de hulp van een subbewerker in kan schakelen (artikel 28 lid 2). Een belangrijke wijziging in het privacyrecht, die een nadere…

Meer lezen (4 reacties)

De grote datamigratie naar de cloud: waar moet je aan denken?

Er vindt een grote verschuiving plaats op het internet. Waar het eerder voor bedrijven en overheden gangbaar was om alle IT-voorzieningen on-premises te beheren, lijkt iedereen meer en meer overtuigd van de voordelen van de public cloud. De omvang van de public cloud blijft groeien, de voordelen blijven toenemen en…

Meer lezen

Google dreigt apps zonder zichtbaar privacybeleid te sanctioneren in Play Store

Dat nationale toezichthouders consequenties verbinden aan het niet opvolgen van de, in privacywetgeving neergelegde, informatieverplichting (voor het verkrijgen van rechtsgeldige toestemming dient een betrokkene o.a. voldoende te zijn geïnformeerd) is al langer bekend. Maar, dat daarentegen ondernemingen elkaar hierin onderling gaan corrigeren is een nieuw fenomeen.Toch lijkt dat op dit…

Meer lezen

Organisaties worstelen met nieuwe privacywetgeving

Slechts 58 procent van organisaties uit verschillende sectoren heeft de Meldplicht Datalekken, die inmiddels een jaar in werking is, geïmplementeerd. Dit blijkt uit het PwC Privacy Governance onderzoek onder 210 organisaties in onder meer de publieke sector. Daarnaast is slechts een op tien organisaties klaar voor de gewijzigde privacywetgeving, die…

Meer lezen

Stemwijzer past cookies aan na waarschuwing AP en ACM

Het zal niemand ontgaan zijn dat er binnenkort weer Tweede Kamerverkiezingen zullen plaatsvinden in Nederland. Een deel van de kiezers weet al precies naar wie zijn of haar stem zal uitgaan op 15 maart. Een groot deel ‘zweeft’ echter nog, en vindt het moeilijk een keuze te maken. Verschillende online…

Meer lezen