Weblog ICTRecht

Level playing field bij ICT aanbestedingen

In het eerder deze maand gepubliceerde Advies 300 van de Commissie van Aanbestedingsexperts doet zich de situatie voor waarbij een aanbestedende dienst bepaalde gevraagde technische informatie (zoals een lijst met applicaties met functiepunten), en informatie over de organisatie niet ter beschikking heeft gesteld aan geïnteresseerde leveranciers, terwijl het aannemelijk was…

Meer lezen

Belastingdienst op de vingers getikt voor overtreden Wet bescherming persoonsgegevens

Het verwerken van persoonsgegevens is alleen toegestaan op basis van de in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) genoemde grondslagen, waaronder de uitvoering van een publiekrechtelijke taak. Enkel het hebben van een publiekrechtelijke taak betekent niet automatisch dat deze specifiek genoeg is om als wettelijke grondslag te dienen, blijkt uit het arrest…

Meer lezen

Nederlander kraakt hashingalgoritme sha-1

Is dit dan eindelijk de genadeslag voor het algoritme dat al geruime tijd beveiligingsproblemen oplevert? Het lijkt er wel op. Geniale landgenoot Marc Stevens, in samenwerking met Google, is er in geslaagd een collision aanval uit te voeren op dit oude en nog teveel gebruikte hashingalgoritme.Al enige tijd verkondigt de…

Meer lezen

Gezamenlijk houden van auteursrechten: de addertjes onder het gras

Artikel 26 van de Auteurswet bepaalt dat het mogelijk is om een gemeenschappelijk auteursrecht te hebben op een werk. Soms besluiten partijen samen bepaalde software te ontwikkelen en dan ook de auteursrechten hierop gezamenlijk te houden. Een andere situatie doet zich voor wanneer twee partijen een samenwerkingsovereenkomst aangaan en een…

Meer lezen

The Netherlands, a surveillance state?

Has the time of the “surveillance state” finally arrived in the Netherlands? This may be a legitimate question in the light of a so-called ‘dragnet bill’ which was approved by the Dutch Parliament’s Lower Chamber on February 14th. But what about the legally binding standards of European human rights? Can…

Lees verder op legalict.com

Juridische opleiding tot privacy officer

Vanaf 25 mei 2018 is het hebben van een privacy officer (ook wel ‘functionaris gegevensbescherming’ of ‘data protection officer’ genoemd) voor bepaalde organisaties verplicht. Voor andere organisaties kan het aanstellen niet verplicht, maar wel aan te raden zijn.De privacy officer kan een externe persoon zijn, maar ook een medewerker van…

Meer lezen

Webshops politieke partijen voldoen (nog steeds) niet aan de wet

De Tweede Kamerverkiezingen zijn in aantocht en dat is uiteraard een goed moment om tussen het trollen en photoshoppen door maar weer eens naar de webshops van diverse politieke partijen te kijken. In het verleden hebben wij dit vaker gedaan en toen bleek dat de webwinkels veelal niet aan de…

Meer lezen

Schade van illegale downloads niet gedekt door billijke vergoeding auteursrecht

De Hoge Raad (HR) bepaalde in haar arrest van 20 januari 2017 dat de schade die een maker loopt, vanwege illegale kopieën van een werk, niet mag worden meegewogen bij het vaststellen van een billijke vergoeding.Wat houdt de billijke vergoeding voor een werk in? Het recht op een billijke vergoeding…

Meer lezen

Laatste kans om als eerste en zonder verzendkosten ‘De Algemene Verordening Gegevensbescherming’ te ontvangen!

Op 23 februari verschijnt ons nieuwste boek: De Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het boek behandelt alle artikelen van de Europese vervanger van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) in detail. De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt per 25 mei 2018 de Wet bescherming persoonsgegevens. In 99 artikelen wordt een geheel vernieuwd regime voor de…

Meer lezen

Nederland, surveillancestaat?

De tijd van de “surveillancestaat” is aangebroken! Afgelopen dinsdag 14 februari is in de Tweede Kamer het wetsvoorstel ‘Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 20..’ met een grote meerderheid aangenomen. De nieuwe wet moet de verouderde wet uit 2002 gaan vervangen, welke diensten als de AIVD en MIVD een grondslag…

Meer lezen