Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465

Juridisch advies / Verwerkersovereenkomst

Als u voor een klant persoonsgegevens opslaat en verwerkt, moet er altijd een overeenkomst tussen u en de klant worden gesloten waarin de afspraken en verplichtingen over en weer worden vastgelegd.

Uw klant geldt dan ten aanzien van de persoonsgegevens als ‘verwerkingsverantwoordelijke’ en uw rol is die van ‘verwerker’. De verwerkersovereenkomst is een verplichte set afspraken over hoe u met persoonsgegevens van uw klant omgaat.

In deze zogeheten verwerkersovereenkomst wordt onder andere afgesproken:

 • welke persoonsgegevens u gaat verwerken;
 • op welke manier en voor welke doelen u de persoonsgegevens gaat verwerken;
 • aan welke partijen u de persoonsgegevens mag verstrekken en dat die partijen dezelfde plichten opgelegd krijgen als de verwerker;
 • welke beveiligingsmaatregelen u heeft genomen (of gaat nemen) om de opgeslagen gegevens te beveiligen;
 • hoe aan de rechten van de betrokkene, bijvoorbeeld op inzage en correctie, wordt voldaan;
 • wanneer en op welke manier de gegevens weer verwijderd worden.

Uw klant en u hebben beide de verantwoordelijkheid om te zorgen dat deze overeenkomst daadwerkelijk met u wordt gesloten. U kunt overwegen om als extra dienstverlening naar uw klanten toe altijd een standaard verwerkersovereenkomst paraat te hebben die zij kunnen ondertekenen. Veel van uw klanten zijn er waarschijnlijk niet van op de hoogte dat zij verplicht zijn een verwerkersovereenkomst met u te sluiten. Met een eigen standaard verwerkersovereenkomst weet u zeker dat aan deze wettelijke plicht wordt voldaan. Daarnaast hebt u zekerheid dat de daarin opgenomen voorwaarden aansluiten bij uw dienstverlening en loopt u geen onnodige risico’s.

> Maak uw verwerkersovereenkomst voor € 65,00 ex. btw met onze generator op JuriDox

> Alle juridische adviezen over privacywetgeving & persoonsgegevens

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier. • Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Soortgelijke onderwerpen

 • vergrootglas / audit

  Audits

  Wilt u weten of de werkwijze van uw organisatie volledig binnen de kaders van de relevante wet- en regelgeving plaatsvindt? Bijvoorbeeld op het gebied van security of het verwerken van persoonsgegevens? Of wilt u als e-commerce partij zeker weten dat u voldoet aan alle informatieplichten of regels omtrent het plaatsen van cookies?

 • inventarisatie / checklist

  Reglement cameratoezicht

  Cameratoezicht kan een nuttig hulpmiddel zijn bij beveiliging, toezicht of controle. De privacywet (met name de Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp) stelt eisen bij cameratoezicht. De belangrijkste eis is een cameratoezicht-protocol of reglement dat bepaalt waarom er wordt gefilmd, wat er met de beelden gebeurt en welke rechten gefilmde personen hebben.