Vestiging Amsterdam

 • Jollemanhof 12
 • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

Juridisch advies / Software

Software juridisch beschermen is een lastige kwestie, omdat software een veelkoppig verschijnsel is. Meestal wordt software via het auteursrecht beschermd. Octrooi op software is ook mogelijk, maar de eisen zijn wel streng.

Op grond van het auteursrecht is software beschermd wanneer dit een “eigen intellectuele schepping van de maker” is. De maker moet het werk onafhankelijk van andere werken hebben gemaakt, en met enige creativiteit. Daar is al vrij snel sprake van, maar uitgesloten zijn zaken die linea recta volgen uit functionele eisen en randvoorwaarden, of wanneer de implementatie eigenlijk maar op één manier kan.

Octrooi op software is soms mogelijk, maar de eisen zijn streng. Als vuistregel hanteren wij dat de software iets concreets moet opleveren in termen van technologische, hardwarematige innovatie. De software moet dus de computer zelf beter laten werken. Denk aan device drivers, audio/video spelen of opnemen of communicatiesoftware. Een handig vergrootglasje voor kleine teksten is alleen handig voor de gebruiker, de computer zelf merkt daar niets van. Software die zo’n vergrootglas toevoegt, is niet octrooieerbaar.

Om software van een ander te mogen gebruiken, is een licentie noodzakelijk. Vaak worden deze licenties in de doos met de software meegeleverd (shrink-wrap licentie), of op de website of tijdens de installatieprocedure getoond (click-wrap licentie). Er zijn allerlei manieren om de licentie-voorwaarden aan de gebruiker te tonen. Het is echter niet zo dat de gebruiker altijd gebonden is aan die voorwaarden. Een bijzondere vorm zijn open source software licenties.

Specifieke regels voor softwareontwikkeling bestaan er niet. Een project voor het ontwikkelen van maatwerksoftware is voor de wet een ‘overeenkomst van opdracht’, waarbij de opdrachtnemer aan de slag gaat met werkzaamheden op verzoek en specificatie van de klant. Bij dat werk moet de opdrachtgever ‘de zorg van een goed opdrachtnemer’ in acht nemen. Maar wat is nu ‘de zorg van een goede ontwikkelaar’?

Omdat software zo ongrijpbaar is, wordt in de praktijk vaak de software gelijkgesteld met het concept of de functionaliteit die eraan ten grondslag ligt. Mensen zoeken dan ook vaak naar de mogelijkheid om dat concept of idee te beschermen. Een idee beschermen is echter een moeilijke zaak, omdat ideeën in principe namelijk geen wettelijke bescherming van welke aard dan ook genieten. Pas als een idee uitgewerkt is, kan het wellicht via auteursrecht, octrooi, merk of modelrecht worden beschermd.

Voor het (laten) ontwikkelen van software, het opstellen van software licenties, reselling van software en het beschermen van concepten neem contact met ons op.

 

Onze software factsheets

Dienst aanvraag

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier. • Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Soortgelijke onderwerpen

 • website

  Procedure overdracht of opeisen van domeinnamen

  Indien een sommatiebrief niet het gewenste effect heeft kan een gang naar de rechter uitkomst bieden. Er zijn twee mogelijkheden als het gaat om het voeren van een procedure waarbij een domeinnaam in het geding is.

 • contracticoon

  Verwerkersovereenkomst

  De verwerkersovereenkomst is een vaak ‘vergeten’ of gewoon onbekende overeenkomst. Dat is vreemd, aangezien het een wettelijk verplichte overeenkomst is op het moment dat u persoonsgegevens voor iemand verwerkt, of u persoonsgegevens aan een derde ter beschikking stelt.