Vestiging Amsterdam

 • Jollemanhof 12
 • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

Juridisch advies / Software

Software juridisch beschermen is een lastige kwestie, omdat software een veelkoppig verschijnsel is. Meestal wordt software via het auteursrecht beschermd. Octrooi op software is ook mogelijk, maar de eisen zijn wel streng.

Op grond van het auteursrecht is software beschermd wanneer dit een “eigen intellectuele schepping van de maker” is. De maker moet het werk onafhankelijk van andere werken hebben gemaakt, en met enige creativiteit. Daar is al vrij snel sprake van, maar uitgesloten zijn zaken die linea recta volgen uit functionele eisen en randvoorwaarden, of wanneer de implementatie eigenlijk maar op één manier kan.

Octrooi op software is soms mogelijk, maar de eisen zijn streng. Als vuistregel hanteren wij dat de software iets concreets moet opleveren in termen van technologische, hardwarematige innovatie. De software moet dus de computer zelf beter laten werken. Denk aan device drivers, audio/video spelen of opnemen of communicatiesoftware. Een handig vergrootglasje voor kleine teksten is alleen handig voor de gebruiker, de computer zelf merkt daar niets van. Software die zo’n vergrootglas toevoegt, is niet octrooieerbaar.

Om software van een ander te mogen gebruiken, is een licentie noodzakelijk. Vaak worden deze licenties in de doos met de software meegeleverd (shrink-wrap licentie), of op de website of tijdens de installatieprocedure getoond (click-wrap licentie). Er zijn allerlei manieren om de licentie-voorwaarden aan de gebruiker te tonen. Het is echter niet zo dat de gebruiker altijd gebonden is aan die voorwaarden. Een bijzondere vorm zijn open source software licenties.

Specifieke regels voor softwareontwikkeling bestaan er niet. Een project voor het ontwikkelen van maatwerksoftware is voor de wet een ‘overeenkomst van opdracht’, waarbij de opdrachtnemer aan de slag gaat met werkzaamheden op verzoek en specificatie van de klant. Bij dat werk moet de opdrachtgever ‘de zorg van een goed opdrachtnemer’ in acht nemen. Maar wat is nu ‘de zorg van een goede ontwikkelaar’?

Omdat software zo ongrijpbaar is, wordt in de praktijk vaak de software gelijkgesteld met het concept of de functionaliteit die eraan ten grondslag ligt. Mensen zoeken dan ook vaak naar de mogelijkheid om dat concept of idee te beschermen. Een idee beschermen is echter een moeilijke zaak, omdat ideeën in principe namelijk geen wettelijke bescherming van welke aard dan ook genieten. Pas als een idee uitgewerkt is, kan het wellicht via auteursrecht, octrooi, merk of modelrecht worden beschermd.

Voor het (laten) ontwikkelen van software, het opstellen van software licenties, reselling van software en het beschermen van concepten neem contact met ons op.

 

Onze software factsheets

Dienst aanvraag

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier. • Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Soortgelijke onderwerpen

 • contracticoon

  Disclaimer

  Een disclaimer is een juridische frase waarmee aansprakelijkheid of garanties worden ingeperkt of afgewezen. ICTRecht heeft een gratis disclaimergenerator ontwikkeld waarmee u zelf met 5 à 10 minuten werk een passende disclaimer genereert.

 • inventarisatie / checklist

  Reglement cameratoezicht

  Cameratoezicht kan een nuttig hulpmiddel zijn bij beveiliging, toezicht of controle. De privacywet (met name de Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp) stelt eisen bij cameratoezicht. De belangrijkste eis is een cameratoezicht-protocol of reglement dat bepaalt waarom er wordt gefilmd, wat er met de beelden gebeurt en welke rechten gefilmde personen hebben.