Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465

Juridisch advies / Overname webshop

Er kan een moment komen dat u van uw webshop af wilt of juist een webshop wilt overnemen.

Bij de overname van een webwinkel dient met nogal wat juridische aspecten rekening te worden gehouden. Het overnemen van een webshop valt te zien als een bedrijfsovername en daar komt heel wat bij kijken. Zo vergt een overname een goede voorbereiding en is de wijze van overname bepalend voor de juridische gevolgen.

Wat zijn de juridische aspecten waar u rekening mee dient te houden bij de overname van een webwinkel?

Ondernemingsvorm

De ondernemingsvorm van de webwinkel is bepalend voor de wijze waarop deze wordt overgedragen. Indien de webshop te kwalificeren valt als een eenmanszaak, vennootschap onder firma (VOF) of commanditaire vennootschap (CV) zal er sprake zijn van een activa-passiva transactie. Is er sprake van een besloten vennootschap (BV) kan worden volstaan met een aandelentransactie, maar kan ook gekozen worden voor een activa-passiva transactie. Hieronder volgt een uitleg van beide transactiemethoden.

Activa-passiva transactie

Bij een activa-passiva transactie neemt de koper van de webshop zowel de bezittingen (activa) als de verplichtingen/schulden (passiva) over. Dergelijke transacties moeten op juridisch correcte wijze worden overgedragen. Zo zullen alle roerende zaken (denk aan: voorraad, inventaris etc.) middels een onderhandse overeenkomst worden overgedragen, vorderingen worden overgedragen door middel van een zogenaamde cessie en eventuele onroerende zaken worden overgedragen middels een notariële akte die vervolgens wordt ingeschreven in de openbare registers.

Indien een webshop wordt overgedragen middels een activa-passiva transactie gaan ook de werknemers met al hun rechten en plichten mee over naar de koper.

Aandelentransactie

Is er sprake van een overname van een besloten vennootschap (BV) dan kan worden gekozen voor een activa-passiva transactie, maar er kan ook worden volstaan met een aandelentransactie.

Deze aandelentransactie is een stuk eenvoudiger dan de activa-passiva transactie. Zo gebeurt er in feite niets met de verschillende activa en passiva, deze blijven bezit van de BV. De aandelentransactie bestaat uit een notariële akte van levering van de aandelen. Door de koop van de aandelen neemt de koper, na de overdracht, alle rechten en plichten over.

Gezien het feit dat de koper van de aandelen ook alle rechten en plichten overneemt valt het aan te raden dat er uitvoerig onderzoek gedaan wordt naar de over te nemen BV. Het is van groot belang dat er uitvoerig juridisch onderzoek wordt gedaan naar contracten, overeenkomsten, arbeidsrechtelijke zaken, mededinging, vergunningen etc. Dit onderzoek, ook wel due-dillegenceonderzoek genoemd, verschaft de koper de nodig informatie om de verkoper te kunnen controleren om zodoende niet voor onverwachte verrassingen te komen staan.

 

Koopovereenkomst

Een duidelijk contract is van het grootste belang bij de overname van een webwinkel. Een koopcontract bevat een nauwkeurige juridische beschrijving van feiten en afspraken. U kunt denken aan bepalingen over;

 • definities
 • koop/verkoop en levering
 • koopsom en betaalwijze
 • garanties
 • aansprakelijkheid en schadevergoeding
 • opschortende voorwaarden
 • non-concurrentiebeding
 • algemene bepalingen

Geheimhoudingsovereenkomst
Bij de onderhandelingen over de overname van een webshop kan gevoelige bedrijfsinformatie ter sprake komen. Dan kan een geheimhoudingsovereenkomst noodzakelijk zijn. Met een dergelijke overeenkomst spreekt u af welke informatie vertrouwelijk is, voor hoe lang en welke boetes er staan op schending. Een geheimhoudingsovereenkomst (ook wel non-disclosure agreement, NDA of confidentiality agreement geheten) is gebruikelijk in veel handelstransacties.

Laat ICTRecht uw koopcontract en geheimhoudingsovereenkomst opstellen en een due-dillegenceonderzoek uitvoeren.

> Alle juridische adviezen voor webwinkels & e-commerce

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier. • Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Soortgelijke onderwerpen

 • Functionaris Gegevensbescherming (FG) op afstand

  Vanaf 25 mei 2018 is het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor bepaalde organisaties verplicht. ICTRecht kan de rol van FG voor uw organisatie vervullen en u volledig ontzorgen op het gebied van privacy.

 • advies vraagwolkje

  Toezichthouder begeleiding

  De Autoriteit Persoonsgegevens is de toezichthouder wat betreft het verwerken van persoonsgegevens. Deze toezichthouder heeft de taak om er zorg voor te dragen dat persoonsgegevens op een juiste manier worden verwerkt, en de privacy van betrokkenen wordt gewaarborgd.