Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465

Juridisch advies / Cookies: geen toestemming nodig voor strikt noodzakelijke cookies

De cookiewet bevat een uitzondering op het toestemmingsvereiste, waarmee “strikt noodzakelijke” cookies geplaatst mogen worden zonder aparte toestemming. Maar wat “strikt noodzakelijk” is, is niet duidelijk.

Sterker nog, er werden bij behandeling van de wet voorbeelden gegeven van cookies die onder de uitzondering vallen maar helemaal niet “noodzakelijk” zijn in de technische betekenis. Dus wat mag er nu nog?

Beperkte escape

Het idee achter de uitzondering is om een beperkte escape te genereren voor het geval dat er eigenlijk gewoon geen reden zou kunnen zijn om het cookie te weigeren. Dit is geformuleerd met de woorden “strikt noodzakelijk voor de dienst”, en die bewoordingen moet je beperkt interpreteren maar ook weer niet zó beperkt dat alleen technisch volstrekt onvermijdelijke cookies er onder vallen.

De standaardvoorbeelden zijn het winkelwagentjecookie en het logincookie. Beiden zijn technisch niet écht nodig, je kunt ook zonder deze cookies een site aanbieden. Maar ze zijn wel handig voor de gebruiker. Daarom zijn deze cookies uitgesloten van de toestemmingseis.

Direct verband

Hoe ver gaat dit nu? Dat weten we niet. Over Google Analytics zei men in de Eerste Kamer:

Het gebruik van analytic cookies kan waardevol zijn voor de aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij, maar staat over het algemeen in minder direct verband met het kunnen leveren van de door de gebruiker gevraagde dienst. Dit zal met andere woorden minder snel onder de uitzondering vallen, maar dat zal per geval beoordeeld moeten worden.

Je zult dus moeten zoeken naar een rechtvaardiging dat het cookie nodig is voor de dienst die je levert, en het liefst met een direct nut voor de bezoeker. Een voorbeeld zou kunnen zijn dat je met Analyticsgegevens je content aanpast. Een bezoeker krijgt dan relevante links (of artikelen uit je webwinkel) op basis van wat Analytics aan informatie aanreikt. Dergelijke contentadaptatie staat in direct verband met de dienst zou ik zeggen, dus dat kan een legale omstandigheid opleveren.

Google Analytics “onzichtbaar” voor de eindgebruiker inzetten, bijvoorbeeld puur voor statistieken, is een ander verhaal. Ik zie niet hoe je dan kunt spreken van “direct verband met het kunnen leveren van de door de gebruiker gevraagde dienst”. Het verband is hooguit indirect: door de statistieken kun je je site aanpassen en daar heeft de gebruiker uiteindelijk profijt van. Dat is niet genoeg.

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier. • Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Soortgelijke onderwerpen

 • vergrootglas / audit

  Juridische scan

  Met de websitescan van ICTRecht wordt uw website gecontroleerd op het gebied van ICT wet- en regelgeving. De website van uw bedrijf voldoet, na het doorvoeren van de wijzigingen die voortvloeien uit de juridische website scan, aan onderstaande wet- en regelgeving: de Wet koop op afstand, algemene informatieplichten, elektronische overeenkomsten, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, terhandstelling algemene voorwaarden en de Telecommunicatiewet.

 • contracticoon

  Agentuurovereenkomst

  Wanneer een bedrijf niet zelf de hele markt kan bedienen, kan hij agenten of vertegenwoordigers inschakelen om de verkoop voor hem te doen. Laat ICTRecht uw agentuurovereenkomst opstellen zodat u zeker weet dat alle wettelijke regels worden gevolgd.