ICTRecht B.V.

 • Jollemanhof 12
 • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
Vestiging Amsterdam: 020 663 1941 / Vestiging Groningen: 050 209 3499
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

Juridisch advies / Arbeidsrecht: stageovereenkomst

De wet stelt geen verplichtingen aan de stageovereenkomst. U mag in principe zelf bepalen wat u met de stagiair afspreekt over zaken als werktijden, stagevergoeding en vakantiedagen. Júist omdat u niet op de wet kan terugvallen, doet u er verstandig aan om afspraken vast te leggen in een stageovereenkomst.

Het verdient aanbeveling om in de stageovereenkomst in ieder geval de volgende punten op te nemen:

–          Begin- en einddatum van de stage

–          Aantal uren per week

–          Stage- en onkostenvergoeding

–          Eventuele vakantiedagen

–          Procedure bij ziekte

–          Relatie- en geheimhoudingsbeding

–          Regeling omtrent intellectuele eigendomsrechten

Met de stageovereenkomst voorkomt u niet alleen onduidelijkheid over de afspraken die u met de stagiair maakt. Ook is het belangrijk dat uit de stageovereenkomst blijkt dat het gaat om een stage en niet om een dienstverband. Wanneer de stageovereenkomst kwalificeerbaar is als arbeidsovereenkomst – en er is dus geen sprake is van een stage maar van een dienstverband – is daarmee automatisch ook de zeer uitgebreide rechtsbescherming op de overeenkomst van toepassing. Hierdoor geniet de stagiair onder meer ontslagbescherming en bent u verplicht tot loondoorbetaling bij ziekte. Let op: in de praktijk wordt niet alleen gekeken naar wat u bent overeengekomen, maar ook naar de uitvoering van de overeenkomst. Er is sprake van een zuivere stageovereenkomst wanneer het doel van de overeenkomst het opdoen van praktijkervaring is. Ook mag u de stagiair geen salaris uitkeren maar is er sprake van een stagevergoeding.

 

Met de stageovereenkomstgenerator van ICTRecht genereert u voor €45-, een stageovereenkomst op maat die voldoet aan de juridische norm. Buiten standaardzaken als werktijden, de stagevergoeding en vakantiedagen regelt u met behulp van onze generator ook alle andere praktische zaken. Wat wilt u bijvoorbeeld vastleggen met betrekking tot nevenactiviteiten en intellectuele eigendomsrechten? Welke regels hanteert u wanneer de stagiair ziek wordt? En wenst u een relatiebeding met de stagiair overeen te komen?

U kunt ook contact met ons opnemen om een bestaande stageovereenkomst te reviseren.

> Meer adviezen over ICT & arbeidsrecht

ARBEIDSRECHTELIJKE DOCUMENTEN NODIG?

Bent u op zoek naar arbeidsvoorwaarden, inhuurovereenkomsten, reglementen cameratoezicht, BYOD of internet, geheimhoudingovereenkomsten of auteursrecht afdracht documenten?

> U maakt vanaf € 45,00 ex. btw eenvoudig uw document op JuriDox

Dienst aanvraag

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier.

Soortgelijke onderwerpen

 • contracticoon

  Arbeidsvoorwaardenreglement

  Het arbeidsvoorwaardenreglement – ook wel personeelshandboek, personeelsregeling of personeelsreglement genoemd – is een aanvulling op de cao en/of arbeidsovereenkomst, waarin de arbeidsvoorwaarden (nader) zijn uitgewerkt.  

 • inventarisatie / checklist

  Reglement cameratoezicht

  Cameratoezicht kan een nuttig hulpmiddel zijn bij beveiliging, toezicht of controle. De privacywet (met name de Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp) stelt eisen bij cameratoezicht. De belangrijkste eis is een cameratoezicht-protocol of reglement dat bepaalt waarom er wordt gefilmd, wat er met de beelden gebeurt en welke rechten gefilmde personen hebben.