ICTRecht B.V.

 • Jollemanhof 12
 • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
Vestiging Amsterdam: 020 663 1941 / Vestiging Groningen: 050 209 3499
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

Juridisch advies / Arbeidsrecht: relatiebeding

Het relatiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst die het de werknemer verbiedt om gedurende – en een zekere periode na afloop van – de arbeidsovereenkomst uw klanten en relaties te benaderen.

Het relatiebeding komt voor in verschillende gedaantes. Zo kan in de arbeidsovereenkomst zijn opgenomen dat er enkel een verbod geldt op het contacteren van enkele relaties. Bijvoorbeeld alleen de vijf grootste klanten. U kunt er ook voor kiezen om de werknemer te verbieden contact op te nemen met álle klanten.

De duur van het relatiebeding

De wet stelt geen eisen aan de duur van het relatiebeding. Uit de rechtspraak volgt wel dat de duur van het beding redelijk dient te zijn. Van een redelijke termijn is sprake wanneer deze in lijn ligt met de duur van de arbeidsovereenkomst. Onredelijk is een relatiebeding van 2 jaar bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden. Dit blijft bij de rechter niet in stand. Doorgaans wordt een relatiebeding aangegaan voor de duur van 1 jaar.

Afdwingen relatiebeding

Om te zorgen dat de werknemer zich daadwerkelijk aan het beding houdt, doet u er verstandig aan een boeteclausule in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Het is gebruikelijk om een boete op te leggen voor het overtreden van het beding plus een dwangsom voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Bedragen als €10.000-, per overtreding zijn het relatiebeding niet vreemd. En ja, deze boetes worden écht geïnd, dit is geen bangmakerij.

Relatiebeding en social media

Zakelijk contact verloopt tegenwoordig veelal via social media. LinkedIn is ingericht om professionele contacten op te doen en te onderhouden en ook Twitter leent zich hiervoor. Grote kans dat dit ook voor uw werknemers geldt. Maar wat gebeurt er na afloop van de arbeidsovereenkomst met die contacten? Van wie zijn die contacten eigenlijk? De grens tussen zakelijke en privé vervaagt steeds meer. Een recent vonnis laat een mooie balans zien: contacten op social media zijn privé en vallen dus buiten het relatiebeding, tenzij men expliciet iets doet dat neerkomt op zakelijk gedrag. In het vonnis zet een ex-werknemer bij een dansschool een nieuwe dansschhool op. Daarbij benadert hij via Facebook, Twitter leerlingen van de ouder werkgever, Volgens de dansschool levert dit een overtreding van het relatiebeding op. De rechter gaat hier niet in mee:

De kantonrechter overweegt daarbij dat conversaties via “social media” zoals Hyves, Twitter, Facebook, WhatsApp etcetera in beginsel beschouwd moeten worden als geschiedende in privésfeer van de betrokkenen – en dus vallende onder het grondrecht van vrije meningsuiting – tenzij daaruit duidelijk en ondubbelzinnig voor eenieder een zakelijk karakter blijkt.

 

Geen relatiebeding, wat nu?

Ook indien geen relatiebeding overeengekomen is, kan er toch sprake van onrechtmatig handelen jegens de werkgever. Een goed werknemer pikt immers niet de klanten in van zijn voormalig werkgever. De werkgever kan in zich in zulksoort gevallen beroepen op de onrechtmatige daad.

Kortom

Denk na over hoe strikt u het relatiebeding wil laten gelden, hanteer een redelijke termijn en vergeet niet bij verlenging van de arbeidsovereenkomst  het beding opnieuw overeen te komen. Voor wat betreft het relatiebeding vs social media: de grens tussen privé en zakelijk is namelijk moeilijk te bepalen. Leg de afspraken vast in een reglement.

> Meer ICT & arbeidsrecht advies

> Zelf eenvoudig een arbeidsovereenkomst opstellen

Dienst aanvraag

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier.

Soortgelijke onderwerpen

 • vergrootglas / audit

  Juridische audit

  Maakt u zich zorgen of uw bedrijfsprocessen en diensten voldoen aan de wet? Heeft u genoeg zicht op naleving van wetten zoals de privacywet of auteurswet door uw medewerkers? Of wilt u gewoon zeker weten dat uw bedrijf alles op orde heeft? Laat ICTRecht dan een juridische audit uitvoeren.

 • onderhandelen handenschudden

  Contractsonderhandelingen

  Wilt u met een klant of leverancier in onderhandeling over een nieuw contract? En heeft u daarbij behoefte aan een praktisch meedenkende jurist die niet alleen op de regeltjes let maar ook, vanuit uw bedrijfsbelang én dat van uw wederpartij, naar oplossingen zoekt? Laat dan ICTRecht u bijstaan in uw contractsonderhandelingen.