Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465

Juridisch advies / Arbeidsrecht: relatiebeding

Het relatiebeding is een bepaling in de arbeidsovereenkomst die het de werknemer verbiedt om gedurende – en voor een periode na afloop van – de arbeidsovereenkomst uw klanten en relaties actief te benaderen.

Het relatiebeding is een speciaal soort concurrentiebeding, welke de (oud)werknemer verbiedt om contact te onderhouden met een aantal of alle klanten en relaties, of deze actief te benaderen. Het relatiebeding moet voldoen aan de regels die gelden voor het concurrentiebeding. Dat betekent dat het beding beperkt moet zijn in tijd en omvang en dat deze schriftelijk moet zijn overeengekomen.

Doel van het relatiebeding

Het doel van de werkgever bij het sluiten van een relatiebeding is het behouden van de positie in de markt, zonder dat hij bang hoeft te zijn dat de (oud)werknemer zijn kennis van het bedrijf van zijn (oud)werkgever gebruikt. De (oud)werknemer zou daar namelijk relaties of klanten mee kunnen weghalen, door betere voorwaarden te bieden voor hetzelfde werk.

De duur van het relatiebeding

De wet stelt geen eisen aan de duur van het relatiebeding. Uit de rechtspraak volgt wel dat de duur van het beding redelijk dient te zijn. Van een redelijke termijn is sprake wanneer deze in lijn ligt met de duur van de arbeidsovereenkomst. Onredelijk is een relatiebeding van 2 jaar bij een arbeidsovereenkomst van 6 maanden. Dit blijft bij de rechter niet in stand. Doorgaans wordt een relatiebeding, net als het algemene concurrentiebeding, aangegaan voor de duur van 1 jaar na uitdiensttreding.

Afdwingen relatiebeding

Om te zorgen dat de werknemer zich daadwerkelijk aan het beding houdt, doet u er verstandig aan een boeteclausule in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Het is gebruikelijk om een boete op te leggen voor het overtreden van het beding plus een dwangsom voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Bedragen als €10.000-, per overtreding zijn het relatiebeding niet vreemd. En ja, deze boetes worden écht geïnd, dit is geen bangmakerij. De boete moet echter wel in verhouding staan tot het salaris van de (oud)werknemer, alsmede de duur van de arbeidsovereenkomst.

Relatiebeding en social media

Zakelijk contact verloopt tegenwoordig veelal via social media. LinkedIn is ingericht om professionele contacten op te doen en te onderhouden en ook Twitter leent zich hiervoor. Grote kans dat dit ook voor uw werknemers geldt. Maar wat gebeurt er na afloop van de arbeidsovereenkomst met die contacten? Van wie zijn die contacten eigenlijk? De grens tussen zakelijke en privé vervaagt steeds meer. Een vonnis laat een mooie balans zien: contacten op social media zijn privé en vallen dus buiten het relatiebeding, tenzij men expliciet iets doet dat neerkomt op zakelijk gedrag. In het vonnis zet een ex-werknemer bij een dansschool een nieuwe dansschhool op. Daarbij benadert hij via Facebook, Twitter leerlingen van de ouder werkgever, Volgens de dansschool levert dit een overtreding van het relatiebeding op. De rechter gaat hier niet in mee:

De kantonrechter overweegt daarbij dat conversaties via “social media” zoals Hyves, Twitter, Facebook, WhatsApp etcetera in beginsel beschouwd moeten worden als geschiedende in privésfeer van de betrokkenen – en dus vallende onder het grondrecht van vrije meningsuiting – tenzij daaruit duidelijk en ondubbelzinnig voor eenieder een zakelijk karakter blijkt.

 

Geen relatiebeding, wat nu?

Ook indien geen relatiebeding overeengekomen is, kan er toch sprake zijn van onrechtmatig handelen jegens de werkgever. Een goed werknemer pikt immers niet de klanten in van zijn voormalig werkgever. De werkgever kan in zich in deze gevallen beroepen op de onrechtmatige daad.

Kortom

Denk na over hoe strikt u het relatiebeding wil laten gelden, hanteer een redelijke termijn en vergeet niet bij verlenging van de arbeidsovereenkomst  het beding opnieuw schriftelijk overeen te komen. Voor wat betreft het relatiebeding vs social media: de grens tussen privé en zakelijk is namelijk moeilijk te bepalen. Leg de afspraken vast in een reglement.

> Meer ICT & arbeidsrecht advies

> Zelf eenvoudig een arbeidsovereenkomst opstellen

Ik wil graag meer informatie ontvangen

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier.  • Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Soortgelijke onderwerpen

  • Functionaris Gegevensbescherming (FG)

    Vanaf 25 mei 2018 is het aanstellen van een Functionaris Gegevensbescherming (FG) voor bepaalde organisaties verplicht. ICTRecht kan de rol van FG voor uw organisatie vervullen en u volledig ontzorgen op het gebied van privacy.

  • contracticoon

    Algemene voorwaarden

    Met algemene voorwaarden schept u als hosting-, webwinkel- of ander bedrijf duidelijkheid naar uw klanten toe. Goede algemene voorwaarden zijn essentieel bij iedere handelstransactie, zeker bij e-commerce of dienstverlening via internet of (mobiele) telefoon.