ICTRecht B.V.

 • Jollemanhof 12
 • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
Vestiging Amsterdam: 020 663 1941 / Vestiging Groningen: 050 209 3499
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

Juridisch advies / Arbeidsrecht: proeftijd

In de arbeidsoverkomst is doorgaans een proeftijd opgenomen. De proeftijd is bedoeld als kennismakingsperiode. Het biedt zowel de werknemer als de werkgever een bedenktermijn.

Indien partijen gedurende de proeftijd uit elkaar willen, hoeven zij namelijk geen rekening te houden met de strenge ontslagregels die normaal gesproken gelden. De proeftijd wordt daarom ook wel een rechteloze periode genoemd.

Eisen aan de proeftijd

Uit de wet volgen een aantal eisen waaraan het proeftijdbeding moet voldoen. Wanneer niet aan de eisen wordt voldaan is het beding niet geldig. Ten eerste dient de proeftijd schriftelijk te worden overeengekomen. Ook bepaalt de wet dat de duur van de proeftijd voor beide partijen gelijk moet zijn.

 

Duur proeftijd

De maximale duur van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst, maar is nooit langer dan twee maanden..

De proeftijd duurt maximaal 1 maand bij:

–       een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur korter dan 2 jaar;

–       een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder einddatum.

De proeftijd duurt maximaal 2 maanden bij:

–       een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur van 2 jaar of langer.

–       een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd

Ontslag tijdens de proeftijd

Tijdens de proeftijd mogen zowel de werknemer als de werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Zij hoeven zich niet te houden aan de strenge regels die normaals gesproken gelden bij een ontslagprocedure.

Voor meer informatie over de geldigheid van een proeftijdbeding of voor vragen over een gegeven ontslag tijdens de proeftijd, kunt u contact met ons opnemen

Dienst aanvraag

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier.

Soortgelijke onderwerpen

 • vergrootglas / audit

  Meldplicht datalekken

  Hoge boetes voor datalekken voorkomen? Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht om datalekken te melden. Wie data laat lekken of persoonsgegevens verwerkt zonder zich netjes aan de wet te houden, maakt kans op een boete. Deze boetes kunnen per overtreding oplopen tot € 820.000 of 10% van de jaaromzet.

 • contracticoon

  Agentuurovereenkomst

  Wanneer een bedrijf niet zelf de hele markt kan bedienen, kan hij agenten of vertegenwoordigers inschakelen om de verkoop voor hem te doen. Laat ICTRecht uw agentuurovereenkomst opstellen zodat u zeker weet dat alle wettelijke regels worden gevolgd.