Vestiging Amsterdam

 • Jollemanhof 12
 • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

Juridisch advies / Arbeidsrecht: proeftijd

In de arbeidsoverkomst is doorgaans een proeftijd opgenomen. De proeftijd is bedoeld als kennismakingsperiode. Het biedt zowel de werknemer als de werkgever een bedenktermijn.

Wanneer partijen gedurende de proeftijd uit elkaar willen, hoeven zij geen rekening te houden met de strenge ontslagregels die normaal gesproken gelden. De proeftijd wordt daarom ook wel een rechteloze periode genoemd.

Eisen aan de proeftijd

Uit de wet volgen een aantal eisen waaraan het proeftijdbeding moet voldoen. Wanneer niet aan de eisen wordt voldaan is het beding niet geldig.

 • De proeftijd dient schriftelijk te worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer.
 • De proeftijd is alleen geldig als het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betreft of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal 6 maanden en 1 dag.
 • De proeftijd is niet geldig als deze is opgenomen in een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en dezelfde of een opvolgende werkgever, tenzij die overeenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan de vorige arbeidsovereenkomst;

Duur proeftijd

De wet bepaalt dat de duur van de proeftijd voor beide partijen gelijk moet zijn. De maximale duur van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst, maar is nooit langer dan twee maanden.

De proeftijd duurt maximaal 1 maand bij:

–       een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur korter dan 2 jaar;

–       een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder einddatum (bijv. voor de duur van het project).

Hiervan kan wel bij cao worden afgeweken.

De proeftijd duurt maximaal 2 maanden bij:

–       een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur van 2 jaar of langer.

–       een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

ONTSLAG TIJDENS DE PROEFTIJD

Tijdens de proeftijd mogen zowel de werknemer als de werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Zij hoeven zich niet te houden aan de strenge regels die normaals gesproken gelden bij een ontslagprocedure.

Voor meer informatie over de geldigheid van een proeftijdbeding of voor vragen over een gegeven ontslag tijdens de proeftijd, kunt u contact met ons opnemen.

> Meer adviezen over ICT & Arbeidsrecht

ARBEIDSRECHTELIJKE DOCUMENTEN NODIG?

Bent u op zoek naar arbeidsvoorwaarden, inhuurovereenkomsten, reglementen cameratoezicht, BYOD of internet, geheimhoudingovereenkomsten of auteursrecht afdracht documenten?

> U maakt vanaf € 45,00 ex. btw eenvoudig uw document op JuriDox

Dienst aanvraag

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier. • Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Soortgelijke onderwerpen

 • vergrootglas / audit

  Juridische scan

  Met de websitescan van ICTRecht wordt uw website gecontroleerd op het gebied van ICT wet- en regelgeving. De website van uw bedrijf voldoet, na het doorvoeren van de wijzigingen die voortvloeien uit de juridische website scan, aan onderstaande wet- en regelgeving: de Wet koop op afstand, algemene informatieplichten, elektronische overeenkomsten, de Algemene Verordening Gegevensbescherming, terhandstelling algemene voorwaarden en de Telecommunicatiewet.

 • wolkje

  Cloud continuïteitsadvies

  Hoe pareert u de vraag “maar wat als mijn clouddienstverlener failliet gaat”? Met ons continuïteitsadvies weet u wat u te doen staat.