ICTRecht B.V.

 • Jollemanhof 12
 • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
Vestiging Amsterdam: 020 663 1941 / Vestiging Groningen: 050 209 3499
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

Juridisch advies / Arbeidsrecht: proeftijd

In de arbeidsoverkomst is doorgaans een proeftijd opgenomen. De proeftijd is bedoeld als kennismakingsperiode. Het biedt zowel de werknemer als de werkgever een bedenktermijn.

Wanneer partijen gedurende de proeftijd uit elkaar willen, hoeven zij geen rekening te houden met de strenge ontslagregels die normaal gesproken gelden. De proeftijd wordt daarom ook wel een rechteloze periode genoemd.

Eisen aan de proeftijd

Uit de wet volgen een aantal eisen waaraan het proeftijdbeding moet voldoen. Wanneer niet aan de eisen wordt voldaan is het beding niet geldig.

 • De proeftijd dient schriftelijk te worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer.
 • De proeftijd is alleen geldig als het een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betreft of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van minimaal 6 maanden en 1 dag.
 • De proeftijd is niet geldig als deze is opgenomen in een opvolgende arbeidsovereenkomst tussen een werknemer en dezelfde of een opvolgende werkgever, tenzij die overeenkomst duidelijk andere vaardigheden of verantwoordelijkheden van de werknemer eist dan de vorige arbeidsovereenkomst;

Duur proeftijd

De wet bepaalt dat de duur van de proeftijd voor beide partijen gelijk moet zijn. De maximale duur van de proeftijd hangt af van de duur van de arbeidsovereenkomst, maar is nooit langer dan twee maanden.

De proeftijd duurt maximaal 1 maand bij:

–       een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur korter dan 2 jaar;

–       een tijdelijke arbeidsovereenkomst zonder einddatum (bijv. voor de duur van het project).

Hiervan kan wel bij cao worden afgeweken.

De proeftijd duurt maximaal 2 maanden bij:

–       een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een duur van 2 jaar of langer.

–       een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

ONTSLAG TIJDENS DE PROEFTIJD

Tijdens de proeftijd mogen zowel de werknemer als de werkgever de arbeidsovereenkomst met onmiddellijke ingang opzeggen. Zij hoeven zich niet te houden aan de strenge regels die normaals gesproken gelden bij een ontslagprocedure.

Voor meer informatie over de geldigheid van een proeftijdbeding of voor vragen over een gegeven ontslag tijdens de proeftijd, kunt u contact met ons opnemen.

> Meer adviezen over ICT & Arbeidsrecht

Dienst aanvraag

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier.

Soortgelijke onderwerpen

 • vergrootglas / audit

  Meldplicht datalekken

  Hoge boetes voor datalekken voorkomen? Vanaf 1 januari 2016 is het wettelijk verplicht om datalekken te melden. Wie data laat lekken of persoonsgegevens verwerkt zonder zich netjes aan de wet te houden, maakt kans op een boete. Deze boetes kunnen per overtreding oplopen tot € 820.000 of 10% van de jaaromzet.

 • wolkje

  Cloud continuïteitsadvies

  Hoe pareert u de vraag “maar wat als mijn clouddienstverlener failliet gaat”? Met ons continuïteitsadvies weet u wat u te doen staat.