Vestiging Amsterdam

 • Jollemanhof 12
 • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

Juridisch advies / Arbeidsrecht: concurrentiebeding

Met het concurrentiebeding kunt u voorkomen dat uw werknemer gedurende of voor een bepaalde periode na afloop van de arbeidsovereenkomst aan de slag gaat bij de concurrent of als zelfstandige concurreert.

Het concurrentiebeding is het beding waarbij de werknemer beperkt wordt in zijn vrijheid om tijdens of na het einde van de arbeidsovereenkomst op een concurrerende wijze werkzaam te zijn bij andere werkgevers of als zelfstandige. Deze afspraak wordt doorgaans vastgelegd in de arbeidsovereenkomst maar kan ook later schriftelijk worden overeengekomen. Het is bijvoorbeeld mogelijk om af te spreken dat de werknemer gedurende een jaar na afloop van de arbeidsovereenkomst de organisatie niet mag beconcurreren in een bepaalde regio.

Vereisten aan het concurrentiebeding

Het concurrentiebeding dient schriftelijk te worden aangegaan met een meerderjarige werknemer.  Het beding geldt alleen voor de werkzaamheden die de werknemer uitvoert of heeft uitgevoerd. Wordt een concurrentiebeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd? Dan gelden er meer vereisten, voor de geldigheid ervan.

Duur van het concurrentiebeding

In principe mag u de duur van het concurrentiebeding zelf bepalen. Er bestaat hiervoor geen wettelijke termijn. Het beding mag echter niet eindeloos duren en moet redelijk zijn. Doorgaans wordt een concurrentiebeding aangegaan voor een periode van 1 jaar na het einde van het dienstverband. Kies voor een redelijke termijn, rekening houdend met de functie van de werknemer en de duur van de arbeidsovereenkomst. Onredelijk is een concurrentiebeding van 2 jaar bij een arbeidsovereenkomst van 1 jaar: dit blijft bij de rechter niet in stand.

Let op: bij de verlenging van de arbeidsovereenkomst dient u het concurrentiebeding opnieuw schriftelijk overeen te komen.

Overtreding van het concurrentiebeding

Om er zeker van te zijn dat de werknemer het concurrentiebeding naleeft doet u er verstandig aan om in de arbeidsovereenkomst ook een boetebeding op te nemen. Het is gangbaar om een boete vast te stellen voor de overtreding zelf én voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Hiermee dwingt u de werknemer om te stoppen met de concurrerende werkzaamheden. Indien u geen boetebeding bent overeengekomen kan de kantonrechter de werknemer verplichten zich aan het concurrentiebeding te houden door een dwangsom op te leggen.

In plaats van het opleggen van een boete, bestaat voor de werkgever de mogelijkheid om schadevergoeding te vorderen bij overtreding van het concurrentiebeding. Een boete opleggen en schadevergoeding vorderen mag echter niet.

Afzien van het concurrentiebeding

Er kan niet zomaar van het concurrentiebeding worden afgezien. Het beding maakt immers onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst, waar de werknemer akkoord mee is gegaan. Afzien van het concurrentiebeding is enkel mogelijk wanneer werkgever en werknemer beiden instemmen óf wanneer de kantonrechter het beding nietig verklaart of matigt.

In bepaalde situaties kan het concurrentiebeding ook van rechtswege vervallen. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer:

–          De werkgever failliet wordt verklaard;

–         De arbeidsovereenkomst onrechtmatig is opgezegd;

–         De arbeidsovereenkomst is geëindigd of niet is voortgezet, wegens ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever.

ICTRecht stelt voor u een concurrentiebeding (of arbeidsovereenkomst) op maat op. Ook voor vragen en advies over het concurrentiebeding, bijvoorbeeld in geschillen, kunt u contact met ons opnemen.

> Meer adviezen over ICT & arbeidsrecht

ARBEIDSRECHTELIJKE DOCUMENTEN NODIG?

Bent u op zoek naar arbeidsvoorwaarden, inhuurovereenkomsten, reglementen cameratoezicht, BYOD of internet, geheimhoudingovereenkomsten of auteursrecht afdracht documenten?

> U maakt vanaf € 45,00 ex. btw eenvoudig uw document op JuriDox

Dienst aanvraag

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier. • Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Soortgelijke onderwerpen

 • inventarisatie / checklist

  Juridische inventarisatie

  Bent u bezig met een nieuw product of dienst en vraagt u zich af welke juridische aspecten hierbij een rol kunnen spelen? Dan gaan wij graag met u om de tafel om te inventariseren wat voor u belangrijk is en welke stappen u moet nemen om dit te realiseren.

 • contracticoon

  Samenwerkingsovereenkomst

  Gaat u samenwerken met een ander bedrijf? Dan is een goed contract zeer verstandig. Een samenwerkingscontract regelt uw beider rechten en plichten. Door vast te leggen waar u en uw partner aan toe zijn, voorkomt u nodeloze conflicten mocht de samenwerking niet helemaal lopen zoals voorzien. ICTRecht kan u in diverse situaties een passende partnerovereenkomst of samenwerkingsovereenkomst leveren.