ICTRecht B.V.

 • Jollemanhof 12
 • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
Vestiging Amsterdam: 020 663 1941 / Vestiging Groningen: 050 209 3499
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

Juridisch advies / Arbeidsrecht: concurrentiebeding

Met het concurrentiebeding kunt u voorkomen dat uw werknemer gedurende of na afloop van de arbeidsovereenkomst aan de slag gaat bij de concurrent of voor zichzelf begint.

Deze afspraak wordt doorgaans vastgelegd in de arbeidsovereenkomst maar kan ook later worden overeengekomen. U kunt bijvoorbeeld afspreken dat de werknemer gedurende een jaar na afloop van de arbeidsovereenkomst uw bedrijf niet mag beconcurreren in een bepaalde regio.

Vereisten aan het concurrentiebeding

Het concurrentiebeding dient schriftelijk te worden aangegaan met een meerderjarige werknemer.  Het beding geldt alleen voor de werkzaamheden van de werknemer.

Duur van het concurrentiebeding

In principe mag u de duur van het concurrentiebeding zelf bepalen. Er bestaat hiervoor geen wettelijke termijn. Het beding mag echter niet eindeloos duren. Doorgaans wordt een concurrentiebeding aangegaan voor een periode van 1 tot 2 jaar. Kies voor een redelijke termijn, rekening houdend met de functie van de werknemer en de duur van de arbeidsovereenkomst. Onredelijk is een concurrentiebeding van 2 jaar bij een arbeidsovereenkomst van 1 jaar: dit blijft bij de rechter niet in stand.

Let op: bij de verlenging van de arbeidsovereenkomst dient u het concurrentiebeding opnieuw overeen te komen.

Overtreding van het concurrentiebeding

Om er zeker van te zijn dat de werknemer het concurrentiebeding naleeft doet u er verstandig aan om in de arbeidsovereenkomst ook een boetebeding op te nemen. Het is gangbaar om een boete vast te stellen voor de overtreding zelf én voor elke dag dat de overtreding voortduurt. Hiermee dwingt u de werknemer om te stoppen met de concurrerende werkzaamheden. Indien u geen boetebeding bent overeengekomen kan de kantonrechter de werknemer verplichten zich aan het concurrentiebeding te houden door een dwangsom op te leggen.

Afzien van het concurrentiebeding

Er kan niet zomaar van het concurrentiebeding worden afgezien. Het beding maakt immers onderdeel uit van de arbeidsovereenkomst, waar de werknemer akkoord mee is gegaan. Afzien van het concurrentiebeding is enkel mogelijk wanneer u hier mee instemt óf wanneer de kantonrechter het beding nietig verklaard.

In bepaalde situaties kan het concurrentiebeding ook van rechtswege vervallen. Dit is het geval wanneer:

–          Uw organisatie failliet wordt verklaard;

–          De arbeidsovereenkomst met de werknemer eindigt gedurende de proeftijd;

–          U de arbeidsovereenkomst onrechtmatig opzegt (bijvoorbeeld zonder toestemming van het UWV).

ICTRecht stelt voor u een concurrentiebeding (of arbeidsovereenkomst) op maat op. Ook voor vragen en advies over het concurrentiebeding, bijvoorbeeld in geschillen, kunt u contact met ons opnemen.

> Meer adviezen over ICT & arbeidsrecht

ARBEIDSRECHTELIJKE DOCUMENTEN NODIG?

Bent u op zoek naar arbeidsvoorwaarden, inhuurovereenkomsten, reglementen cameratoezicht, BYOD of internet, geheimhoudingovereenkomsten of auteursrecht afdracht documenten?

> U maakt vanaf € 45,00 ex. btw eenvoudig uw document op JuriDox

Dienst aanvraag

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier.

Soortgelijke onderwerpen

 • detachering

  Privacy officer

  De Wet bescherming persoonsgegevens biedt organisaties ruimte om een functionaris gegevensbescherming aan te stellen. Met de naderende Algemene Verordening Gegevensbescherming is het voor sommige organisaties zelfs verplicht.

 • vergrootglas / audit

  Scan continuïteit

  Vanzelfsprekend wilt u uw onderneming behoeden van een ondergang. Een ongeluk zit in een klein hoekje en daarom bent u liever voorbereid. Welke juridische maatregelen kunt u nemen om de continuïteit van uw dienstverlening en uw bedrijf te waarborgen?