Vestiging Amsterdam

 • Jollemanhof 12
 • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

Juridisch advies / Arbeidsrecht: aansprakelijkheid

In principe is het de werkgever die op basis van concrete werkinstructies bepaalt welk werk gedaan moet worden en op welke manier.

Hoewel overleg gebruikelijk is: de gezagsverhouding tussen werkgever en werknemer is een feit. Op grond daarvan is de werkgever aansprakelijk voor (bijna) alle schade die de werknemer lijdt – én ook voor schade die derden lijden door wat de werknemer doet.

De wet bepaalt dat de werkgever de gereedschappen waarmee het werk wordt gedaan zo moet inrichten, dat de werknemer daar redelijkerwijs geen schade door zou kunnen lijden (de zogenaamde zorgplicht). Dit geldt bijvoorbeeld ook voor het bedrijfsnetwerk. Dit betekent dat u aansprakelijk bent wanneer een virus of andere rommel schade toebrengt aan de laptop van de werknemer. Voorwaarde hierbij is wel dat de schade binnen de uitvoering van de arbeidsovereenkomst valt en dat u redelijkerwijs had kunnen voorkomen dat de schade zou ontstaan.

Een werknemer die met zijn privélaptop bedrijfsemail leest, waarna een Outlookworm op dat apparaat een bedrijfsgeheim doormailt naar Rusland, handelt binnen de uitvoering van de overeenkomst. Hij was tenslotte werkemail aan het afhandelen. De schade is in dit geval op u verhaalbaar.

Dat geldt ook voor het downloaden en gebruiken van illegale bedrijfssoftware. Een werknemer die een illegale kopie van Office op zijn device heeft staan en daarmee zijn werkzaamheden op kantoor uitvoert,  handelt in het kader van zijn arbeidsovereenkomst. En dus ligt de aansprakelijkheid voor de missende licentie bij u. Het is aan u om te zorgen dat de werknemer de juiste licenties bezit. Het is een ander verhaal wanneer de werknemer illegale games downloadt. Hij handelt niét binnen de uitvoering van zijn arbeidscontract. Illegale games behoren niet tot zijn werkzaamheden. De werknemer is zelf aansprakelijk voor eventuele schade.

Zolang de werknemer zijn werk doet bent u dus aansprakelijk. Dit is ongeacht onderlinge afspraken of opgelegde verboden. De aansprakelijkheid bij de werknemer neerleggen in een reglement is dus geen oplossing. Wél kunt u risico’s uitsluiten door in het reglement afspraken vast te leggen over bijvoorbeeld de beveiliging van de devices die de werknemer gebruikt en het uitoefenen van controle.

> Meer adviezen over ICT & arbeidsrecht

ARBEIDSRECHTELIJKE DOCUMENTEN NODIG?

Bent u op zoek naar arbeidsvoorwaarden, inhuurovereenkomsten, reglementen cameratoezicht, BYOD of internet, geheimhoudingovereenkomsten of auteursrecht afdracht documenten? U maakt ze vanaf € 45,00 snel en eenvoudig met onze generatoren op JuriDox.

Dienst aanvraag

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier. • Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Soortgelijke onderwerpen

 • privacyslot met een wolk

  Pentest waiver

  Bij security-onderzoek in opdracht is het belangrijk dat uw verantwoordelijkheden en plichten duidelijk vastgelegd zijn. Ook wilt u een expliciete verklaring van uw opdrachtgever dat het in orde is dat u binnendringt, data manipuleert of misschien wel fysiek in het pand inbreekt. Een dergelijke verklaring heet een pentest waiver en is van groot belang voor iedere security onderzoeker.

 • wolkje

  Cloud contract

  Voor leveranciers én afnemers is het cruciaal dat bij outsourcing van IT naar de cloud technische, organisatorische en juridische maatregelen worden getroffen.