Vestiging Amsterdam

 • Jollemanhof 12
 • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

Juridisch advies / Algemene voorwaarden: grijze en zwarte lijst

Consumenten krijgen een steuntje in de rug bij het aanvechten van onredelijk bezwarende voorwaarden.

De wet bevat zogeheten grijze en zwarte lijsten. De zwarte lijst bevat voorwaarden die altijd onredelijk bezwarend zijn, zoals een contract dat twee jaar loopt. De grijze lijst bevat daarentegen voorwaarden die meestal (“vermoedelijk”) onredelijk bezwarend zijn, zoals een opzegtermijn van zes maanden of een onvoorwaardelijke uitsluiting van aansprakelijkheid. De hoster moet dan bewijzen dat die voorwaarde wel redelijk is.

Met de grijze en zwarte lijsten wil de wetgever consumenten beschermen. Zij kunnen nu eenvoudiger algemene voorwaarden van hosters (maar ook winkels en andere bedrijven natuurlijk) ongeldig verklaren, ondanks hun zwakke positie als consument. Voor overeenkomsten met bedrijven gelden deze lijsten in principe niet, behalve indien de reflexwerking opgaat.

Zwarte lijst

De zwarte lijst bevat voorwaarden die te allen tijde onredelijk bezwarend zijn tegenover consumenten. Daar valt niets meer tegenin te brengen. Voor hosting relevante zwartelijstvoorwaarden zijn:

 • Als u het recht van de klant op opschorting beperkt of uitsluit, of juist uw recht op opschorting verruimt. In het kader van onderhoud kan u de dienst tijdelijk opschorten zolang u de consument daar tijdig over informeert. Schort u de dienst op zonder dat u dit (op tijd) laat weten, dan schiet u gewoon tekort in de nakoming van uw verplichting.
 • Als u het recht van de klant op ontbinding uitsluit of beperkt. Zo mag u niet bepalen dat een consumentklant pas kan opzeggen als u een maand achter elkaar niet levert.
 • Als u de optie openhoudt binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst de prijs te verhogen, tenzij u de consument de mogelijkheid biedt dan de overeenkomst te ontbinden.
 • Als u de overeenkomst stilzwijgend verlengt voor meer dan een maand.
 • Als u zichzelf vrijwaart voor schade die u veroorzaakt bij een derde, waardoor u de consument voor deze schade laat opdraaien.

Grijze lijst

De grijze lijst bevat voorwaarden die meestal als onredelijk bezwarend worden aangemerkt. “Meestal”, omdat het aan u als hoster is om aan te tonen dat de voorwaarde niet onredelijk bezwarend is naar uw klanten. U dient dus met een goed verhaal te komen om te voorkomen dat de voorwaarde wordt vernietigd.

Voorbeelden zijn:

 • Als u geen termijn geeft waarbinnen u op een klacht of vraag van een consument reageert, of een termijn aangeeft die ongebruikelijk lang is. Een termijn van een maand om op een klacht te reageren is bijvoorbeeld ongebruikelijk lang. Heel misschien komt u hier onderuit als u als eenmanszaak chronisch ziek bent en daar vooraf voor hebt gewaarschuwd.
 • Als u uw prestaties beperkt ten opzichte van wat de consument redelijkerwijs mocht verwachten. Zo verwacht je als klant dat de hoster zijn uiterste best zal doen de site 24/7 bereikbaar te houden. Of dat de hoster zijn systeem op gebreken controleert. Hier kunt u dus onderuit komen door vooraf duidelijk te maken wat u “mijn uiterste best” vindt of te laten zien dat een bepaalde controle van u niet gevergd kan worden.
 • Als u de wettelijke verplichting tot schadevergoeding uitsluit of beperkt. Zie hiervoor de sectie “De juiste beperking van aansprakelijkheid”.
 • Als u de consumentklant een hoge boete oplegt bij opzegging door zijn wanprestatie, bijvoorbeeld door het volledige resterende abonnementsgeld in één keer op te eisen als boete wanneer u een klant afsluit. De boete moet in verhouding staan tot uw schade die u leidt door de wanprestatie van de klant.
 • Als u de klant bij het eerste contract een opzegtermijn van meer dan een maand oplegt. Alleen als uw administratie het écht niet toelaat om binnen een maand een opzegging te verwerken, komt u hier misschien onderuit. Maar dit is bij hosting vrijwel ondenkbaar. En na stilzwijgende verlenging mag er nóóit meer dan een maand opzegtermijn gelden.

Reflexwerking

Zoals hierboven al aangegeven kunnen bedrijven in principe geen aanspraak maken op de grijze en zwarte lijst. Dit komt voort uit het idee dat een bedrijf vaker overeenkomsten aangaat en moet kunnen inschatten wat de risicos zijn. Toch zal een bedrijf in sommige gevallen aanspraak kunnen maken op bescherming die een consument ook heeft. Dit wordt de reflexwerking genoemd.

Van een dergelijke werking kan alleen sprake wanneer het bestelde bedoeld is om te voorzien in de consumptiebehoeften van een persoon als particulier. Hier is vaak geen sprake van, de website van de ondernemer toont immers de diensten of producten met als doel om deze te verkopen. Er zal duidelijk moeten blijken dat de persoon voor (enkel) zijn eigen particuliere behoefte een overeenkomst aan is gegaan.

> U KUNT VIA ONZE GENERATOREN OP JURIDOX ZELF ALGEMENE VOORWAARDEN MAKEN

Komt u er toch niet uit? Dan kunt u eenvoudig meerwerk of een review aanvragen.

Dienst aanvraag

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier. • Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Soortgelijke onderwerpen

 • inventarisatie / checklist

  Reglement cameratoezicht

  Cameratoezicht kan een nuttig hulpmiddel zijn bij beveiliging, toezicht of controle. De privacywet (met name de Wet bescherming persoonsgegevens, Wbp) stelt eisen bij cameratoezicht. De belangrijkste eis is een cameratoezicht-protocol of reglement dat bepaalt waarom er wordt gefilmd, wat er met de beelden gebeurt en welke rechten gefilmde personen hebben.

 • contracticoon

  Reactie sommatiebrief

  Indien u een sommatiebrief op de mat krijgt waarin staat dat uw domeinnaam dient te worden overgedragen, kan dit even schrikken zijn. Hoe gaat u hiermee om? Meteen een reactie schrijven, akkoord gaan met de voorwaarden uit de brief of toch eerst maar even juridisch advies inwinnen?