Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465

Factsheets / Kansspelen

Een pokersite, centenveiling, prijsvraag of promotioneel kansspel: ze zijn leuk, maar juridisch riskant. Het is in Nederland verboden om zonder vergunning een kansspel aan te bieden waarbij geld of prijzen te winnen zijn.

> Download de Factsheet Kansspelen

Aangezien de Kansspelautoriteit actief aan het controleren is op illegaal aanbod van (online) kansspelen, is het van belang om aan de regels te voldoen. Wees dan ook voorzichtig met de ontwikkeling van gokspelletjes. Dit geldt overigens ook voor betaalde banners en andere reclamelinks naar goksites.

Wanneer is er nu sprake van een kansspel?

Volgens de Wet op de Kansspelen (Wok) is er sprake van een kansspel als de winnaar wordt bepaald door enige kansbepaling waarop hij of zij geen overwegende invloed heeft. In veel gevallen zal dit overduidelijk zijn. Bij de uitkomst van spellen als roulette en krasloten is geluk de belangrijkste factor. Maar bij een spel als poker wordt het al lastiger, aangezien hierbij ook ervaring een grote rol kan spelen.

Prijsvragen

Een prijsvraag waarbij een wetenschappelijke, artistieke of technische prestatie wordt gewaardeerd door een jury valt niet onder de Wet op de Kansspelen. Soms kan het lastig zijn om het onderscheid te maken tussen een prijsvraag of een kansspel. In een dergelijk geval kunt u proberen om het kanselement te minimaliseren en de invloed van de spelers op de uitkomst te maximaliseren.

Promotionele kansspelen

Een kansspel als promotie van een bedrijf of product is toegestaan wanneer wordt voldaan aan de strenge regels uit de zogeheten Gedragscode promotionele kansspelen. Hierbij maakt de wet onderscheid tussen ‘kleine’ en ‘grote’ kansspelen. Kleine kansspelen mogen onbeperkt worden aangeboden, maar zijn gebonden aan prijsplafonds en mag geen inleg voor deelname worden gevraagd. Grote promotionele kansspelen mogen meer, maar het aantal spelen moet dan weer beperkt zijn tot eens per jaar.

Wist u bijvoorbeeld dat:

 • de totale waarde van de prijzen of premies bij een klein promotioneel kansspel ten hoogste € 4.500,- mag bedragen;
 • er per product maximaal 1 keer per jaar een groot promotioneel kansspel mag worden georganiseerd met maximaal 20 trekkingen;
 • de totale waarde van het prijzenpakket maximaal €100.000,- (exclusief kansspelbelasting) mag bedragen als het een groot kansspel betreft;
 • dat spelers onder de 18 jaar toestemming nodig hebben om aan het kansspel deel te nemen;
 • er specifieke algemene (spel)voorwaarden dienen te worden opgesteld en kenbaar te worden gemaakt aan de deelnemers.

Kansspelbeleid

Het huidige Nederlandse kansspelbeleid is streng. Kansspelen in Nederland aanbieden, al dan niet via internet, mag alleen indien er sprake is van een verleende vergunning op basis van de Wet op de Kansspelen. Dit beleid gaat naar alle waarschijnlijkheid op de schop. Het voornemen is om aanbieders een eerlijke kans te geven om een vergunning te verkrijgen en zodoende legaal online kansspelen kunnen aanbieden. Hiermee probeert de overheid meer grip te krijgen op de aanbieders, maar aangezien dit plan een wetswijziging vereist, zal dit naar verwachting niet voor eind 2017 realiseerbaar zijn. Het wetsvoorstel is inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen en ligt nu ter behandeling bij de Eerste Kamer. Of, en zo ja, wanneer de Eerste Kamer het wetsvoorstel zal aannemen is onzeker.

Handhaving

Er is al jaren sprake van een handhavingsprobleem als het gaat om het aanpakken van illegale aanbieders van online kansspelen. Om dit op te lossen is in april 2012 de Kansspelautoriteit (KSA) in het leven geroepen. Alle aanbieders van kansspelen die zich richten op de Nederlandse markt en hier geen vergun-ning voor hebben, kunnen op de vingers worden getikt door de KSA. Aanbieders van illegale kansspelen zullen eerst worden gewaarschuwd en de kans krijgen het illegaal aanbod te verwijderen. Doen zij dit niet kan de KSA boetes uitdelen tot een bedrag van maar liefst €810.000,-!

Wist u dat…

 • Poker en Blackjack volgens de wet kansspelen zijn, omdat zelfs de beste pokeraar of Blackjack-speler pech kan hebben met de kaarten?
 • U geen vergunning voor een prijsvraag hoeft aan te vragen als het totale prijzengeld lager is dan 2.300 euro?
 • U ter promotie van uw eigen product of winkel een kansspel mag aanbieden, maar niet het aanbieden van kansspelen als kernactiviteit van uw bedrijf mag hebben?
 • U minderjarigen alleen met toestemming van hun ouders mag laten meedoen aan een kansspel?
 • Overtreding van de Wet op de Kansspelen een misdrijf is?

Andere factsheets

 • Continuïteit in de cloud

  Clouddiensten zijn tegenwoordig niet meer weg te denken uit de online wereld. Van een simpele e-maildienst tot volledige facturatie- of accountantprogramma’s, ondernemingen maken gebruik van allerlei clouddiensten. Hiermee ontstaat een grote afhankelijkheid en dat brengt risico’s met zich mee. Steeds vaker zal de vraag gesteld worden ‘Wat als mijn clouddienstverlener failliet gaat?’ of ‘Hoe kan ik er voor zorgen dat de dienst gecontinueerd wordt?’.

 • De Algemene Verordening Gegevensbescherming wat verandert er écht?

  Een nieuwe privacywet voor heel Europa, dat is wat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, of: GDPR) ons brengt. Vanaf 25 mei 2018 moet ook uw organisatie voldoen aan deze strenge nieuwe wet. Wat gaat er allemaal veranderen?