ICTRecht B.V.

 • Jollemanhof 12
 • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
Vestiging Amsterdam: 020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

Onze diensten / Stichting continuïteit internetdiensten

Wilt u uw klanten continuïteit bieden of stellen uw klanten vragen als “maar wat als mijn clouddienstverlener failliet gaat”? De Stichting continuïteit internetdiensten is speciaal opgericht om u hierbij te helpen.

Het doel van de Stichting is het waarborgen van de continuïteit van een clouddienst voor de afnemers van die dienst. De clouddienst kan bestaan uit hosting maar ook uit een online applicatie zoals een boekhoudprogramma of elektronisch patiëntendossier. De Stichting is in staat de continuïteit voor verschillende soorten cloud-dienstverleners te waarborgen.

De continuïteit
De Stichting biedt niet de klassieke Escrow waarbij de broncode van een softwarepakket (al dan niet realtime) en soms ook de data wordt gedeponeerd bij een notaris of een commerciële partij.

De Stichting biedt wel een contractueel opgezette structuur en een vinger aan de pols die ervoor zorgen dat de dienst voor een overeen te komen periode doorgeleverd wordt na het intreden van een bedreiging van de continuïteit.

Het makkelijkst en meest kostenefficiënt is het als de cloud-dienstverlener de afspraken over continuïteit regelt en zijn afnemers de mogelijkheid geeft aan te sluiten bij deze afspraken.

Het maatwerk
Het gaat hier om een maatwerk oplossing die afgestemd wordt op de wensen en mogelijkheden van de specifieke clouddienstverlener en haar klanten. Voor de continuïteit moet er contractueel wat geregeld worden voor alles wat essentieel is voor het leveren van de dienst. Denk aan de hosting, de data, het intellectueel eigendom en de domeinnamen.

Het voordeel van deze oplossing is dat de Stichting de continuïteit waarborgt en niet een commerciële partij. De Stichting heeft geen winstoogmerk en zal, ook als de clouddienstverlener ophoudt te bestaan, haar doel nastreven: continuïteit.

De werkwijze
Omdat het altijd maatwerk is biedt de Stichting in samenwerking met ICTRecht het volgende:

In een gratis oriënterend gesprek geeft u aan wat uw wensen en de wensen van uw klanten zijn. In overleg met de juridisch specialist van ICTRecht wordt bekeken welke contractuele structuur er opgezet moet worden.

Na dit gesprek wordt er een offerte toegestuurd met daarin een totaalprijs voor het opzetten van de contractuele structuur voor de continuïteit. Daarnaast wordt er jaarlijks een audit-fee gerekend voor de controle van de structuur. Dan wordt bekeken of er bijvoorbeeld iets gewijzigd is in de essentiële toeleveranciers.

Dienst aanvraag

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier.

Soortgelijke diensten

 • advies vraagwolkje

  Juridische second opinion aanvragen

  Heeft u een specifiek contract waar u over twijfelt? Of algemene voorwaarden die u al jaren gebruikt en misschien aan een update toe zijn? Laat ICTRecht dan een second opinion of controle uitvoeren zodat u weet dat uw voorwaarden nog steeds voldoen.

 • vergrootglas / audit

  Juridische scan

  Met de websitescan van ICTRecht wordt uw website gecontroleerd op het gebied van ICT wet- en regelgeving. De website van uw bedrijf voldoet, na het doorvoeren van de wijzigingen die voortvloeien uit de juridische website scan, aan onderstaande wet- en regelgeving: de Wet koop op afstand, algemene informatieplichten, elektronische overeenkomsten, Wet bescherming persoonsgegevens, terhandstelling algemene voorwaarden en de Telecommunicatiewet.