Samenwerkingsovereenkomst

Samen werken aan een nieuwe technologie, website of dienst is net als trouwen: wanneer u eraan begint is alles rozegeur en maneschijn, maar als het fout gaat, dan gaat het ook goed fout. Het is daarom van het grootste belang de afspraken rond de samenwerking duidelijk vast te leggen in een overeenkomst.

Op zijn minst moeten in een samenwerkingsovereenkomst geregeld worden wie welke taken heeft, hoe wordt gemeten dat deze worden uitgevoerd en hoe de inkomsten verdeeld worden.

Bij samenwerkingen die leiden tot nieuwe producten of intellectuele creaties is ook een regeling rond het (intellectueel) eigendom belangrijk.  Wie wordt auteursrechthebbende of mag het patent aanvragen? En wie betaalt daarvoor?

Ook is zeer belangrijk om op voorhand na te denken hoe u mogelijk uit elkaar zou kunnen gaan. Wie neemt de bestaande klanten mee, moet er een afkoopsom betaald worden en vervallen onderlinge licenties of niet?