Vestiging Amsterdam

 • Jollemanhof 12
 • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

Onze diensten / Privacyverklaring

U bent wettelijk verplicht uw klanten en bezoekers, maar ook uw werknemers, duidelijk te informeren over welke privacygevoelige gegevens u verzamelt en met welk doel. Ook als dat doel alleen maar is het vastleggen van hun gegevens in uw klantenbestand. Dit volgt uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Informeren gebeurt meestal via een privacyverklaring, ook wel privacy statement. Alle betrokkenen, zoals klanten, bezoekers, websitebezoekers en werknemers, moeten deze eenvoudig kunnen vinden en de tekst moet voor de lezer goed leesbaar en duidelijk zijn. Wanneer je een website hebt, plaats dan bijvoorbeeld een hyperlink naar de privacyverklaring onderaan elke pagina in de footer. Heeft u een webshop? Zorg dan dat ook in het bestelproces wordt gelinkt naar de privacyverklaring. Ook op andere plekken waar u gegevens van de betrokkenen verzamelt, zoals een winkel, moet u informeren. Zorg er daarom voor dat op al deze plekken een duidelijke privacyverklaring beschikbaar is.

> Maak met onze generator voor 45,- euro ex. btw uw eigen privacyverklaring


In een privacyverklaring moet in ieder geval het volgende staan.

 1. Identiteit

  U moet uw bedrijfsnaam vermelden, uw KvK-nummer, en de adresgegevens van uw bedrijf en een contactadres voor privacygerelateerde vragen. Heeft u een FG? Dan moeten de directe contactgegevens van de FG worden vermeld.

 2. Doeleinden en grondslagen

  Met welk doel worden persoonlijke gegevens verwerkt? Denk dan aan zaken als ‘het uitvoeren van de koopovereenkomst’ of ‘beveiliging en optimalisering van de website’ (bijvoorbeeld het vastleggen van IP-adressen). Elk doeleinde moet apart worden vermeld, met daarbij de verwerkingsgrondslag.

  Enkele voorbeelden:

  1. Gebruik van cookies

   Als uw site cookies gebruikt, dan bent u verplicht uit te leggen wat cookies zijn en wat u daarmee doet. Ook moet u aangeven hoelang de cookies op het apparaat van de websitebezoeker opgeslagen blijft. De grondslag die u hiervoor heeft is doorgaans het uitvoeren van de overeenkomst en soms een gerechtvaardigd (commercieel) belang.

   Deze informatie kunt u eventueel ook in een cookieverklaring zetten.

  2. Nieuwsbrieven

   Als klanten op de lijst voor nieuwsbrieven geplaatst worden, moeten ze daar expliciet toestemming voor gegeven hebben. Ook moet er in elke nieuwsbrief staan hoe men er weer vanaf komt. De grondslag hier is dus toestemming.

 • Rechten van de betrokkenen

  Een betrokkene (een klant of bezoeker) heeft altijd recht op inzage in zijn gegevens. Daarbij kan hij verzoeken om correctie of verwijdering van zijn persoonsgegevens. Verwijdering mag echter alleen als de gegevens niet meer relevant zijn. De betrokkenen hebben nog veel meer rechten, zoals het klachtrecht en dataportabiliteit. Al deze rechten moeten worden benoemd.

 • Beveiliging

  U moet toelichten dat u technische en organisatorische maatregelen heeft genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. U kunt daarbij uitleggen welke maatregelen dat zijn. Denk hierbij aan een internetverbinding beveiligd met SSL, of aan bescherming van wachtwoorden op de database zelf.

 • De ontvangers

  Gebruikt u diensten van derden om persoonsgegevens te verwerken? Of deelt u de door u verzamelde persoonsgegevens met andere bedrijven, die deze voor eigen doeleinden gebruiken? Dan moet u de betrokkenen hierover in de privacyverklaring informeren.

 • Verwerking buiten de EU

  Wilt u persoonsgegevens buiten de EU verwerken? Dan moet u betrokkenen daar vooraf over informeren.

 • De bewaartermijnen

  Hoelang bent u van plan de persoonsgegevens te bewaren? En als u dat nu nog niet weet, hoe bepaalt u dan wanneer de gegevens verwijderd kunnen worden? Ook dat zijn onderdelen die verplicht in de privacyverklaring opgenomen moeten worden.

 • Profileren

  Doet u aan profileren of maakt u gebruik van geautomatiseerde besluitvorming? Dan moet hierover apart worden geïnformeerd in de privacyverklaring. Leg hierbij precies uit hoe dit werkt.

> Alle juridische adviezen over privacywetgeving & persoonsgegevens

Dienst aanvraag

Meer weten? Laat een van onze juridische experts contact met u opnemen via het onderstaande formulier. • Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het gevraagde contact. Lees de privacyverklaring voor meer informatie.

Soortgelijke diensten

 • contracticoon

  Arbeidsvoorwaardenreglement

  Het arbeidsvoorwaardenreglement – ook wel personeelshandboek, personeelsregeling of personeelsreglement genoemd – is een aanvulling op de cao en/of arbeidsovereenkomst, waarin de arbeidsvoorwaarden (nader) zijn uitgewerkt.

 • contracticoon

  Reactie sommatiebrief

  Indien u een sommatiebrief op de mat krijgt waarin staat dat uw domeinnaam dient te worden overgedragen, kan dit even schrikken zijn. Hoe gaat u hiermee om? Meteen een reactie schrijven, akkoord gaan met de voorwaarden uit de brief of toch eerst maar even juridisch advies inwinnen?