Juridische generatoren | Privacyverklaring generator

Privacyverklaring generator

Een privacyverklaring is wettelijk verplicht voor elke website die persoonsgegevens van bezoekers gebruikt. En daarvan is al sprake als u een contactformulier heeft of logt wat er op uw website gebeurt. Met deze generator maakt u eenvoudig en in slechts 10 minuten een privacyverklaring op maat: van nieuwsbrief tot logfiles en van beveiliging tot verstrekking aan Justitie.

Hoe werkt het?

U krijgt een Word-document dat u zelf kunt bewerken. De inhoud van het document wordt bepaald door uw keuzes en antwoorden. Voor meer zekerheid kunt u na bestelling een quickscan aanvragen of een offerte voor maatwerk insturen.

 • € 45,00 ex BTW

  Betaling gebeurt online: iDeal, creditcard of PayPal. Daarna ontvangt u een Word-document op maat. Betaling op factuur is ook mogelijk. U ontvangt het document dan na betaling van de factuur.

 • Wat onze mensen zeggen

  "Ben tot nu toe heel tevreden met ICTRecht. Makkelijke manier om juridische dingen voor mijn website te regelen."

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Soort bedrijf
(Stap 1/8)

Met deze generator maakt u een privacyverklaring op maat voor uw site of dienst.

Wij stellen u een aantal vragen, waarbij u óf een keuze kunt maken uit enkele opties óf eigen informatie invult. Deze wordt gebruikt om het document op maat samen te stellen.

Genereer uw document

Met deze generator maakt u een privacyverklaring op maat voor uw site of dienst.

Wij stellen u een aantal vragen, waarbij u óf een keuze kunt maken uit enkele opties óf eigen informatie invult. Deze wordt gebruikt om het document op maat samen te stellen.

Generator-onderdelen

 1. Soort bedrijf
 2. Soort dienst
 3. Doeleinden van verwerking
 4. Commercieel contact
 5. Functionaliteiten van uw dienst
 6. Publicatie van informatie
 7. Verstrekking aan derden
 8. Beveiliging persoonsgegevens
 9. Bestelformulier

In welke taal wilt u de privacyverklaring ontvangen?

Vul hier de naam in van de website of andere dienst (bv. een app of spel) waar de privacyverklaring voor bedoeld is.

(verplichte vraag)

Vul de naam in van de partij die persoonlijke gegevens verzamelt via de hierboven opgegeven website of dienst. Deze partij is juridisch verantwoordelijk voor deze verzameling en de overige handelingen uit de privacyverklaring.

(verplichte vraag)

Een verwerking van persoonsgegevens moet in principe aangemeld zijn bij de privacytoezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Er zijn echter vrijstellingen. Bent u nog niet aangemeld of wilt u eerst onderzoeken of dit nodig is, kies dan de derde optie.

Bent u aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens?

(verplichte vraag)

Door het invullen van de datum (dd-mm-jjjj) zien bezoekers wanneer deze privacyverklaring voor het laatst aangepast is.

(verplichte vraag)

Vul bij deze vraag uw contactgegevens in zoals uw e-mailadres, postadres of telefoonnummer, zodat bezoekers weten op welke manier ze contact met u op kunnen nemen.

(verplichte vraag)

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Soort dienst
(Stap 2/8)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Soort bedrijf
 2. Soort dienst
 3. Doeleinden van verwerking
 4. Commercieel contact
 5. Functionaliteiten van uw dienst
 6. Publicatie van informatie
 7. Verstrekking aan derden
 8. Beveiliging persoonsgegevens
 9. Bestelformulier

Op welk soort dienst moet de privacyverklaring van toepassing zijn?
(verplichte vraag)

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Doeleinden van verwerking
(Stap 3/8)

Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verzameld indien daar een doel voor is. Denk bijvoorbeeld aan het afhandelen van een bestelling in een webshop, het invullen van een contactformulier of het aanmaken van een account.

Genereer uw document

Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verzameld indien daar een doel voor is. Denk bijvoorbeeld aan het afhandelen van een bestelling in een webshop, het invullen van een contactformulier of het aanmaken van een account.

Generator-onderdelen

 1. Soort bedrijf
 2. Soort dienst
 3. Doeleinden van verwerking
 4. Commercieel contact
 5. Functionaliteiten van uw dienst
 6. Publicatie van informatie
 7. Verstrekking aan derden
 8. Beveiliging persoonsgegevens
 9. Bestelformulier

Voor welke doeleinden verzamelt u persoonsgegevens?
(verplichte vraag)

* Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens over iemands godsdienst, ras, politieke gezindheid, gezondheid, seksuele leven of het lidmaatschap van een vakvereniging. De verwerking van bijzondere persoonsgegevens is verboden, tenzij de betrokkene daarvoor uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven, of als de betrokkene de gegevens bewust zelf openbaar heeft gemaakt.

Om welke gegevens gaat het?
(verplichte vraag)

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Commercieel contact
(Stap 4/8)

Bij uw dienst wilt u waarschijnlijk contact leggen met uw bezoekers voor commerciële doeleinden. Denk aan een nieuwsbrief of het sturen van mailings per post of andere media. Hiervoor heeft u in principe aparte toestemming (opt-in) nodig, die u niet via een privacyverklaring kunt verkrijgen. Maar in uw privacyverklaring moet wél uitgelegd staan hoe deze toestemming tot stand komt en welke gegevens u gebruikt.

Genereer uw document

Bij uw dienst wilt u waarschijnlijk contact leggen met uw bezoekers voor commerciële doeleinden. Denk aan een nieuwsbrief of het sturen van mailings per post of andere media. Hiervoor heeft u in principe aparte toestemming (opt-in) nodig, die u niet via een privacyverklaring kunt verkrijgen. Maar in uw privacyverklaring moet wél uitgelegd staan hoe deze toestemming tot stand komt en welke gegevens u gebruikt.

Generator-onderdelen

 1. Soort bedrijf
 2. Soort dienst
 3. Doeleinden van verwerking
 4. Commercieel contact
 5. Functionaliteiten van uw dienst
 6. Publicatie van informatie
 7. Verstrekking aan derden
 8. Beveiliging persoonsgegevens
 9. Bestelformulier

Nieuwe diensten of producten kunt u uiteraard via uw website aanbieden. Maar dit kan ook via andere kanalen, waarbij u gebruik kunt maken van persoonsgegevens van bezoekers.

Informeert u klanten over (nieuwe) producten en /of diensten, anders dan via de website?
(verplichte vraag)

U heeft toestemming nodig om mensen per e-mail een nieuwsbrief te sturen. Deze toestemming heeft u niet nodig als het gaat om betalende klanten die op voorhand de mogelijkheid hebben gehad om aan te geven dat ze geen nieuwsbrief wensen te ontvangen.

Heeft u een nieuwsbrief?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Functionaliteiten van uw dienst
(Stap 5/8)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Soort bedrijf
 2. Soort dienst
 3. Doeleinden van verwerking
 4. Commercieel contact
 5. Functionaliteiten van uw dienst
 6. Publicatie van informatie
 7. Verstrekking aan derden
 8. Beveiliging persoonsgegevens
 9. Bestelformulier

Als u statistieken maakt, dient dit zo veel mogelijk anoniem te gebeuren. Kies de derde optie alleen als u de individuele gegevens ook werkelijk nodig heeft. Heeft u dat niet, kies dan de tweede optie en zorg dat individuele gegevens ontoegankelijk worden.

Werkt u met third-party statistieken, zoals Google Analytics, dan heeft u naast een privacyverklaring ook een cookieverklaring nodig. Deze kunt u na deze generator via www.cookierecht.nl genereren en opnemen op uw website.

Maakt u statistieken van uw website?

Google Analytics kent verschillende privacyinstellingen. Wij raden aan om deze instellingen zo ‘streng’ mogelijk te hanteren. Wanneer alle in deze vraag genoemde opties op u van toepassing zijn hoeft u bovendien géén toestemming te vragen om de cookies van Google Analytics te mogen plaatsen. Het sluiten van een bewerkersovereenkomst met Google is verplicht wanneer er via Analytics persoonsgegevens verwerkt worden. Dit is praktisch altijd het geval.

Google Analytics
(verplichte vraag)

Vertoont u advertenties?

Social media buttons zijn bijvoorbeeld de Facebook “Like”-knop en knoppen om informatie te publiceren op Twitter of LinkedIn. Met deze knoppen verzamelen de aanbieders van deze diensten persoonsgegevens over uw bezoekers.

Wanneer de dienst via een app geleverd wordt, wordt deze vaak via een app store gedownload. In dat geval moet worden verwezen naar het privacybeleid van de appstoreaanbieder.

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Publicatie van informatie
(Stap 6/8)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Soort bedrijf
 2. Soort dienst
 3. Doeleinden van verwerking
 4. Commercieel contact
 5. Functionaliteiten van uw dienst
 6. Publicatie van informatie
 7. Verstrekking aan derden
 8. Beveiliging persoonsgegevens
 9. Bestelformulier

Worden er persoonsgegevens op internet gepubliceerd?

Welke gegevens van de klant/gebruiker worden allemaal op uw website gepubliceerd?
(verplichte vraag)

Bij publicatie van persoonsgegevens op internet kunt u de impact beperken door te kiezen voor gedeeltelijk anonieme publicatie. U mag echter ook verplichten dat men werkelijke gegevens gebruikt.

In hoeverre is deze publicatie anoniem?

Achteraf kan blijken dat informatie té herkenbaar is of om andere reden negatieve gevolgen voor de gebruiker heeft. Door deze optie aan te vinken, zegt u toe op verzoek (en zonder discussie) dergelijke informatie onherkenbaar te maken.

Om de privacy van uw gebruikers net wat meer te beschermen, kunt u ervoor kiezen om de publicatie van persoonsgegevens af te schermen voor zoekmachines. Dit kan bijvoorbeeld met een wachtwoord, maar ook eenvoudigweg met een robots.txt bestand.

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Verstrekking aan derden
(Stap 7/8)

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden is niet eenvoudig onder de privacywet. In principe is daar aparte toestemming voor nodig, behalve in een paar selecte gevallen.

Genereer uw document

Het verstrekken van persoonsgegevens aan derden is niet eenvoudig onder de privacywet. In principe is daar aparte toestemming voor nodig, behalve in een paar selecte gevallen.

Generator-onderdelen

 1. Soort bedrijf
 2. Soort dienst
 3. Doeleinden van verwerking
 4. Commercieel contact
 5. Functionaliteiten van uw dienst
 6. Publicatie van informatie
 7. Verstrekking aan derden
 8. Beveiliging persoonsgegevens
 9. Bestelformulier

Geeft u gegevens door aan partners?

Als u gegevens doorgeeft aan partners die de klanten weer benaderen voor eigen marketingdoeleinden heeft u wel uitdrukkelijke toestemming nodig om deze gegevens te verwerken.

Om wat voor partners gaat het?
(verplichte vraag)

Het gaat om de locatie van de gegevens. Als de servers buiten de EU staan, zal u aan aanvullende regels moeten voldoen. Zie tevens de vervolgvragen.

 

Zijn deze partners gevestigd buiten de Europese Unie?

Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie is alleen toegestaan als u uitdrukkelijke toestemming heeft van de persoon wiens gegevens u doorgeeft of als het bedrijf in de Verenigde Staten is gevestigd en gebruik maakt van een Europees modelcontract. Heeft u geen toestemming en gebruikt het bedrijf geen modelcontract, neem dan contact met ons op om de mogelijkheden door te nemen.

Wat is voor uw partner van toepassing:
(verplichte vraag)

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Beveiliging persoonsgegevens
(Stap 8/8)

U bent bij wet verplicht alle plaatsen op de website waar men persoonsgegevens opgeeft, te beveiligen. Het niet voldoen aan deze wettelijke eis kan hoge boetes tot gevolg hebben. Het is mede daarom cruciaal om dit goed op orde te hebben.

 

Genereer uw document

U bent bij wet verplicht alle plaatsen op de website waar men persoonsgegevens opgeeft, te beveiligen. Het niet voldoen aan deze wettelijke eis kan hoge boetes tot gevolg hebben. Het is mede daarom cruciaal om dit goed op orde te hebben.

 

Generator-onderdelen

 1. Soort bedrijf
 2. Soort dienst
 3. Doeleinden van verwerking
 4. Commercieel contact
 5. Functionaliteiten van uw dienst
 6. Publicatie van informatie
 7. Verstrekking aan derden
 8. Beveiliging persoonsgegevens
 9. Bestelformulier

Het beveiligen van een website op alle plaatsen waar men persoonsgegevens invoert is verplicht bij wet. Indien u geen beveiliging heeft op deze plaatsen, riskeert u een boete.

Hoe beveiligt u de gegevens die via uw website worden verstuurd?
(verplichte vraag)

Kies de beveiligingsmaatregelen die u hanteert
(verplichte vraag)