Juridische generatoren | EULA generator

EULA generator

Een EULA oftewel eindgebruikslicentie staat mensen toe uw software te gebruiken, maar niet om deze te verspreiden naar derden. In een EULA legt u vast welke rechten en plichten gebruikers hebben, hoe eventueel moet worden betaald en welke garanties u geeft.

Hoe werkt het?

U krijgt een Word-document dat u zelf kunt bewerken. De inhoud van het document wordt bepaald door uw keuzes en antwoorden. Voor meer zekerheid kunt u na bestelling een quickscan aanvragen of een offerte voor maatwerk insturen.

 • € 45,00 ex BTW

  Betaling gebeurt online: iDeal, creditcard of PayPal. Daarna ontvangt u een Word-document op maat. Betaling op factuur is ook mogelijk. U ontvangt het document dan na betaling van de factuur.

 • Wat onze mensen zeggen

  Rally Adventure Shop: "Een prettige en duidelijke manier om goede Algemene Voorwaarden te krijgen, in Jip-en-Janneke taal."

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Welkom bij de EULA generator van ICTRecht
(Stap 1/5)

Een EULA oftewel eindgebruikslicentie staat mensen toe uw software te gebruiken, maar niet om deze te verspreiden naar derden. In een EULA legt u vast welke rechten en plichten gebruikers hebben, hoe eventueel moet worden betaald en welke garanties u geeft.

Genereer uw document

Een EULA oftewel eindgebruikslicentie staat mensen toe uw software te gebruiken, maar niet om deze te verspreiden naar derden. In een EULA legt u vast welke rechten en plichten gebruikers hebben, hoe eventueel moet worden betaald en welke garanties u geeft.

Generator-onderdelen

 1. Welkom bij de EULA generator van ICTRecht
 2. Betaling en activatie
 3. Updates en ondersteuning
 4. Garanties en aansprakelijkheid
 5. Overige vragen
 6. Bestelformulier

Let op: de EULA is voor software die wordt verspreid. Heeft u een online dienst, gebruik dan onze SaaS-voorwaarden generator.

(verplichte vraag)

(verplichte vraag)

Vaak zal het niet uitmaken of de gebruiker van de software particulier, commercieel of non-profit handelt. Maar het is mogelijk om hier onderscheid in te maken, zodat u bv. een goedkope versie aan particulieren (consumenten) kunt leveren en een duurdere versie aan bedrijven en instellingen. Of u wilt juist voorkomen dat consumenten de software gebruiken, omdat deze alleen voor professionals is ontwikkelt en u geen claims onder het consumentenrecht wilt ontvangen.

Voor welke doelgroep is de licentie bestemd?

Welke licentievorm hanteert u?

Het afdwingen van node-locked of floating licenties gebeurt vaak met een licentiemanager, een stuk software dat het aantal licenties beheert en zo nodig gebruik of installatie weigert. Als u deze optie aanvinkt, zal worden opgenomen dat men deze manager verplicht moet gebruiken en niet mag deïnstalleren, manipuleren of omzeilen.

Een gebruiksrecht kan gebonden worden aan een persoon, zodat alleen de persoon die de software verkrijgt deze mag gebruiken. Als u wilt dat ook andere personen binnen het huishouden de software kunnen gebruiken, vink dan deze optie aan.

In welke taal wilt u de EULA ontvangen?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Betaling en activatie
(Stap 2/5)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Welkom bij de EULA generator van ICTRecht
 2. Betaling en activatie
 3. Updates en ondersteuning
 4. Garanties en aansprakelijkheid
 5. Overige vragen
 6. Bestelformulier

Kost gebruik van de software geld?

Vaak moeten gebruikers zich registreren om toegang tot de software te krijgen. Dit houdt in dat u naam, adres en dergelijke vastlegt. Ook bij gratis software is dit toegestaan. Wel moet u op uw site een privacyverklaring opnemen die uitlegt welke gegevens u precies vastlegt en wat u daarmee doet (de EULA verwijst hiernaar).

Onder activatie wordt verstaan dat de software na enige tijd stopt met werken, tenzij men een actieve handeling verricht.

Moet de software worden geactiveerd?

Wanneer moet activatie gebeuren?

Hoe lang is de proefperiode?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Updates en ondersteuning
(Stap 3/5)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Welkom bij de EULA generator van ICTRecht
 2. Betaling en activatie
 3. Updates en ondersteuning
 4. Garanties en aansprakelijkheid
 5. Overige vragen
 6. Bestelformulier

Met updates wordt zowel het herstel van fouten als het toevoegen van nieuwe features bedoeld.

Worden er updates aan de software verstrekt?

Hoe komt een gebruiker in het bezit van updates?

Het is toegestaan een update uit te brengen die de gebruiksvoorwaarden (EULA) wijzigt. Wel moet dit dan in de huidige EULA als mogelijkheid vermeld staan. Bovendien moet de gebruiker altijd de mogelijkheid hebben de update te weigeren als de voorwaarden hem niet bevallen.

Welk niveau van ondersteuning biedt u?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Garanties en aansprakelijkheid
(Stap 4/5)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Welkom bij de EULA generator van ICTRecht
 2. Betaling en activatie
 3. Updates en ondersteuning
 4. Garanties en aansprakelijkheid
 5. Overige vragen
 6. Bestelformulier

Welke garanties wilt u geven aan de gebruiker?

Beperken van uw aansprakelijkheid bij software is belangrijk, zeker nu deze zonder financiële vergoeding beschikbaar wordt gesteld.

Hoe ver wilt u uw aansprakelijkheid beperken?

Hoe ver wilt u uw aansprakelijkheid beperken?

Vul een bedrag in Euro’s in (het Euroteken wordt automatisch toegevoegd).

(verplichte vraag)

Vul een bedrag in Euro’s in (het Euroteken wordt automatisch toegevoegd).

(verplichte vraag)

Een vrijwaring is een juridische toezegging dat u een claim op u zult nemen wanneer deze bij een klant wordt ingediend. U betaalt dan het hele traject om de claim op te lossen en u bent zelf aansprakelijk naar de claimende partij toe.

Welke vrijwaring(en) wilt u geven?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Overige vragen
(Stap 5/5)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Welkom bij de EULA generator van ICTRecht
 2. Betaling en activatie
 3. Updates en ondersteuning
 4. Garanties en aansprakelijkheid
 5. Overige vragen
 6. Bestelformulier

De meeste softwarelicenties worden voor onbepaalde tijd verstrekt. U kunt ook een bepaalde tijd kiezen, zoals een jaar.

Als u kiest voor stilzwijgende verlenging en de software is mede voor consumenten, dan zal de verlengingsperiode op één maand worden gesteld. Dit is het wettelijk maximum bij consumentencontracten.

Voor hoe lang wordt het gebruiksrecht verstrekt?

Open source software mag vrijelijk worden gebruikt, ook in eigen applicaties. Het is echter verplicht om uw afnemers te melden dát u open source gebruikt. Als u deze vraag aanvinkt, wordt een algemene opmerking daarover opgenomen. U moet nog steeds zelf de gedetailleerde lijst (en eventueel broncode) van deze open source beschikbaar stellen.

Afhankelijk van de licentie op de gebruikte open source is het mogelijk dat uw eigen applicatie alleen als open source te verspreiden is. Dit speelt met name als de open source onder de GNU General Public License (GPL) is aangeboden. Neem contact op met ons als u dit wilt laten controleren.

Een licentie is in principe niet overdraagbaar, maar u mag bepalen dat een licentie wel mag worden doorgeleverd. Uiteraard moet de verkrijger dan wel zijn exemplaar van de software wissen.

De hoogste Europese rechter heeft bepaald dat standaardsoftware die tegen een eenmalige vergoeding en voor onbepaalde tijd wordt geleverd, altijd overdraagbaar is (uitputting van rechten).

Een audit is een juridisch paardenmiddel waarmee u naleving van de licentie kunt controleren. U mag dan een onafhankelijk inspecteur de systemen van de licentienemer laten nagaan op het gebruik van de software.

U moet wel een goede grond hebben voor een audit. De kosten van de audit zijn voor u, tenzij blijkt dat de licentienemer in verzuim is.