Juridische generatoren | Domeinverkoopcontract

Domeinverkoopcontract

Het is belangrijk de verkoop van een domeinnaam goed te regelen. Met een contract verkrijgt u (en de koper) duidelijkheid over wat wanneer moet gebeuren en wie aansprakelijk is voor welke claims of onregelmatigheden bij de domeinnaam.

Hoe werkt het?

U krijgt een Word-document dat u zelf kunt bewerken. De inhoud van het document wordt bepaald door uw keuzes en antwoorden. Voor meer zekerheid kunt u na bestelling een quickscan aanvragen of een offerte voor maatwerk insturen.

 • € 45,00 ex BTW

  Betaling gebeurt online: iDeal, creditcard of PayPal. Daarna ontvangt u een Word-document op maat. Betaling op factuur is ook mogelijk. U ontvangt het document dan na betaling van de factuur.

 • Wat onze mensen zeggen

  "Ben tot nu toe heel tevreden met ICTRecht. Makkelijke manier om juridische dingen voor mijn website te regelen."

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Genereer uw domeinnaam verkoopcontract
(Stap 1/6)

Het is belangrijk de verkoop van een domeinnaam goed te regelen. Met een contract verkrijgt u (en de koper) duidelijkheid over wat wanneer moet gebeuren en wie aansprakelijk is voor welke claims of onregelmatigheden bij de domeinnaam.

Genereer uw document

Het is belangrijk de verkoop van een domeinnaam goed te regelen. Met een contract verkrijgt u (en de koper) duidelijkheid over wat wanneer moet gebeuren en wie aansprakelijk is voor welke claims of onregelmatigheden bij de domeinnaam.

Generator-onderdelen

 1. Genereer uw domeinnaam verkoopcontract
 2. Overdracht en betaling
 3. Bepalingen over de prijs
 4. Afhandeling van leverproblemen
 5. Garanties van de verkoper
 6. Overige bepalingen
 7. Bestelformulier

Vermeld de domeinnaam inclusief extensie maar zonder www of ander voorvoegsel (voorbeeld: ictrecht.nl of cnn.com).

(verplichte vraag)

Vul de officiële bedrijfsnaam in. Bij een particulier kunt u de volledige naam invullen.

(verplichte vraag)

Vermelden van een KVK-nummer maakt eenduidig welke partij wordt bedoeld. Bij een particulier kunt u dit leeg laten.

(verplichte vraag)

Laat deze leeg als het om een particulier gaat.

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Overdracht en betaling
(Stap 2/6)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Genereer uw domeinnaam verkoopcontract
 2. Overdracht en betaling
 3. Bepalingen over de prijs
 4. Afhandeling van leverproblemen
 5. Garanties van de verkoper
 6. Overige bepalingen
 7. Bestelformulier

De volgorde die u kiest, is met name van belang bij eventuele wanprestatie. Wie als eerste handelt, neemt het risico dat de wederpartij dat niet doet. Met optie 4 kunt u een derde partij inschakelen die de betaling in escrow houdt totdat de overdracht van de domeinnaam afgerond is.

Welke volgorde van betaling en levering wenst u?

Een escrowpartij is een onafhankelijk bedrijf dat de betaling ontvangt van de koper, en dit geld pas vrijgeeft aan de verkoper nadat deze de domeinnaam aan de koper heeft geleverd. Bekende escrowpartijen zijn Escrow.com en Sedo. Er moet wel een apart contract met de escrowpartij worden gesloten, vaak kan dit via de website eenvoudig en snel.

(verplichte vraag)

Binnen hoe veel tijd moet het bedrag betaald zijn?

Binnen hoe veel tijd moet de domeinnaam overgedragen zijn?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Bepalingen over de prijs
(Stap 3/6)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Genereer uw domeinnaam verkoopcontract
 2. Overdracht en betaling
 3. Bepalingen over de prijs
 4. Afhandeling van leverproblemen
 5. Garanties van de verkoper
 6. Overige bepalingen
 7. Bestelformulier

Vul het bedrag in. Het Euro-symbool wordt automatisch toegevoegd.

(verplichte vraag)

Vul het bedrag in. Het Euro-symbool wordt automatisch toegevoegd.

(verplichte vraag)

(verplichte vraag)

Meestal worden prijzen exclusief BTW uitonderhandeld. Met deze bepaling wordt apart toegevoegd dat er nog BTW berekend moet worden over de prijs. Soms zijn transacties vrijgesteld van BTW, bijvoorbeeld omdat sprake is van een grensoverschrijdende transactie of omdat de verkoop deel is van verkoop van een bedrijf(sonderdeel). Raadpleeg zo nodig uw accountant.

Moet er nog BTW over de prijs gerekend worden?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Afhandeling van leverproblemen
(Stap 4/6)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Genereer uw domeinnaam verkoopcontract
 2. Overdracht en betaling
 3. Bepalingen over de prijs
 4. Afhandeling van leverproblemen
 5. Garanties van de verkoper
 6. Overige bepalingen
 7. Bestelformulier

U hoeft geen opties te kiezen; dan geldt de wettelijke regeling van aanmanen en ontbinden. Als u beide opties kiest, dan wordt bepaald dat de koper mag kiezen welke optie hij wenst uit te oefenen.

Wat moet er gebeuren als de betaling niet op tijd binnen is?

U hoeft geen opties te kiezen; dan geldt de wettelijke regeling van aanmanen en ontbinden. Als u beide opties kiest, dan wordt bepaald dat de koper mag kiezen welke optie hij wenst uit te oefenen.

Wat moet er gebeuren als de domeinnaam niet op tijd geleverd wordt?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Garanties van de verkoper
(Stap 5/6)

De koper wil graag waar voor zijn geld. Door het opnemen van expliciete garanties verhoogt u de waarde van de deal. Daar staat natuurlijk tegenover dat u schadeplichtig bent als een gegeven garantie onjuist blijkt.

Genereer uw document

De koper wil graag waar voor zijn geld. Door het opnemen van expliciete garanties verhoogt u de waarde van de deal. Daar staat natuurlijk tegenover dat u schadeplichtig bent als een gegeven garantie onjuist blijkt.

Generator-onderdelen

 1. Genereer uw domeinnaam verkoopcontract
 2. Overdracht en betaling
 3. Bepalingen over de prijs
 4. Afhandeling van leverproblemen
 5. Garanties van de verkoper
 6. Overige bepalingen
 7. Bestelformulier

Deze algemene garanties zijn gebruikelijk om te geven. Door ze expliciet op te nemen, krijgt de koper meer zekerheid dat ze ook bij deze verkoop gelden.

Welke algemene garanties moeten expliciet worden opgenomen?

Welke regeling omtrent gebruiksrechten op de domeinnaam moet worden opgenomen?

Een domeinnaam kan inbreuk maken op een recht van een ander, met name een merk (trademark) of handelsnaam. Een garantie hieromtrent kan de deal versterken, maar introduceert natuurlijk een grond voor een claim naar de verkoper toe.

Welke garanties omtrent rechten van anderen wilt u opnemen?

Indien een hierboven gekozen garantie geschonden wordt, wat moet er dan gebeuren?
(verplichte vraag)

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Overige bepalingen
(Stap 6/6)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Genereer uw domeinnaam verkoopcontract
 2. Overdracht en betaling
 3. Bepalingen over de prijs
 4. Afhandeling van leverproblemen
 5. Garanties van de verkoper
 6. Overige bepalingen
 7. Bestelformulier

Met deze clausule kunt zowel u als de wederpartij niet bekend maken aan wie de domeinnaam is verkocht en tegen welke prijs (of andere voorwaarden).

Bij internationale transacties is het verstandig om Nederlands recht expliciet van toepassing te verklaren. Het contract dat u via deze generator verkrijgt, is namelijk opgesteld volgens Nederlands recht.

Zeker bij internationale transacties is een keuze voor een bevoegde rechtbank verstandig. Gebruikelijke keuzes zijn die van de woonplaats (of vestigingsplaats) van de koper of verkoper.

De rechtbank in Den Haag is zeer gespecialiseerd in ICT- en internetrecht en is daarmee ook een geschikte keuze. U kunt ook kiezen géén rechtbank te kiezen en het gewoon van de wet te laten afhangen.

Welke rechtbank moet bevoegd worden verklaard?
(verplichte vraag)