Juridische generatoren | Arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd)

Arbeidsovereenkomst (bepaalde tijd)

Het is belangrijk om afspraken met uw werknemers goed te regelen. Daarbij dient u rekening te houden met het arbeidsrecht. Met de generator genereert u een arbeidsovereenkomst, die is toegespitst op uw situatie en in lijn is met de wet- en regelgeving.

Hoe werkt het?

U krijgt een Word-document dat u zelf kunt bewerken. De inhoud van het document wordt bepaald door uw keuzes en antwoorden. Voor meer zekerheid kunt u na bestelling een quickscan aanvragen of een offerte voor maatwerk insturen.

 • € 99,00 ex BTW

  Betaling gebeurt online: iDeal, creditcard of PayPal. Daarna ontvangt u een Word-document op maat. Betaling op factuur is ook mogelijk. U ontvangt het document dan na betaling van de factuur.

 • Wat onze mensen zeggen

  Stichting Cultuurpad: "Ideaal instrument, online, makkelijk en voor iedereen toepasbaar! de oplossing voor creatieve instellingen zoals wij. Met dank!"

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Functie en duur overeenkomst
(Stap 1/14)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Functie en duur overeenkomst
 2. CAO en reglementen
 3. Proefperiode en opzegtermijn
 4. Aantal uren
 5. Salaris
 6. Vakantie
 7. Ziekte
 8. Pensioen
 9. Thuiswerken
 10. Intellectueel Eigendom en nevenactiviteiten
 11. Geheimhouding, relatiebeding en concurrentiebeding
 12. Boetebeding
 13. Gegevens van werkgever
 14. Gegevens van werknemer
 15. Bestelformulier

Geef aan welke functie de werknemer gaat uitoefenen.
Let op! Een arbeidsovereenkomst is niet bedoeld voor stagiaires of leerlingen. Voor hen genereert u een stageovereenkomst.

Wat is de functie van de werknemer?

Vul hieronder de gewenste functie van de werknemer in. Houd de benaming van de functie kort.

(verplichte vraag)

Vul hier de datum in met enkel cijfers en streepjes. Bijv. ’01-02-2013′.

(verplichte vraag)

De arbeidsovereenkomst kan worden aangegaan voor bepaalde of onbepaalde tijd. Ook is het mogelijk de overeenkomst aan te gaan voor de duur van een project.

Bepaalde tijd
In de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is de einddatum van de overeenkomst bepaald. De overeenkomst eindigt na het verstrijken hiervan. Het dienstverband is tijdelijk.

Onbepaalde tijd
De arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd betreft een vaste aanstelling. De overeenkomst dient te worden opgezegd of eindigt wanneer de werknemer AOW-gerechtigd is.

Voor de duur van een project
De overeenkomst wordt aangegaan voor de duur van een project. De overeenkomst eindigt wanneer het project is afgelopen.

Voor welke duur wordt de overeenkomst aangegaan?

Geef aan voor hoeveel maanden de overeenkomst wordt aangegaan. De veel voorkomende termijnen zijn al op een rijtje gezet.

Voor hoeveel maanden wordt de overeenkomst aangegaan?

Vul hieronder het aantal maanden in voor hoe lang de overeenkomst wordt aangegaan.

(verplichte vraag)

Vul hier de naam van het project in.

(verplichte vraag)

Beschrijf het project bondig, zodat hieruit duidelijk wordt wanneer het project is afgerond.

(verplichte vraag)

Ondanks dat de overeenkomst zal eindigen wanneer het project is afgerond, kunt u nog een datum meegeven waarop de overeenkomst alsnog wordt beëindigd. Bij het bereiken van het einde van het project óf de datum, zal de overeenkomst eindigen.

Vul hier de datum in met enkel cijfers en streepjes. Bijv. ’01-02-2013′.

(verplichte vraag)

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

CAO en reglementen
(Stap 2/14)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Functie en duur overeenkomst
 2. CAO en reglementen
 3. Proefperiode en opzegtermijn
 4. Aantal uren
 5. Salaris
 6. Vakantie
 7. Ziekte
 8. Pensioen
 9. Thuiswerken
 10. Intellectueel Eigendom en nevenactiviteiten
 11. Geheimhouding, relatiebeding en concurrentiebeding
 12. Boetebeding
 13. Gegevens van werkgever
 14. Gegevens van werknemer
 15. Bestelformulier

In bepaalde gevallen is er een cao van toepassing op de overeenkomst. Deze cao geeft aanvullende voorwaarden omtrent de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld de ICK-cao (Informatie-, Communicatie- en Kantoortechnologiebranche).

Vul hieronder de naam in van de CAO die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst.

(verplichte vraag)

De arbeidsovereenkomst kan verder worden aangevuld met reglementen die binnen uw onderneming gelden. Zo zijn er algemene reglementen, maar ook reglementen die specifiek toezien op het gebruik van ICT.

Enkele veel voorkomende reglementen hebben wel al op een rijtje gezet. Mocht u een eigen of een ander reglement hebben, dan kunt u aangeven ‘Anders, namelijk’.

Welke reglementen zijn van toepassing?
(verplichte vraag)

Geef hieronder aan welk ander reglement van toepassing is op de arbeidsovereenkomst.

(verplichte vraag)

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Proefperiode en opzegtermijn
(Stap 3/14)

Met een proeftijd kunnen werkgever en werknemer proberen of de functie aansluit op de werknemer.

Let op: per 1/1/2015 is een proeftijd niet mogelijk bij contracten korter dan zes maanden.

Genereer uw document

Met een proeftijd kunnen werkgever en werknemer proberen of de functie aansluit op de werknemer.

Let op: per 1/1/2015 is een proeftijd niet mogelijk bij contracten korter dan zes maanden.

Generator-onderdelen

 1. Functie en duur overeenkomst
 2. CAO en reglementen
 3. Proefperiode en opzegtermijn
 4. Aantal uren
 5. Salaris
 6. Vakantie
 7. Ziekte
 8. Pensioen
 9. Thuiswerken
 10. Intellectueel Eigendom en nevenactiviteiten
 11. Geheimhouding, relatiebeding en concurrentiebeding
 12. Boetebeding
 13. Gegevens van werkgever
 14. Gegevens van werknemer
 15. Bestelformulier

Er zijn regels verbonden aan het toepassen van een proeftijd.
Een proeftijd van 1 maand
Is slechts toegestaan bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst die minstens zes maanden maar minder dan 2 jaar duurt, of bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd.
Een proeftijd van 2 maanden
Is enkel toegestaan bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een looptijd van 2 jaar of langer.

Is er een proeftijd van toepassing?

Er zijn regels verbonden aan het toepassen van een proeftijd.
Een proeftijd van 1 maand
Is slechts toegestaan bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst die minstens zes maanden maar minder dan 2 jaar duurt, of bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd.
Een proeftijd van 2 maanden
Is enkel toegestaan bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een looptijd van 2 jaar of langer.

Hoe lang duurt de proeftijd?

Er zijn regels verbonden aan het toepassen van een proeftijd.
Een proeftijd van 1 maand
Is slechts toegestaan bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst die minstens zes maanden maar minder dan 2 jaar duurt, of bij een arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd.
Een proeftijd van 2 maanden
Is enkel toegestaan bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst met een looptijd van 2 jaar of langer.

Hoe lang duurt de proeftijd?

De wettelijke opzegtermijn voor de werknemer is 1 maand. Van deze wettelijke opzegtermijn kan schriftelijk worden afgeweken. In dat geval dient de opzegtermijn van de werkgever minimaal het dubbele te zijn van de opzegtermijn van de werknemer.

Hoe lang duurt de opzegtermijn?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Aantal uren
(Stap 4/14)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Functie en duur overeenkomst
 2. CAO en reglementen
 3. Proefperiode en opzegtermijn
 4. Aantal uren
 5. Salaris
 6. Vakantie
 7. Ziekte
 8. Pensioen
 9. Thuiswerken
 10. Intellectueel Eigendom en nevenactiviteiten
 11. Geheimhouding, relatiebeding en concurrentiebeding
 12. Boetebeding
 13. Gegevens van werkgever
 14. Gegevens van werknemer
 15. Bestelformulier

De werknemer werkt óf een vast aantal uur óf treedt in dienst op basis van een nulurencontract. Bij het nulurencontract werkt de werknemer slechts indien er werk beschikbaar is en hij wordt opgeroepen.

Werkt de werknemer een vast aantal uur?

Geef aan hoeveel uur de werknemer per week werkt. Indien de arbeidsduur er niet tussen staat kiest u voor Anders, namelijk en vult u hier het aantal uur in.

Wat is de arbeidsduur per week?

Vul hier het aantal uren per week in.

(verplichte vraag)

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Salaris
(Stap 5/14)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Functie en duur overeenkomst
 2. CAO en reglementen
 3. Proefperiode en opzegtermijn
 4. Aantal uren
 5. Salaris
 6. Vakantie
 7. Ziekte
 8. Pensioen
 9. Thuiswerken
 10. Intellectueel Eigendom en nevenactiviteiten
 11. Geheimhouding, relatiebeding en concurrentiebeding
 12. Boetebeding
 13. Gegevens van werkgever
 14. Gegevens van werknemer
 15. Bestelformulier

Vul hier het bruto-maandsalaris (exclusief 8% vakantietoeslag) in. Maak daarbij gebruik van cijfers, punten en komma’s. Bijvoorbeeld 2.500,00.

(verplichte vraag)

Vul hier het bruto uursalaris (incl. 8% vakantietoeslag) in en maak daarbij gebruik van cijfers, punten en komma’s. Bijv. ‘15,00’.
In sommige gevallen wordt ook de aanspraak op vakantieuren uitbetaald. Wettelijk is dit niet toegestaan, maar de Rechtbank Haarlem heeft beslist dat de aanspraak op vakantieuren van werknemers die gemiddeld 12 uur of minder per week werken, met het salaris uitbetaald mogen worden.

(verplichte vraag)

De eindejaarsuitkering, ook wel dertiende maand genoemd, is een extra maandsalaris dat wordt uitgekeerd in december. Het kan zijn dat de cao of een bedrijfsregeling de eindejaarsuitkering voorschrijft.

Bijvoorbeeld bij het behalen van een positief bedrijfsresultaat.

Is er binnen uw organisatie een bonusregeling van kracht?

Waar staat de bonusregeling omschreven?

Geef een korte beschrijving van de bonusregeling. Aan welke voorwaarden dient de werknemer te voldoen om de bonusregeling te ontvangen?

(verplichte vraag)

Geef hier aan hoeveel bruto maandsalarissen de werknemer maximaal aan bonus kan ontvangen.

Wat is de maximale hoogte van de bonus?

Verstrekt u de loonstrook digitaal?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Vakantie
(Stap 6/14)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Functie en duur overeenkomst
 2. CAO en reglementen
 3. Proefperiode en opzegtermijn
 4. Aantal uren
 5. Salaris
 6. Vakantie
 7. Ziekte
 8. Pensioen
 9. Thuiswerken
 10. Intellectueel Eigendom en nevenactiviteiten
 11. Geheimhouding, relatiebeding en concurrentiebeding
 12. Boetebeding
 13. Gegevens van werkgever
 14. Gegevens van werknemer
 15. Bestelformulier

Het minimum aantal vakantiedagen is 4 keer de overeengekomen arbeidsuren. Bij een fulltime dienstverband zijn dit 160 uren (40 maal 4), oftewel 20 dagen. Het kan zijn dat het aantal vakantiedagen bij cao is bepaald.

Hoeveel vakantiedagen heeft de werknemer per jaar?

De werknemer heeft ieder jaar recht op minimaal 4 keer de overeengekomen uren arbeid per week aan vakantie. Werkt de werknemer 40 uur in de week, dan heeft hij aanspraak op 160 uren vakantie (=20 dagen).

Hoeveel vakantiedagen heeft de werknemer per jaar?

De werknemer heeft ieder jaar aanspraak op vakantie van ten minste 4 keer de overeengekomen uren arbeid per week. Werkt de werknemer 40 uur in de week, dan heeft hij aanspraak op 160 uren vakantie. Oftewel 20 hele dagen.

Op hoeveel vakantiedagen heeft de werknemer per jaar recht?

De werknemer heeft ieder jaar aanspraak op vakantie van ten minste 4 keer de overeengekomen uren arbeid per week. Werkt de werknemer 40 uur in de week, dan heeft hij aanspraak op 160 uren vakantie. Oftewel 20 hele dagen.

Op hoeveel vakantiedagen heeft de werknemer per jaar recht?

De werknemer heeft ieder jaar aanspraak op vakantie van ten minste 4 keer de overeengekomen uren arbeid per week. Werkt de werknemer 40 uur in de week, dan heeft hij aanspraak op 160 uren vakantie. Oftewel 20 hele dagen.

Op hoeveel vakantiedagen heeft de werknemer per jaar recht?

De werknemer heeft ieder jaar aanspraak op vakantie van ten minste 4 keer de overeengekomen uren arbeid per week. Werkt de werknemer 40 uur in de week, dan heeft hij aanspraak op 160 uren vakantie. Oftewel 20 hele dagen.

(verplichte vraag)

U kunt enkele verplichte vakantiedagen aanwijzen, bijvoorbeeld Eerste of Tweede Kerstdag. Dit dient wel in de arbeidsovereenkomst te staan.

Vakantiedagen die niet worden opgenomen mogen worden meegenomen naar het volgende kalenderjaar.

Voor wettelijke vakantiedagen geldt dat deze tot 6 maanden na het einde van het kalenderjaar mogen worden opgenomen (u mag deze periode verlengen). Daarna komen de dagen te vervallen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen geldt dat deze tot 5 jaar na het einde van het kalenderjaar gebruikt mogen worden.

Na welke periode vervallen de vakantiedagen?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Ziekte
(Stap 7/14)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Functie en duur overeenkomst
 2. CAO en reglementen
 3. Proefperiode en opzegtermijn
 4. Aantal uren
 5. Salaris
 6. Vakantie
 7. Ziekte
 8. Pensioen
 9. Thuiswerken
 10. Intellectueel Eigendom en nevenactiviteiten
 11. Geheimhouding, relatiebeding en concurrentiebeding
 12. Boetebeding
 13. Gegevens van werkgever
 14. Gegevens van werknemer
 15. Bestelformulier

Bijv. ‘8:30’

(verplichte vraag)

Het wettelijk minimum bedraagt 70%. Het kan zijn dat er bij cao of bedrijfsbreed een hoger percentage is afgesproken.

Hoeveel procent van het loon betaalt u door bij ziekte?

U kunt maximaal twee wachtdagen in de arbeidsovereenkomst opnemen. Wachtdagen hoeft u bij ziekte niet uit te betalen. Het kan zijn dat de wachtdagen in de cao zijn vastgelegd.

Zijn er wachtdagen van toepassing?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Pensioen
(Stap 8/14)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Functie en duur overeenkomst
 2. CAO en reglementen
 3. Proefperiode en opzegtermijn
 4. Aantal uren
 5. Salaris
 6. Vakantie
 7. Ziekte
 8. Pensioen
 9. Thuiswerken
 10. Intellectueel Eigendom en nevenactiviteiten
 11. Geheimhouding, relatiebeding en concurrentiebeding
 12. Boetebeding
 13. Gegevens van werkgever
 14. Gegevens van werknemer
 15. Bestelformulier

Indien uw bedrijf beschikt over een pensioenregeling kunt u dat hier aangeven. Ook kunt u samen met de werknemer een regeling opstellen of ervoor kiezen om de werknemer zelf een pensioenregeling te laten treffen.
Let op: de pensioenregeling maakt doorgaans onderdeel uit van de cao.

Wilt u een pensioenregeling met de werknemer overeenkomen?

(verplichte vraag)

Geef hieronder kort aan welke regeling u met de werknemer hebt getroffen.

(verplichte vraag)

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Thuiswerken
(Stap 9/14)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Functie en duur overeenkomst
 2. CAO en reglementen
 3. Proefperiode en opzegtermijn
 4. Aantal uren
 5. Salaris
 6. Vakantie
 7. Ziekte
 8. Pensioen
 9. Thuiswerken
 10. Intellectueel Eigendom en nevenactiviteiten
 11. Geheimhouding, relatiebeding en concurrentiebeding
 12. Boetebeding
 13. Gegevens van werkgever
 14. Gegevens van werknemer
 15. Bestelformulier

U kunt uw werknemer de mogelijkheid geven om voor een bepaald aantal uren thuis te werken.

Geef hieronder aan hoeveel uren de werknemer per week thuis mag werken.

Hoeveel uur mag de werknemer wekelijks thuiswerken?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Intellectueel Eigendom en nevenactiviteiten
(Stap 10/14)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Functie en duur overeenkomst
 2. CAO en reglementen
 3. Proefperiode en opzegtermijn
 4. Aantal uren
 5. Salaris
 6. Vakantie
 7. Ziekte
 8. Pensioen
 9. Thuiswerken
 10. Intellectueel Eigendom en nevenactiviteiten
 11. Geheimhouding, relatiebeding en concurrentiebeding
 12. Boetebeding
 13. Gegevens van werkgever
 14. Gegevens van werknemer
 15. Bestelformulier

Het intellectueel eigendomsrecht ligt in beginsel bij degene die een werk maakt (de IE-rechten van een boek komen toe aan de schrijver). Hierop bestaat een uitzondering wanneer het werk is gemaakt binnen een dienstverband. Het IE-recht ligt dan bij de werkgever.

Geef hier aan hoe strikt u wil zijn: wanneer ligt het IE-recht bij u?

Wanneer ligt het intellectueel eigendomsrecht bij de werkgever?

U kunt er voor kiezen om een bepaling op te nemen die regelt dat een werknemer kan vragen om het intellectueel eigendom terug over te dragen. In dat geval kan de werknemer aan de werkgever een verzoek doen en kan de werkgever het intellectueel eigendom overdragen mits het bedrijfsbelang daardoor niet wordt geschaad.

De werknemer mag in zijn vrije tijd werken aan open source-projecten, zonder dat hierbij de rechten op het intellectueel eigendom wordt overgedragen naar de werkgever. De werknemer dient echter wel rekening te houden met de belangen van de werkgever.

U kunt er voor kiezen om de nevenactiviteiten van de werknemer te beperken of te verbieden. In dat geval mag de werknemer geen activiteiten verrichten die het bedrijfsbelang van de werkgever kunnen schaden.

Staat u nevenactiviteiten van de werknemer toe?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Geheimhouding, relatiebeding en concurrentiebeding
(Stap 11/14)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Functie en duur overeenkomst
 2. CAO en reglementen
 3. Proefperiode en opzegtermijn
 4. Aantal uren
 5. Salaris
 6. Vakantie
 7. Ziekte
 8. Pensioen
 9. Thuiswerken
 10. Intellectueel Eigendom en nevenactiviteiten
 11. Geheimhouding, relatiebeding en concurrentiebeding
 12. Boetebeding
 13. Gegevens van werkgever
 14. Gegevens van werknemer
 15. Bestelformulier

Om bedrijfsgevoelige informatie geheim te houden doet u er verstandig aan een geheimhoudingsbeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Zo wordt de werknemer verplicht deze informatie geheim te houden.

Wilt u een geheimhoudingsverklaring opnemen in de overeenkomst?

Door een relatiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen voorkomt u dat de werknemer er na afloop van de arbeidsovereenkomst vandoor gaat met uw klanten/relaties. De werknemer mag na afloop van de overeenkomst geen zakelijk contact leggen met uw relaties.

Bij een tijdelijk arbeidscontract is een relatiebeding alleen toegestaan bij zwaarwegende redenen die in de arbeidsovereenkomst moeten zijn opgenomen.

Een relatiebeding is alleen toegestaan bij bijzondere, op de functie toegesneden redenen. U moet dus hier een motivatie in eigen bewoordingen kiezen voor het relatiebeding.

(verplichte vraag)

U kunt contact tussen de ex-werknemer en uw relaties in bepaalde sterktes uitsluiten. Kies hier de gewenste sterkte.

Hoe strikt is het relatiebeding?

De wet zegt niets over de duur van het relatiebeding. Uit de rechtspraak volgt wel dat de duur redelijk moet zijn. Dit is het geval wanneer de duur in lijn ligt met de duur van de arbeidsovereenkomst (onredelijk is een relatiebeding van 2 jaar bij een arbeidsovereenkomst van 1 jaar, dit blijft bij de rechter niet in stand). Doorgaans wordt een relatiebeding aangegaan voor de duur van 1 jaar.

Let op! Om het relatiebeding in stand te houden dient u dit bij verlenging van de arbeidsovereenkomst opnieuw met uw werknemer overeen te komen.

Voor welke periode geldt het relatiebeding?

Met het concurrentiebeding voorkomt u dat de werknemer gedurende -of na afloop van- de arbeidsovereenkomst aan de slag gaat bij de concurrent of een eigen onderneming start met voor u concurrerende werkzaamheden.

Bij een tijdelijk arbeidscontract is een concurrentiebeding alleen toegestaan bij zwaarwegende redenen die in de arbeidsovereenkomst moeten zijn opgenomen.

Een concurrentiebeding is alleen toegestaan bij bijzondere, op de functie toegesneden redenen. U moet dus hier een motivatie in eigen bewoordingen kiezen voor het concurrentiebeding.

(verplichte vraag)

U mag de duur van het concurrentiebeding zelf bepalen, dit is niet wettelijk vastgesteld. Doorgaans wordt een concurrentiebeding aangegaan voor de duur van 1 tot 2 jaar. Kies voor een redelijke termijn – rekening houdend met de functie van de werknemer en de duur van de arbeidsovereenkomst (onredelijk is een concurrentiebeding van 2 jaar bij een arbeidsovereenkomst van 1 jaar, dit blijft bij de rechter niet in stand).

Let op! Om het concurrentiebeding in stand te houden dient u dit bij verlenging van de arbeidsovereenkomst opnieuw met uw werknemer overeen te komen.

Hoelang wilt u het concurrentiebeding laten gelden?

Kies hieronder de gewenste sterktes van het concurrentiebeding.

Hoe sterk wilt u concurrentie uitsluiten?

Steeds vaker leggen mensen contacten via sociale media zoals Facebook, Twitter of Linkedin. Het is juridisch onduidelijk wanneer zo’n contact onder een relatiebeding valt. Met een expliciete clausule voorkomt u dus langdurige discussies.

Hoe streng wilt u zijn met sociale media?

Op sociale media onderhoudt men contact, maar dit kan op twee manieren gebeuren: communiceren (berichten sturen) en verbindingen leggen (vriendenlijsten, contactenlijsten of volgen). Het laatste ook onder het beding brengen maakt het beding een stuk strenger en daarmee eerder vatbaar voor vernietiging bij de rechter.

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Boetebeding
(Stap 12/14)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Functie en duur overeenkomst
 2. CAO en reglementen
 3. Proefperiode en opzegtermijn
 4. Aantal uren
 5. Salaris
 6. Vakantie
 7. Ziekte
 8. Pensioen
 9. Thuiswerken
 10. Intellectueel Eigendom en nevenactiviteiten
 11. Geheimhouding, relatiebeding en concurrentiebeding
 12. Boetebeding
 13. Gegevens van werkgever
 14. Gegevens van werknemer
 15. Bestelformulier

Overtreding van het geheimhoudings- relatiebeding en concurrentiebeding kunt u bestraffen met een boete en dwangsom.
Geef hier aan op welke bepalingen het boetebeding van toepassing is.

Bij overtreding van welke bepalingen geldt een boetebeding?
(verplichte vraag)

Voor iedere overtreding van een van de bepalingen in de arbeidsovereenkomst (geheimhoudingsbeding, relatiebeding, concurrentiebeding) kan een boete worden opgelegd. Geef hieronder aan op welke bepalingen het boetebeding van toepassing is.

Wilt u een boetebeding opnemen in de overeenkomst?

Hieronder kunt u aangeven hoe hoog deze boete dient te zijn per overtreding.

Let op! De boete dient in verhouding te staan tot het salaris van de werknemer. De rechter kan de boete matigen, indien hij de hoogte van de boete onredelijk acht.

Wat is de hoogte van de boete bij overtreding?

Wanneer de overtreding niet is gestopt door de werknemer, kan voor elke dag een extra boete worden opgelegd. Geef hieronder de hoogte aan van de boete.

Let op! De boete dient in verhouding te staan tot het salaris van de werknemer. De rechter kan de boete matigen, indien dit nodig is.

Wat is de hoogte van de boete bij voortduren van de overtreding?

Hieronder kunt u aangeven hoe hoog deze boete dient te zijn per overtreding.

Let op! De boete dient in verhouding te staan tot het salaris van de werknemer. De rechter kan de boete matigen, indien dit nodig is.

Wat is de hoogte van de boete bij overtreding?

Wanneer de overtreding niet is gestopt door de werknemer, kan voor elke dag een extra boete worden opgelegd. Geef hieronder de hoogte aan van de boete.

Let op! De boete dient in verhouding te staan tot het salaris van de werknemer. De rechter kan de boete matigen, indien dit nodig is.

Wat is de hoogte van de boete bij voortduren van de overtreding?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Gegevens van werkgever
(Stap 13/14)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Functie en duur overeenkomst
 2. CAO en reglementen
 3. Proefperiode en opzegtermijn
 4. Aantal uren
 5. Salaris
 6. Vakantie
 7. Ziekte
 8. Pensioen
 9. Thuiswerken
 10. Intellectueel Eigendom en nevenactiviteiten
 11. Geheimhouding, relatiebeding en concurrentiebeding
 12. Boetebeding
 13. Gegevens van werkgever
 14. Gegevens van werknemer
 15. Bestelformulier

Vul hier uw bedrijfsnaam in.

(verplichte vraag)

Vul hier de straat en het huisnummer in van uw bedrijf

(verplichte vraag)

Vul hier de vestigingsplaat van uw bedrijf in.

(verplichte vraag)

Vul hier de naam in van de persoon die het bedrijf vertegenwoordigd. Dit kan de directeur of eigenaar zijn, maar ook een tekenbevoegd persoon.

(verplichte vraag)

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Gegevens van werknemer
(Stap 14/14)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Functie en duur overeenkomst
 2. CAO en reglementen
 3. Proefperiode en opzegtermijn
 4. Aantal uren
 5. Salaris
 6. Vakantie
 7. Ziekte
 8. Pensioen
 9. Thuiswerken
 10. Intellectueel Eigendom en nevenactiviteiten
 11. Geheimhouding, relatiebeding en concurrentiebeding
 12. Boetebeding
 13. Gegevens van werkgever
 14. Gegevens van werknemer
 15. Bestelformulier

(verplichte vraag)

(verplichte vraag)

(verplichte vraag)

(verplichte vraag)

(verplichte vraag)