Juridische generatoren | Algemene voorwaarden software developer

Algemene voorwaarden software developer

Algemene voorwaarden zijn onmisbaar om op een transparante en veilige manier zaken te doen als dienstverlener in de ICT. In uw voorwaarden kunt u bepalingen opnemen omtrent aansprakelijkheid, facturen en betalingen en kunt u aangeven hoe u uw diensten uitvoert (snelheid,responstijd, verantwoordelijkheden, enzovoorts).

Hoe werkt het?

U krijgt een Word-document dat u zelf kunt bewerken. De inhoud van het document wordt bepaald door uw keuzes en antwoorden. Voor meer zekerheid kunt u na bestelling een quickscan aanvragen of een offerte voor maatwerk insturen.

 • € 199,00 ex BTW

  Betaling gebeurt online: iDeal, creditcard of PayPal. Daarna ontvangt u een Word-document op maat. Betaling op factuur is ook mogelijk. U ontvangt het document dan na betaling van de factuur.

 • Wat onze mensen zeggen

  Adrie Baan: "Handig product zo'n generator! Ik kan zelf aan de knoppen zitten, en nog voor een héél mooi prijsje ook. Dit zou je voor elk juridisch document moeten hebben."

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Werkzaamheden
(Stap 1/8)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Werkzaamheden
 2. Levering en opzegging
 3. Installatie en onderhoud
 4. Offerte en akkoord
 5. Intellectueel eigendom
 6. Prijzen en betaling
 7. Aansprakelijkheid
 8. Bedrijfsgegevens
 9. Bestelformulier

Kies de werkzaamheden die u van plan bent te gaan doen. Uiteraard hoeft u niet elke klant al deze zaken te leveren. De AV zullen dan maatwerkclausules krijgen gericht op deze werkzaamheden, zodat u in ieder geval gedekt bent áls u een klant deze diensten gaat leveren. Vervolgvragen worden ook hierop afgestemd.

Let op: als u hosting of uitgebreide softwareontwikkeling of webdesign gaat doen, dan adviseren wij de daarvoor gemaakte generatoren te gebruiken. Deze generator levert u géén hosting-gerelateerde of specifieke development voorwaarden.

Wat voor werkzaamheden verricht u?
(verplichte vraag)

Vul in welke werkzaamheden u verricht, bv. “verzorgen van backups” of “vervangen van CMOS batterijen op afroep”. De tekst die u invult, wordt toegevoegd na de zinsnede “In het algemeen omvatten de Diensten”.

Let op: als u hosting of uitgebreide softwareontwikkeling of webdesign gaat doen, dan adviseren wij de daarvoor gemaakte generatoren te gebruiken. Deze generator levert u géén hosting-gerelateerde of specifieke development voorwaarden.

(verplichte vraag)

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Levering en opzegging
(Stap 2/8)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Werkzaamheden
 2. Levering en opzegging
 3. Installatie en onderhoud
 4. Offerte en akkoord
 5. Intellectueel eigendom
 6. Prijzen en betaling
 7. Aansprakelijkheid
 8. Bedrijfsgegevens
 9. Bestelformulier

Binnen welke termijn vraagt u een klant het geleverde werk goed of af te keuren?

Wanneer u iets levert aan de klant, zal deze daar vaak opmerkingen over hebben. U kunt hier op allerlei manieren mee omgaan: net zo lang herstellen tot de klant akkoord is, of juist geen enkele herstelronde bieden, en alles dat daar tussenin zit.

Op welk moment is het geleverde werk definitief?

Het is mogelijk dat een klant tussentijds van u af wil. Dat mag niet; contract is contract. U kunt hem op voorhand een exitregeling bieden, maar verstandig is daar wel een afkoopregeling bij in te voeren. Zo zal de klant niet lichtvaardig opzeggen.

Biedt u klanten de mogelijkheid om de overeenkomst tussentijds op te zeggen?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Installatie en onderhoud
(Stap 3/8)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Werkzaamheden
 2. Levering en opzegging
 3. Installatie en onderhoud
 4. Offerte en akkoord
 5. Intellectueel eigendom
 6. Prijzen en betaling
 7. Aansprakelijkheid
 8. Bedrijfsgegevens
 9. Bestelformulier

Als u deze werken zelf installeert, impliceert dat een grotere verantwoordelijkheid voor u. Het is dus goed dit apart te regelen zodat duidelijk is welke grenzen u mag trekken en welke plichten de kant dan heeft.installatie

Wat voor onderhoud levert u?

Indien u onderhoud biedt aan de klant is het goed om af te spreken hoe snel u reageert op vragen van de klant. Als uw klant contact met u opneemt voor een vraag of aanvullende wens, hoe snel reageert u dan? Gebruikelijk is een algemeen “zo snel mogelijk”, maar sommige ondernemers hebben een uitgebreid service level document. U kunt ook concreet tijden opnemen, wij hebben “twee uur” gekozen als voorbeeld.

Welke responstijd wilt u toezeggen aan uw klant?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Offerte en akkoord
(Stap 4/8)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Werkzaamheden
 2. Levering en opzegging
 3. Installatie en onderhoud
 4. Offerte en akkoord
 5. Intellectueel eigendom
 6. Prijzen en betaling
 7. Aansprakelijkheid
 8. Bedrijfsgegevens
 9. Bestelformulier

Volgens de wet is een offerte geldig totdat u deze intrekt. U kunt ook een expliciete einddatum vermelden op de offerte. Zo kunt u na die periode altijd weigeren of een hogere prijs vragen. U mag echter altijd een te laat akkoord alsnog accepteren.

Hoe lang zijn uw offertes geldig?

Akkoord krijgen op uw offertes is erg belangrijk. Zonder akkoord werkt u gratis!

U kunt eisen dat men de offerte ondertekent en retourneert, maar dat zorgt wel voor vertraging. Een eenvoudig “ja, prima” in de mail is een rechtsgeldig akkoord, maar het kan tot misverstanden leiden. Kies de werkwijze die het beste bij u past.

Hoe wilt u akkoord krijgen voor uw werkzaamheden?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Intellectueel eigendom
(Stap 5/8)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Werkzaamheden
 2. Levering en opzegging
 3. Installatie en onderhoud
 4. Offerte en akkoord
 5. Intellectueel eigendom
 6. Prijzen en betaling
 7. Aansprakelijkheid
 8. Bedrijfsgegevens
 9. Bestelformulier

U heeft het auteursrecht op door u ontwerpen designs. Indien u daar niets over regelt met uw opdrachtgever blijft dit zo en krijgt de opdrachtgever alleen een gebruiksrecht.
Bij overdracht behoudt u altijd het recht om designs in onderdelen te hergebruiken voor uw bedrijfsvoering of naar andere klanten.

Wilt u het auteursrecht op geleverde werken standaard overdragen aan uw opdrachtgever?

Mogen klanten geleverde werken aanpassen?

Hoe gaat u om met bronbestanden van geleverde werken?

Uw opdrachtgevers verwachten waarschijnlijk dat u alles zelf maakt. Door een expliciete clausule op te nemen dat u materialen van derden (zoals stockfoto’s of open source software) mag gebruiken, voorkomt u hier discussie over. Uiteraard moet u wél zorgen dat de licenties van deze materialen u toestaan dit te leveren aan uw opdrachtgever.

Wilt u een boetebeding opnemen bij overtreding van de intellectuele eigendomsrechten?

Vul hier het boetebedrag in (zonder €-teken), afgerond op hele euro’s.

(verplichte vraag)

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Prijzen en betaling
(Stap 6/8)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Werkzaamheden
 2. Levering en opzegging
 3. Installatie en onderhoud
 4. Offerte en akkoord
 5. Intellectueel eigendom
 6. Prijzen en betaling
 7. Aansprakelijkheid
 8. Bedrijfsgegevens
 9. Bestelformulier

Op welke manier verstuurt u uw facturen?

Op welke manier wilt u uw klanten laten betalen?

Op welke manier betaalt de klant een abonnement?

Op welke manier wilt u de klant een vast bedrag laten betalen?

U werkt met vaste bedragen. Het kan dan gebeuren dat uw klant meer werk van u vraagt, of dat de klus meer werk oplevert dan u had ingeschat. Bij meerwerk kunt u kiezen dit in rekening te brengen zonder dat te melden, of juist alleen als u apart gewaarschuwd of zelfs geoffreerd heeft daarvoor.

Hoe gaat u om met meerwerk?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Aansprakelijkheid
(Stap 7/8)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Werkzaamheden
 2. Levering en opzegging
 3. Installatie en onderhoud
 4. Offerte en akkoord
 5. Intellectueel eigendom
 6. Prijzen en betaling
 7. Aansprakelijkheid
 8. Bedrijfsgegevens
 9. Bestelformulier

U kunt de aansprakelijkheid vergaand beperken, bedenk wel dat dit van invloed kan zijn op uw klanten. Klanten kunnen gaan twijfelen indien u alle aansprakelijkheid uitsluit. Dit straalt geen vertrouwen uit.

Gebruikelijk is om de aansprakelijkheid te relateren aan de waarde van de dienst die u levert. U kunt ook een specifiek bedrag invullen.

Op welke manier wilt u uw aansprakelijkheid beperken?

U heeft gekozen voor een specifiek bedrag. Bij al uw klanten geldt dus: dit bedrag moet u maximaal betalen als u aansprakelijk bent.

Het Euroteken wordt reeds toegevoegd.

(verplichte vraag)

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Bedrijfsgegevens
(Stap 8/8)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Werkzaamheden
 2. Levering en opzegging
 3. Installatie en onderhoud
 4. Offerte en akkoord
 5. Intellectueel eigendom
 6. Prijzen en betaling
 7. Aansprakelijkheid
 8. Bedrijfsgegevens
 9. Bestelformulier

Vul hier uw bedrijfsnaam in, zoals u in de algemene voorwaarden genoemd wilt worden.

(verplichte vraag)

Met uw KvK-nummer bent u uniek geïdentificeerd. Dit kan van belang zijn als er meerdere bedrijven zijn met ongeveer dezelfde naam, of als u meerdere werkmaatschappijen heeft en duidelijk wilt vastleggen welke werkmaatschappij het deze keer betreft.

(verplichte vraag)

De vestigingsplaats van uw bedrijf wordt in de aanhef van de voorwaarden vermeld.

(verplichte vraag)