Juridische generatoren | Algemene voorwaarden ICT-dienstverlener

Algemene voorwaarden ICT-dienstverlener

Algemene voorwaarden zijn onmisbaar om op een transparante en veilige manier zaken te doen als dienstverlener in de ICT. In uw voorwaarden kunt u bepalingen opnemen omtrent aansprakelijkheid, facturen en betalingen en kunt u aangeven hoe u uw diensten uitvoert (snelheid,responstijd, verantwoordelijkheden, enzovoorts).

Hoe werkt het?

U krijgt een Word-document dat u zelf kunt bewerken. De inhoud van het document wordt bepaald door uw keuzes en antwoorden. Voor meer zekerheid kunt u na bestelling een quickscan aanvragen of een offerte voor maatwerk insturen.

 • € 199,00 ex BTW

  Betaling gebeurt online: iDeal, creditcard of PayPal. Daarna ontvangt u een Word-document op maat. Betaling op factuur is ook mogelijk. U ontvangt het document dan na betaling van de factuur.

 • Wat onze mensen zeggen

  "Beknopt en helder, inhoudelijk gedegen, prettig in gebruik en toon."

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Offerte en akkoord
(Stap 1/6)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Offerte en akkoord
 2. Aard van de werkzaamheden
 3. Levering en opzegging
 4. Intellectueel eigendom
 5. Prijzen en betaling
 6. Bedrijfsgegevens
 7. Bestelformulier

Kies de werkzaamheden die u van plan bent te gaan doen. Uiteraard hoeft u niet elke klant al deze zaken te leveren. De AV zullen dan maatwerkclausules krijgen gericht op deze werkzaamheden, zodat u in ieder geval gedekt bent áls u een klant deze diensten gaat leveren. Vervolgvragen worden ook hierop afgestemd.

Let op: als u hosting of uitgebreide softwareontwikkeling of webdesign gaat doen, dan adviseren wij de daarvoor gemaakte generatoren te gebruiken. Deze generator levert u géén hosting-gerelateerde of specifieke development voorwaarden.

Wat voor werkzaamheden verricht u?
(verplichte vraag)

Vul in welke werkzaamheden u verricht, bv. “verzorgen van backups” of “vervangen van CMOS batterijen op afroep”. De tekst die u invult, wordt toegevoegd na de zinsnede “In het algemeen omvatten de Diensten”.

Let op: als u hosting of uitgebreide softwareontwikkeling of webdesign gaat doen, dan adviseren wij de daarvoor gemaakte generatoren te gebruiken. Deze generator levert u géén hosting-gerelateerde of specifieke development voorwaarden.

(verplichte vraag)

Volgens de wet is een offerte geldig totdat u deze intrekt. U kunt ook een expliciete einddatum vermelden op de offerte. Zo kunt u na die periode altijd weigeren of een hogere prijs vragen. U mag echter altijd een te laat akkoord alsnog accepteren.

Hoe lang zijn uw offertes geldig?

Akkoord krijgen op uw offertes is erg belangrijk. Zonder akkoord werkt u gratis!

U kunt eisen dat men de offerte ondertekent en retourneert, maar dat zorgt wel voor vertraging. Een eenvoudig “ja, prima” in de mail is een rechtsgeldig akkoord, maar het kan tot misverstanden leiden. Kies de werkwijze die het beste bij u past.

Hoe wilt u akkoord krijgen voor uw werkzaamheden?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Aard van de werkzaamheden
(Stap 2/6)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Offerte en akkoord
 2. Aard van de werkzaamheden
 3. Levering en opzegging
 4. Intellectueel eigendom
 5. Prijzen en betaling
 6. Bedrijfsgegevens
 7. Bestelformulier

Als uw klant contact met u opneemt voor een vraag of aanvullende wens, hoe snel reageert u dan? Gebruikelijk is een algemeen “zo snel mogelijk”, maar sommige ondernemers hebben een uitgebreid service level document. U kunt ook concreet tijden opnemen, wij hebben “twee uur” gekozen als voorbeeld.

Welke responstijd wilt u toezeggen aan uw klant?

Hierbij kunt u denken aan een bedrijf dat een stukje maatwerk maakt of u ondersteunt bij een grote klus.

Hardware kan stuk. Door garantie te geven, weet uw klant wie op moet draaien voor de kosten als u het apparaat geleverd heeft. U bent niet verplicht garantie te geven, aangezien het hier om een zakelijk contract gaat. Echter, het kan als klantonvriendelijk worden ervaren.

Welke garanties geeft u op geleverde hardware?

Niet alle problemen zijn via remote support of ondersteuning op afstand op te lossen. Wat wilt u doen als de enige manier eigenlijk is dat u langsgaat en het ter plekke probeert op te lossen?

Als ondersteuning op afstand niet genoeg is, wat doet u dan?

U kunt de aansprakelijkheid vergaand beperken, bedenk wel dat dit van invloed kan zijn op uw klanten. Klanten kunnen gaan twijfelen indien u alle aansprakelijkheid uitsluit. Dit straalt geen vertrouwen uit.

Gebruikelijk is om de aansprakelijkheid te relateren aan de waarde van de dienst die u levert. U kunt ook een specifiek bedrag invullen.

Op welke manier wilt u uw aansprakelijkheid beperken?

U heeft gekozen voor een specifiek bedrag. Bij al uw klanten geldt dus: dit bedrag moet u maximaal betalen als u aansprakelijk bent.

Het Euroteken wordt reeds toegevoegd.

(verplichte vraag)

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Levering en opzegging
(Stap 3/6)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Offerte en akkoord
 2. Aard van de werkzaamheden
 3. Levering en opzegging
 4. Intellectueel eigendom
 5. Prijzen en betaling
 6. Bedrijfsgegevens
 7. Bestelformulier

Bij ICT werkzaamheden is het vaak nodig om expliciet bevestigd te krijgen dat de klant akkoord is met het werk. Een dergelijke opleverprocedure komt in essentie neer op een periode waarbinnen de klant ja of nee kan zeggen. Zegt hij nee, dan moet u in principe overgaan tot correctie of herstel.

Binnen welke periode moet de opdrachtgever uw werk goed- of afkeuren?
(verplichte vraag)

Wanneer u iets levert aan de klant, zal deze daar vaak opmerkingen over hebben. U kunt hier op allerlei manieren mee omgaan: net zo lang herstellen tot de klant akkoord is, of juist geen enkele herstelronde bieden, en alles dat daar tussenin zit.

Op welk moment is het geleverde werk definitief?
(verplichte vraag)

Als u specifieke projecten of losse klussen uitvoert, ligt het voor de hand dat de opdracht duurt tot de klus af is. U kunt ook een specifieke periode kiezen of tot wederopzegging werken.

Sommige dienstverleners werken liever met langere-termijnopdrachten, bijvoorbeeld een half jaar of een jaar. Dan bent u verzekerd van werk (als het goed is), en u kunt er zelfs stilzwijgende verlenging aan vast knopen.

Hoe lang duren opdrachten bij u?

De opzegtermijn is de termijn voor het einde van het contract waarbinnen de opzegging gemeld moet zijn. Gebruikelijk is een maand, zodat u uiterlijk één maand voor het einde van een contractsperiode weet of het contract verlengd wordt.

Welke opzegtermijn hanteert u?

Het is mogelijk dat een klant tussentijds van u af wil. Dat mag niet; contract is contract. U kunt hem op voorhand een exitregeling bieden, maar verstandig is daar wel een afkoopregeling bij in te voeren. Zo zal de klant niet lichtvaardig opzeggen.

Biedt u klanten de mogelijkheid om de overeenkomst tussentijds op te zeggen?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Intellectueel eigendom
(Stap 4/6)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Offerte en akkoord
 2. Aard van de werkzaamheden
 3. Levering en opzegging
 4. Intellectueel eigendom
 5. Prijzen en betaling
 6. Bedrijfsgegevens
 7. Bestelformulier

Als u software, scripts of andere werken levert, heeft u daarop het auteursrecht. Ja, ook als het in opdracht is gemaakt. U kunt uw klant toestaan alles te doen dat hij wil met het geleverde, of juist dit recht beperken. In het laatste geval is hij min of meer gedwongen u in te huren voor vervolgwerk aan dat geleverde.

Mogen klanten geleverde werken aanpassen?

Sommige ICT-ondernemers leveren liever geen broncodes uit van werken die ze aan klanten leveren. Daarmee houden ze controle over die broncodes, en is de klant gedwongen hem nogmaals in te schakelen voor vervolgwerk, foutherstel en dergelijke. Dit is een legale optie, hoewel klantonvriendelijk.

Een veelgemaakt onderscheid is tussen maatwerk en generiek werk: van maatwerk krijgt de klant vaak wel de broncode, van generiek werk meestal niet.

Hoe gaat u om met bronbestanden van geleverde werken?

Het gebruik van open source is voor sommige opdrachtgevers nog steeds een verrassing. Door expliciet te bepalen dat u deze vrij beschikbare software mag inzetten, voorkomt u discussies achteraf. Wel bent u verplicht de klant te informeren over de toepasselijke open source voorwaarden, zeker als dat gevolgen voor hem heeft.

Wanneer uw klant uw intellectuele eigendomsrechten schendt, kunt u een schadevergoeding vorderen. Echter, deze kan lastig te bepalen zijn. U kunt dit oplossen door een contractuele boete (boetebeding) op te nemen: de klant moet dan dat bedrag bepalen, ook als de schade niet te bewijzen is of kleiner is dan de boete. Dit is natuurlijk wel erg streng naar de klant.

Vul het gewenste boetebedrag in. Het Euroteken wordt reeds toegevoegd.

Een goede boete is zo hoog dat de klant niet zomaar de afspraak schendt, maar ook weer niet zo hoog dat de klant failliet gaat als u deze gaat incasseren. Zo’n extreme boete is ongeloofwaardig.

(verplichte vraag)

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Prijzen en betaling
(Stap 5/6)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Offerte en akkoord
 2. Aard van de werkzaamheden
 3. Levering en opzegging
 4. Intellectueel eigendom
 5. Prijzen en betaling
 6. Bedrijfsgegevens
 7. Bestelformulier

Gebruikelijk is at ICT-dienstverlening op uurbasis (uurtje/factuurtje) wordt geleverd. U kunt ook werken met een abonnement (vast bedrag per maand), een eenmalig vast bedrag (eventueel met aanbetaling vooraf) of een knipkaart: een vooraf ingekocht aantal uren, zodat u uw geld al heeft en voorlopig aan de slag kunt.

Op welke manier wilt u uw klanten laten betalen?

Omdat werk buiten kantooruren in uw privétijd grijpt, rekenen veel ondernemers een toeslag voor dergelijk werk. Wij kiezen voor het gemak voor 200% toeslag, dit wordt als maximum opgenomen in de voorwaarden. Natuurlijk kunt u dit percentage aanpassen.

In principe zijn wijzigingen in de kosten van uw leveranciers uw risico. Het is toegestaan (hoewel niet per se klantvriendelijk) om deze wijzigingen door te belasten,

U werkt met vaste bedragen. Het kan dan gebeuren dat uw klant meer werk van u vraagt, of dat de klus meer werk oplevert dan u had ingeschat. Bij meerwerk kunt u kiezen dit in rekening te brengen zonder dat te melden, of juist alleen als u apart gewaarschuwd of zelfs geoffreerd heeft daarvoor.

Hoe gaat u om met meerwerk?

Bij een abonnement betaalt de klant vooraf per periode. Gebruikelijk zijn maandabonnementen, maar ook kwartaal- en jaarabonnementen zijn mogelijk.

Op welke manier betaalt de klant een abonnement?

Bij een vast bedrag voor een klus is gebruikelijk dat de klant aanbetaalt (wij kiezen 30% voor het gemak) maar u kunt ook kiezen voor volledige betaling vooraf of juist achteraf. Uiteraard mag u in de offerte hier altijd van afwijken.

Op welke manier wilt u de klant een vast bedrag laten betalen?

Facturen moeten van de wet eigenlijk op papier, maar sinds enkele jaren mag elektronisch factureren ook mits uw klant daarmee ingestemd heeft. Dit kan via uw algemene voorwaarden dus geregeld worden. Voor de zekerheid kunt u ook kiezen voor zowel elektronisch als op papier factureren.

Op welke manier verstuurt u uw facturen?

Als de klant niet binnen deze termijn betaalt, is hij in verzuim. Hij moet dan wettelijke incassokosten betalen, en u mag uw werkzaamheden opschorten totdat er betaald is.

Welke betalingstermijn wilt u hanteren voor uw facturen?

U heeft 0 verplichte vragen niet ingevuld.

U heeft 0 verplichte vraag niet ingevuld.

Bedrijfsgegevens
(Stap 6/6)

Genereer uw document

Generator-onderdelen

 1. Offerte en akkoord
 2. Aard van de werkzaamheden
 3. Levering en opzegging
 4. Intellectueel eigendom
 5. Prijzen en betaling
 6. Bedrijfsgegevens
 7. Bestelformulier

Vul hier uw bedrijfsnaam in, zoals u in de algemene voorwaarden genoemd wilt worden.

(verplichte vraag)

Met uw KvK-nummer bent u uniek geïdentificeerd. Dit kan van belang zijn als er meerdere bedrijven zijn met ongeveer dezelfde naam, of als u meerdere werkmaatschappijen heeft en duidelijk wilt vastleggen welke werkmaatschappij het deze keer betreft.

(verplichte vraag)

De vestigingsplaats van uw bedrijf wordt in de aanhef van de voorwaarden vermeld.

(verplichte vraag)