Patenten

In de kenniseconomie is bescherming van kennis essentieel. Juist door unieke kennis en know-how kan een kennisondernemer of bedrijf zich onderscheiden van de concurrent. Octrooien (patenten) zijn daarbij een belangrijk instrument. Door uitvindingen vast te leggen middels een octrooi, kunnen deze in licentie worden gegeven of juist exclusief worden gehouden. Ook bij het verkrijgen van durfkapitaal (venture capital) is het bezit van één of meer octrooien vaak waardevol.

Kennis kan ook in de vorm van know-how licenties worden geëxploiteerd. Een know-how licentie stelt een bedrijf in staat toegang tot kennis te kopen of verkopen. Dit kan in combinatie met een octrooilicentie, maar zuivere know-how licenties of technologielicenties zijn ook mogelijk. Zeker op het gebied van software kan een technologielicentie interessant zijn.

ICTRecht-partner Arnoud Engelfriet is Nederlands en Europees octrooigemachtigde. Hij heeft meer dan tien jaar ervaring met complexe ICT-technologie, software, octrooien en de mogelijkheden van bescherming en exploitatie daarvan.

 

Contact