ICTRecht B.V.

  • Jollemanhof 12
  • 1019 GW Amsterdam
Telefoon
Vestiging Amsterdam: 020 663 1941 / Vestiging Groningen: 050 209 3499
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
btw
NL8223.30.040.B01

Cloud

Dankzij snelle internetverbindingen waarover de meeste ondernemingen beschikken, is er een nieuw model ontstaan: cloud computing. Dat houdt in dat de software als dienst wordt geleverd en online benaderbaar is. De software wordt niet lokaal bij de gebruiker geïnstalleerd maar op een server die vaak in een datacenter staat. Dit nieuwe model heeft ook nieuwe juridische aandachtspunten: denk aan onderwerpen als continuïteit, security en privacy.

> Cloud & Saas adviezen


Cloud
3 oktober 2017

Coinrecht #10 – Internationale ontwikkelingen

Arend Jan Wiersma

Juridisch adviseur

Cloud

Specialist

Kirsten Eefsting

Juridisch adviseur

Kirsten Eefsting werkt als juridisch adviseur bij ICTRecht. Zij heeft Psychologie en Recht & ICT gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen. Tijdens haar master Rechtsgeleerdheid: internet, intellectuele eigendom en ICT aan de VU in Amsterdam heeft zij onderzoek gedaan naar privacy in keteninformatisering in de zorg. Naast haar werkzaamheden bij ICTRecht bevindt Kirsten zich in de afrondende fase van de master Criminologie, waar ze onderzoek doet naar ransomware bij ziekenhuizen.

Kirsten houdt zich bezig met juridische vraagstukken op het gebied van cloud computing en privacy, voornamelijk in de zorgsector. Daarnaast heeft zij veel ervaring met e-commerce en consumentenrecht.

Er zijn weinig partijen die ICT in combinatie met hosting zo goed begrijpen als ICTRecht.

- Argeweb Amsio GroepProduct

Wilt u uw klanten continuïteit bieden of stellen uw klanten vragen als “maar wat als jij nu failliet gaat”?  

Borg uw cloud-dienstverlening zodat u én uw klanten zekerheid hebben van een voortgezette dienstverlening bij faillissement en andere problemen.

Clouddiensten hebben een aantal specifieke risico’s: beschikbaarheid van data en continuïteit van de dienstverlening, maar ook security en privacy zijn belangrijke aandachtspunten.