Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465
Terug naar overzicht

Geheimhouding door werknemers

29 augustus 2019 Door

Juridisch Product

De privacy juristen van adviesbureau ICTRecht helpen uw organisatie bij het in lijn handelen met de nieuwe privacywetgeving. Van het uitvoeren van een privacy audit tot het opstellen van diverse privacydocumenten; onze privacy juristen staan voor u klaar.

Een door een werknemer getekende geheimhoudingsovereenkomst heeft juridisch weinig waarde. De reden daarvan zit hem in de (on)mogelijkheid om de werknemer aansprakelijk te stellen. Een werknemer die in de hoedanigheid van werknemer de geheimhoudingsverplichting overtreedt, valt onder de aansprakelijkheid van werkgever. Dit wordt pas anders als hij opzettelijk de geheimhoudingsverplichting overtreedt.

Afdwingen geheimhoudingsverplichting

Het afdwingen van de geheimhoudingsverplichting door een werknemer kan wél via de arbeidsovereenkomst. Dit is mogelijk, doordat in de arbeidsovereenkomst zelf een boetebepaling opgenomen kan worden, die van toepassing kan worden verklaard op het overtreden van de geheimhoudingsverplichting. Belangrijk hierbij is om de boetebepaling reeds bij indiensttreding schriftelijk in de arbeidsovereenkomst op te nemen. Een boete kan namelijk niet worden opgenomen in een aanvullende regeling of in een werkinstructie. Daarbij komt nog eens dat het wijzigen van de arbeidsovereenkomst in het nadeel van de werknemer een moeilijke opgave is.

Wanneer geen boetebeding is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst, staat de werkgever niet direct met lege handen. Voor sommige beroepen, zoals medische beroepen, is het beroepsgeheim in de wet opgenomen. Voor werknemers waar dit niet expliciet is opgenomen, geldt goed werknemerschap. Dit is een algemene wettelijke verplichting voor werknemer om zich als een goed werknemer te gedragen. Onder deze regeling is een werknemer verplicht tot geheimhouding.

Wettelijke verplichting goed werknemerschap

De wettelijke verplichting tot goed werknemerschap kan door de werkgever worden ingekleurd in de vorm van een waarschuwing of werkinstructie, waarin wordt uitgelegd wat voor soort informatie niet naar buiten mag worden gebracht. Een werkgever heeft namelijk een instructierecht. Het instructierecht houdt in dat werknemers zich moeten houden aan voorschriften die strekken ter bevordering van de goede orde in de onderneming. Geheimhouding van bedrijfsgeheimen en bijvoorbeeld van persoonsgegevens van klanten, kan prima onder de goede orden van de onderneming worden geschaard. In de waarschuwing of werkinstructie omtrent geheimhouding kunnen tevens mogelijk op te leggen sancties worden opgenomen, als een berisping en schorsing. Daarmee wordt de waarschuwingsfunctie van de instructie versterkt, en heeft een werkgever tevens voldaan aan diens informatieverplichting tegenover werknemers.

Het is verstandig om de waarschuwing schriftelijk aan werknemers te overhandigen en hen te laten bevestigen dat zij dit hebben gelezen, zodat daar intern bewijs van is. Deze bevestiging kan bijvoorbeeld door middel van een e-mail respons, of door middel van een handtekening onder een papieren verklaring. Als de geheimhoudingsverplichting dan door werknemer ernstig wordt overtreden, kan er in sommige gevallen (naast de eerdergenoemde sancties) mogelijk een grond voor ontslag ontstaan. Door middel van de bevestiging van gelezen kan werkgever in de ontslagprocedure bewijzen dat werknemer wist wat de inhoud van de geheimhoudingsverplichting precies was en in welke mate deze overtreden is.

Demi Grandiek

Juridisch adviseur

Demi Grandiek werkt als juridisch adviseur bij ICTRecht, en maakt onderdeel uit van het privacyteam. Zij is gespecialiseerd in privacy en arbeidsrechtelijke vraagstukken. Een combinatie van deze twee rechtsgebieden vormt privacy op de werkvloer, een onderwerp waar je bij haar goed mee terecht kunt.


Er zijn nog geen reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het plaatsen en verwerken van uw reactie. Lees de privacyverklaring voor meer informatie