Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465
Terug naar overzicht

Nieuwe richtsnoeren cameratoezicht in aantocht

Gezien de laatste officiële handreiking van de Autoriteit Persoonsgegevens ten aanzien van de inzet van cameratoezicht alweer dateert uit januari 2016 (v. Avg), is het tijd om eventjes goed op te frissen. En dat komt schikt! Tijdens de twaalfde plenaire sessie van de EDPB zijn namelijk nieuwe richtsnoeren aangenomen met betrekking tot Video Surveillance (de EDPB is de opvolger van de ‘Artikel 29 Werkgroep’; je weet wel, de ronde tafel van het invloedrijke privacy adviesorgaan binnen de EU).

Waar gaan die richtsnoeren eigenlijk over?

Omdat de richtsnoeren nog even op zich laten wachten – er komt allereerst een publieke consultatie van de vast te stellen tekst – wordt het ongeduldig wachtende publiek alvast geprikkeld met de inhoud van deze guideliness. Wat komt er allemaal in te staan volgens de EDPB?

  • Er zal worden ingegaan op de rechtmatigheid van het verwerken van camerabeelden met persoonsgegevens (jazeker, herkenbaar in beeld? Dan een persoonsgegeven);
  • is de uitzondering van huishoudelijk gebruik van persoonsgegevens van toepassing op het inzetten van cameratoezicht en het gebruik van de beelden?;
  • mag je beelden zomaar met derden delen? Denk hierbij aan het online delen van beelden van b.v. een diefstal in een winkel.

Dit alles zal besproken worden door in te gaan op zowel ‘regulier’ cameratoezicht, als door ‘in te zoomen’ op het gebruik van slimme camera’s. Met regulier cameratoezicht wordt bedoeld de inzet van een ‘gewone’ camera zonder al te veel nieuwe snufjes. Echter, met name het deel over de inzet van slimme camera’s is interessant, want deze camera’s zijn een stuk slimmer geworden over de jaren. Duidelijke handreikingen ten aanzien van de vraag hoe ver je onder de AVG mag gaan bij de inzet van slimme camera’s met bijvoorbeeld gezichtsherkenning, zijn zeer gewenst. Een ander onderwerp wat hoogstwaarschijnlijk besproken zal worden is de inzet van drones bij cameratoezicht.

Gaat het echt verschillen van de huidige beleidsregels?

Of we geconfronteerd gaan worden met schokkende noviteiten valt te bezien. Hoewel de huidige beleidsregels stammen uit een tijd waarin we nog niet wisten wat een verwerkersovereenkomst was (grapje natuurlijk, iedereen sloot toen namelijk al bewerkersovereenkomsten…), is er niet gigantisch veel veranderd aan de wetgeving waarop de beide set handreikingen gebaseerd zijn.

En toch mogen we uitkijken naar wat extra duidelijkheid. Bijvoorbeeld over de hierboven genoemde inzet van slimme camera’s met bijvoorbeeld gezichtsherkenning en het online delen van camerabeelden. Interessant zal de positie van de EDPB zijn ten aanzien van dit laatste. Immers, van oudsher is dit een taak van de politie en werkt het delen van deze beelden mogelijk eigenrichting in de hand. Toch lijkt de ontwikkeling niet te stoppen, wat het interessant maakt om te zien in hoeverre de EDPB hier met nieuwe ontwikkelingen op de proppen zal komen.

Hoewel de richtsnoeren er dus nog niet zijn, kunnen we in ieder geval al even fantaseren over de inhoud. Wanneer ze daadwerkelijk met ons gedeeld worden praat ik jullie hier natuurlijk graag over bij.

Jorden Bailey

Juridisch adviseur

Jorden Bailey werkt als juridisch adviseur bij ICTRecht, en maakt onderdeel uit van het privacyteam. Binnen ICTRecht houdt Jorden zich voornamelijk bezig met juridische vraagstukken en het geven van praktische adviezen op het gebied van privacy. Ook is Jorden bij uitstek thuis in het adviseren over de inzet van biometrische technologieën, zoals gezichtsherkenning.


Er zijn nog geen reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het plaatsen en verwerken van uw reactie. Lees de privacyverklaring voor meer informatie