Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465
Terug naar overzicht

Online gokken #1: straks toegestaan in Nederland

In Nederland zijn momenteel alleen de Toto en Runnerz toegestaan om onder strikte voorwaarden online kansspelen aan te bieden op de Nederlandse markt. Binnenkort komt daar verandering in. De markt wordt namelijk opengesteld voor andere aanbieders, zodra deze daarvoor de benodigde vergunning hebben verkregen.

In deze blog bespreken we waarom online gokken wordt gereguleerd, wanneer sprake is van een online kansspel en wat de voorwaarden zijn voor het aanvragen van een vergunning. In deel 2 gaan we verder in op de regels waaraan online aanbieders zich moeten houden.

Update 18 november 2019

Afgelopen mei schreven we er al over op onze blog: de markt voor aanbieders van online gokken wordt opengesteld. Halverwege 2020 zou de nieuwe ‘Wet Kanspelen op afstand’ dit mogelijk gaan maken. Online kansspelen zijn momenteel nog verboden.

Nu is de wet echter een half jaar uitgesteld omdat deze mogelijk nog verder aangescherpt wordt. De nieuwe wet staat nu gepland om pas in te gaan op 1 januari 2021. Nederlandse consumenten hebben zelf pas vanaf juli 2021 wat aan deze nieuwe regels: na ingang van de wet heeft de Kansspelautoriteit namelijk eerst 6 maanden nodig om alle vergunningsaanvragen (momenteel al 183!) van de aanbieders te beoordelen. Pas als de vergunningen verleend zijn mogen de aanbieders de kansspelen aan consumenten aanbieden.

Waarom wil Nederland regels om online te kunnen gokken?

Op grond van de huidige Wet op de kansspelen (Wok) is het in Nederland momenteel verboden om kansspelen aan te bieden, wanneer daarvoor geen vergunning is verleend. De Wok voorziet niet in een vergunningsmogelijkheid voor het organiseren van kansspelen op afstand. Daarom waren Nederlandse spelers ‘genoodzaakt’ om mee te doen aan online kansspelen die werden aangeboden door buitenlandse aanbieders.

Uit onderzoek is gebleken dat bijna 2 miljoen Nederlanders deelneemt aan illegale online kansspelen. Van online pokeren tot online sportweddenschappen. De bedrijven die online kansspelen aanbieden zijn voornamelijk in Zuid-Europese landen en op overzeese eilanden gevestigd. Nederland had daarom geen grip op het illegale aanbod van gokwebsites. Reden om regels te creëren voor de Nederlandse markt.

Wat verstaan we onder een online kansspel?

Onder een online kansspel (in de Wok ‘kansspel op afstand’ genoemd) verstaan we het deelnemen aan een kansspel die op afstand via elektronische communicatiemiddelen wordt aangeboden en waarbij er geen fysiek contact is tussen de speler en (het personeel van) de organisator van het kansspel. In de volksmond spreken we ook wel van online gokken. Een kansspel is een spel waarbij je als deelnemer geen overwegende invloed hebt op de uitkomst van het spel. Denk daarbij niet alleen aan roulette, maar ook aan poker – wat door de hoogste Nederlandse rechter (de Hoge Raad) als kansspel wordt beschouwd.

Aanvragen van een vergunning

Bedrijven mogen in Nederland straks een online kansspel aanbieden als zij daarvoor een vergunning hebben. Een vergunning kan dan worden aangevraagd bij de Kansspelautoriteit. De geldigheidsduur van een vergunning is in principe 5 jaar. Om een vergunning te verkrijgen, moet een online kansspelaanbieder aan enkele voorwaarden voldoen:

  • De aanvrager moet gevestigd zijn in de Europese Unie of de Europese Economische Ruimte (EER). Als dat niet het geval is, dan moet de aanvrager een vestiging openen in de EU of EER
  • De aanbieder moet een vertegenwoordiger hebben die deskundig is op het gebied van kansspelverslaving en verslavingspreventie
  • Aanvragers worden getoetst op betrouwbaarheid. In de praktijk betekent dit dat aanvragers informatie over de bedrijfs- en financieringsstructuur moeten voorleggen aan de Kansspelautoriteit. Daarnaast onderzoekt de Kansspelautoriteit welke (rechts)personen betrokken zijn bij de aanvrager en er wordt gekeken naar eventuele strafrechtelijke en bestuursrechtelijke antecedenten
  • Een bedrijf zal naar verwachting € 40.000 moeten betalen voor een vergunningsaanvraag.

Bovenstaande vergunningsvoorwaarden kunnen nog worden aangepast. Reden hiervoor is dat de minister voor Rechtsbescherming (verantwoordelijk voor het kansspelbeleid), een Algemene Maatregel van Bestuur en een Ministeriële Regeling gaat opstellen, en daarin kunnen aanvullende vergunningsvoorwaarden worden opgenomen.

Winnen? Kansspelbelasting betalen!

Bij het winnen van geldprijzen komt de Belastingdienst om de hoek kijken. In de Wet op de kansspelbelasting is vastgelegd of de deelnemer dan wel de kansspelaanbieder belasting moet afdragen. Voor online kansspelen geldt straks dat de aanbieders een percentage over het gewonnen brutobedrag moeten afdragen aan de Belastingdienst. Dit percentage zal gelijk zijn aan dat voor offline kansspelen. Momenteel is dat 31,1%, maar dit percentage kan jaarlijks veranderen.

In ons volgende deel van deze blogserie meer over de regels die online kansspelaanbieders moeten naleven.

 

 

 

Beryl Hetharia

Juridisch adviseur

Beryl Hetharia werkt als juridisch adviseur bij ICTRecht en maakt onderdeel uit van ons privacy team. Zij houdt zich bezig met alle juridische aspecten rondom privacy.


Er zijn nog geen reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het plaatsen en verwerken van uw reactie. Lees de privacyverklaring voor meer informatie