Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465
Terug naar overzicht

Controle Autoriteit Persoonsgegevens op aanmelding Functionaris voor de Gegevensbescherming

6 juni 2018 Door

Waar het aanstellen van een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) onder de Wbp niet verplicht was, is het aanstellen van een FG onder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) in sommige situaties wel verplicht. De FG ziet binnen een organisatie toe op de omgang met persoonsgegevens en controleert of de organisatie voldoet aan de AVG en eventuele andere toepasselijke regelgeving.

Ben ik verplicht een FG aan te stellen?

Onder de AVG is een organisatie verplicht een FG aan te stellen wanneer de organisatie als kerntaak heeft het stelselmatig observeren van betrokkenen op grote schaal; wanneer de organisatie voor haar werkzaamheden hoofdzakelijk belast is met het op grote schaal verwerken van bijzondere persoonsgegevens; en wanneer het een publieke organisatie of overheid betreft.

Controle na inwerkingtreding AVG

Nu de AVG ongeveer anderhalve week van toepassing is, heeft de Autoriteit Persoonsgegevens voor de eerste keer een controle uitgevoerd bij alle gemeenten, provincies, waterschappen, ministeries en een aantal zelfstandige bestuursorganen om de naleving van deze specifieke verplichting onder de AVG door deze organisaties te monitoren.

Uit deze controle is gebleken dat minder dan vier procent van deze organisaties mogelijk nog geen FG hebben aangemeld. Hoewel het overgrote deel van de desbetreffende organisaties deze ‘nieuwe’ eis onder de AVG dus al lijkt na te komen, is het voor de resterende (+/-) vier procent van de publieke organisaties of overheden van groot belang om dit alsnog te doen, en wel voor 11 juni 2018, aldus de Autoriteit Persoonsgegevens. Organisaties die dit nalaten, kunnen onder de AVG namelijk fikse boetes worden opgelegd.

Het aanstellen van een FG

Hoewel het bovengenoemde onderzoek enkel is uitgevoerd onder publieke organisaties en overheden is het ook voor andere organisaties van belang een FG aan te stellen wanneer zij onder één (of meerdere) van de overige categorieën van organisaties vallen die verplicht zijn een FG aan te stellen (denk hierbij bijvoorbeeld aan bepaalde zorgverleners en scholen).

Naast dat het voor sommige organisaties dus een verplichting is, kan het aanstellen van een FG ook bijzonder nuttig zijn. Zo vormt de FG de brug tussen de organisatie en de Autoriteit Persoonsgegevens door te dienen als eerste aanspreekpunt, en kan de FG er eveneens voor zorgen dat de naleving van privacywetgeving wordt gewaarborgd binnen de organisatie.

Overigens hoeft een FG niet per se intern te worden aangesteld. Het is onder de AVG ook toegestaan om de FG extern aan te stellen. Wat de meest geschikte keuze is, hangt af van de activiteiten, de beschikbare kennis en mankracht binnen de organisatie, het budget en de wensen van een organisatie.


Functionaris voor de Gegevensbescherming opleiden of inhuren?

ICTRecht Academy verzorgt een basis- en verdiepingstraining privacywetgeving. Deze trainingen vormen samen een uitstekende voorbereiding om taken als FG uit te voeren. ICTRecht Academy verzorgt deze trainingen zowel voor juridische professionals als voor het algemeen publiek. Heeft u direct behoefte aan een deskundige FG? ICTRecht heeft specialisten beschikbaar die uw organisatie op afstand of gedetacheerd kunnen ondersteunen. Meer weten over deze mogelijkheden? Neem dan contact met ons op.

Jorden Bailey

Juridisch adviseur

Jorden Bailey werkt als juridisch adviseur bij ICTRecht, en maakt onderdeel uit van het privacyteam. Binnen ICTRecht houdt Jorden zich voornamelijk bezig met juridische vraagstukken en het geven van praktische adviezen op het gebied van privacy. Ook is Jorden bij uitstek thuis in het adviseren over de inzet van biometrische technologieën, zoals gezichtsherkenning.


Er zijn nog geen reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het plaatsen en verwerken van uw reactie. Lees de privacyverklaring voor meer informatie