Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465
Terug naar overzicht

De e-Privacyverordening: eindelijk de Nederlandse cookiewet op de schop

13 januari 2017 Door

Juridisch Product

De cookiewet is er gekomen vanwege zorgen over de privacy. Met cookies is het immers mogelijk mensen te volgen (zeker bij third-party cookies) en zo uitgebreide informatie over hun interesses op te bouwen.

De huidige Nederlandse cookiewet zal per 25 mei 2018 mogelijk worden vervangen door een nieuwe Europese cookiewet namelijk, de door de Europese Commissie (EC) voorgestelde, e-Privacyverordening (EPV). In deze blogpost wordt kort uiteengezet wat hiervan nu precies de gevolgen zullen zijn.

Nieuwe cookieregels

In de huidige Nederlandse cookiewet is bepaald dat cookies mogen worden geplaatst indien hiervoor toestemming is gekregen, of wanneer deze louter technisch of functioneel zijn, of indien het analytische cookies betreft die geen of geringe invloed hebben op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene.

Op basis van de EPV (artikel 8, lid 1) zal het plaatsen van cookies nog enkel zijn toegestaan, wanneer:

  • hiervoor toestemming is verkregen;
  • de geplaatste cookies louter functioneel zijn; of
  • de cookies enkel dienen voor het bijhouden van webstatistieken door de dienstaanbieder (let op: niet door een derde partij, zoals bijvoorbeeld Google Analytics).

De cookieregels zullen niet alleen van toepassing zijn op het gebruik van cookies, maar ook op het gebruik van andere volgtechnieken zoals device fingerprinting (het verzamelen van gegevens bedoeld, die worden uitgezonden door een apparaat (bijv. een telefoon, tablet of laptop) bij het gebruik maken van internet via een internetbrowser).

Toestemmingsvereiste en cookiewalls

Ten aanzien van de vereiste toestemming voor cookies, wordt in de EPV verwezen naar de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Waaronder het mogelijk moet zijn voor een betrokkene om de toestemming te allen tijde in te kunnen trekken (artikel 7 AVG). In artikel 4 lid 11 AVG wordt onder toestemming verstaan:

Elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.

Het verkrijgen van toegang tot een website is, volgens de EC in het voorstel voor de EPV, essentieel voor individuen om te kunnen communiceren en deel te nemen aan de digitale economie (overweging 18 EPV). Met het gebruik van een cookiewall wordt dan ook niet langer voldaan aan de toestemmingsvereiste.

Een nieuwe mogelijkheid waarmee wel aan deze toestemmingsvereiste kan worden voldaan, zijn instellingen in de internetbrowser (artikel 9, lid 2 EPV). Zo moet nieuwe browser software een gebruiker, bij de installatie hiervan, wijzen op het instellen van deze privacy-opties (artikel 10 lid 2 EPV). Bestaande software moet de privacy-opties hiervoor bij een eerste update, dan wel uiterlijk voor 25 augustus 2018, aan de gebruiker voor leggen (artikel 10, lid 3 EPV).

Boetes

Net als onder de AVG, nemen de boetebevoegdheden van de toezichthouder op basis van de EPV enorm toe. Zo mogen er bij overtreding van de EPV door de nationale toezichthouder boetes worden opgelegd van maximaal 20 miljoen, of 4% van de wereldwijde omzet.

Kortom, wanneer dit wetsvoorstel erdoor komt zal de Nederlandse cookiewet worden vervangen door de EPV. Dit betekent dat een cookiewall niet langer voldoende is, toestemming moet kunnen worden gegeven via browserinstellingen en het verzamelen van gegevens via device fingerprinting (evenals het gebruik van cookies) aan striktere regels zal worden gebonden.


ICTRecht Academy

Wat staat er in een verwerkersovereenkomst en hoe onderhandel je daar over? Hoe zit het met de Meldplicht Datalekken en hoe ga je als organisatie om met de AVG? Met de privacytrainingen van ICTRecht Academy voor juridische professionals en algemeen publiek krijgt u praktische antwoorden op deze en andere privacyvragen.

 

Michelle Wijnant

Oud-medewerker ICTRecht

Michelle Wijnant was werkzaam als juridisch adviseur bij ICTRecht. Binnen ICTRecht hield Michelle zich voornamelijk bezig met alle juridische aspecten rondom privacy.


Er zijn 2 reacties

  1. Hi Mark,

    Er is nog geen definitieve versie van de e-Privacy Verordening (EPV). De laatste wijziging van de concepttekst heeft plaatsgevonden op 5 december 2017 door de Raad van de Europese Unie. Het zal dan ook niet gaan lukken om de EPV vanaf 25 mei 2018 van kracht te laten gaan. Naar verwachting, zal dit pas in de loop van 2018 begin 2019 gaan gebeuren.

    Groet,
    Alisa Schurink namens Michelle Wijnant

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het plaatsen en verwerken van uw reactie. Lees de privacyverklaring voor meer informatie