Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465
Terug naar overzicht

Auteurswet aangepast: curator aan de macht?

8 september 2015 Door

Dankbaar kon ik voorheen gebruik maken van het feit dat het auteursrecht dat nog van de maker is, buiten de boedel viel. Waarom? Nou bijvoorbeeld omdat de curator van een failliete cloudleverancier dan de zelfgemaakte software niet “zomaar” kon verpatsen. De curator kan immers enkel verkopen wat in de boedel zit. Voorgaande is nuttig in het kader van het waarborgen van de continuïteit. Want, wellicht iets (te) kort door de bocht, verleende gebruiksrechten bleven in stand.

Nu geldt dat niet meer. 1 juli is namelijk de Wet auteurscontractenrecht in werking getreden. Deze wet past de Auteurswet aan op (onder andere) dit punt, echter wel enkel voor zover de maker een werkgever is. Als je zelf code schrijft, geldt nog wel gewoon dat er geen beslag op kan worden gelegd op de auteursrechten die rusten op de code en dat deze rechten buiten de boedel vallen. Lees hierhier en hier meer over andere wijzigingen die voortkomen uit de wetswijziging.

Let op! Als een werknemer de code schrijft dan geldt de nieuwe regel wel. Stel je bent in loondienst bij een clouddienstverlener en je schrijft code voor de clouddienst. Het schrijven van code moet wel bij je functie horen. Dan is jouw werkgever en niet jij de rechthebbende van het auteursrecht dat rust op de broncode.

Op grond van de nieuwe regels, valt de broncode (en ook de software) in de boedel mocht een faillissement zich voordoen. Oftewel de curator mag software wel verkopen en daarmee schulden van de failliet afbetalen.

Of een curator licentie-afspraken moet nakomen is een andere discussie. Lees hierover hier alvast meer. Volgende week zal ik hier verder op ingaan.

 

Itte Overing

Directeur ICTRecht Cloud & E-commerce

Itte Overing werkt als juridisch adviseur bij ICTRecht en is eindverantwoordelijk voor het Cloud- en E-commerceteam. Itte adviseert clouddienstverleners, hun toeleveranciers en afnemers over de juridische aspecten van cloud computing. Zij heeft zich hierbij gespecialiseerd in de continuïteit van bedrijf én dienst en de specifieke juridische uitdagingen van zorginstellingen in de cloud.