Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465
Terug naar overzicht

Eén digitale markt

Eén digitale markt. Dat is de wens van de EU. En natuurlijk ook de wens van consumenten en bedrijven. Dit zal het grensoverschrijdende reilen en zeilen tussen EU-landen op het internet een stuk makkelijker maken. Maar is dit ook zo makkelijk te realiseren? De Europese Commissie heeft haar strategie begin mei gepresenteerd. Tot 3 september kan iedereen reageren op het voorstel met betrekking tot geharmoniseerde EU-regels voor online aankopen. Dus grijp je kans!

Mensen kopen steeds meer online. 50% van de EU-consumenten winkelt online, 38% van de bedrijven verkoopt hun diensten en producten online. De cijfers van grensoverschrijdende online aankopen zijn een stuk lager. Slechts 18% van de EU-consumenten doet een online aankoop uit een ander land en 12% van de bedrijven verkoopt online aan een EU-consument uit een ander land.

De regelgevingen van de lidstaten verschillen nog te veel. Door de huidige belemmeringen kunnen consumenten niet alle diensten en producten tot zich nemen die ze zouden willen, worden start-ups beperkt hun horizon te verbreden en kunnen bedrijven en overheden niet optimaal profiteren van online mogelijkheden. De EU wil de interne markt geschikt maken voor het digitale tijdperk waarin we nu leven. Dit betekent dat de muren om de verschillende regelgevingen moeten worden neergehaald. 28 nationale markten moeten één digitale markt worden. Dit moet 415 miljard euro en 3,8 miljoen banen opleveren.

De strategie tot één digitale markt van de Europese Commissie richt zich op drie pijlers:

1. Betere online toegang voor consumenten en bedrijven tot digitale goederen en diensten in heel Europa. Enkele voorbeelden zijn:

  • Betere en goedkopere levering van goederen;
  • Meer consumentenbescherming;
  • Het terugdringen van de administratieve lasten van bedrijven die volgen uit verschillende btw-stelsels.

2. Het creëren van een omgeving waarin digitale netwerken en diensten zicht kunnen ontplooien; Enkele voorbeelden zijn:

  • Herziening telecomregels;
  • Analyse van de rol van online platforms bijvoorbeeld van transparantie en gebruik van informatie;
  • Meer veiligheid van digitale diensten voornamelijk op het gebied van persoonsgegevens;

3. De groei van de digitale economie vergoten; Enkele voorbeelden zijn:

  • Het digitaliseren van de industrie;
  • Verschillende initiatieven, op o.a. het gebied van vrij verkeer van gegevens, een Europese cloud en data eigendom;
  • Het linken van Europese systemen, diensten en netwerken waardoor informatievoorziening aan burgers en bedrijven in heel Europa een stuk makkelijker gaat.

Naast talloze positieve reacties, zijn er zijn ook kritische geluiden. De plannen zijn ambitieus en met de beste bedoelingen, maar nog weinig concreet en de vraag is hoe Europa dit allemaal wil invullen en realiseren. En de vraag is natuurlijk hoe lang deze enorme operatie gaat duren…

Het voorstel waar je nu op kunt reageren heeft betrekking op geharmoniseerde contractuele regels voor online aankopen. De consultatie geeft je de ruimte je mening te geven over online aankopen van producten en digitale content en over andere product-gerelateerde regels.

Door: Kirsten Eefsting (stagiaire)

Kirsten Eefsting

Oud-medewerker ICTRecht

Kirsten Eefsting heeft als juridisch adviseur bij ICTRecht gewerkt. Kirsten hield zich bij ICTRecht met name bezig met juridische vraagstukken op het gebied van cloud computing en privacy, voornamelijk in de zorgsector.