Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465
Terug naar overzicht

Zijn uw ICT-arbeidscontracten al op orde?

21 januari 2015 Door

Sinds 1 januari is het arbeidsrecht op een aantal punten gewijzigd. Dit is met name van belang bij bepaaldetijdcontracten. Wat is er veranderd en hoe kunt u daarop inspelen?

Allereerst zijn proeftijden niet langer toegestaan bij contracten korter dan zes maanden. Is de duur langer dan zes maanden dan mag u maximaal één maand proeftijd afspreken. Bij een onbepaaldetijdcontract mag u nog wel maximaal twee maanden proeftijd afspreken.

Als werkgever heeft u daarnaast sinds kort een aanzegplicht. U moet bij een bepaaldetijdcontract van langer dan zes maanden uiterlijk één maand voor het einde van het contract schriftelijk melden of u het contract voortzet of niet. Doet u dat niet, dan moet u één maandsalaris extra als boete betalen.

De regel van “vierde contract==onbepaald” blijft bestaan, maar de periode is ingekort. Vroeger ging het om drie contracten in 36 maanden. Gaf u een vierde contract in die 36 maanden, dan telde dat als onbepaalde tijd. Die periode is nu 24 maanden (twee jaar) geworden. Dus stel u geeft een halfjaarcontract en een jaarcontract, dan is het daarop volgende contract per definitie een onbepaaldetijdcontract.

Voor ICT van belang is dat het relatiebeding of concurrentiebeding aan banden gelegd is wanneer het contract voor bepaalde tijd is. Een dergelijk beding wordt als zeer streng gezien bij een bepaaldetijdcontract, omdat die meestal maar voor een jaar zijn. Om dán al te eisen dat men daarna niet bij de concurrent mag werken of contact onderhouden met relaties, is wel heel streng.

Vandaar dat er een zwaarwegende en op de persoon geschreven motivatie voor het beding in het contract staan. Een standaardtekst is dus niet voldoende!

Met de generatoren op JuriDox arbeidsovereenkomst bepaalde tijd en arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd maakt u zelf nieuwe contracten die voldoen aan de huidige regelgeving.

Arnoud Engelfriet

Algemeen directeur / Opleidingsdirecteur

Arnoud Engelfriet is algemeen directeur en opleidingsdirecteur bij ICTRecht. Hij is gespecialiseerd in internetrecht waar hij zich al sinds 1993 mee bezighoudt. Met zijn informatica-achtergrond richt hij zich graag op complexe technisch/juridisch ICT-vraagstukken en softwarelicenties (met name open source). Zijn website Ius mentis is één van de populairste van Nederland over ICT en recht.