Locatie Amsterdam
Jollemanshof 12
1019 GW Amsterdam
Telefoon
020 663 1941
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
34216164
BTW
NL8223.30.040.B01
Locatie Groningen
Leonard Springerlaan 35
9727 KB Groningen
Telefoon
050 209 34 99
E-mail
info@ictrecht.nl
KvK
68038712
BTW
NL857275835.B01
Locatie Brussel
Avenue Louise 65
1000 Brussel
Telefoon
+32 (0)2 535 77 55.
E-mail
info@legalict.com
Ondernemingsnummer
0696.909.465
BTW
BE 0696.909.465
Terug naar overzicht

BigDatamaandag deel 5: De eisen van de wet (2)

4 augustus 2014 Door

Big Data, het begrip waar eindeloos over wordt geschreven en gediscussieerd. Hype of toekomst? Toekomst of realiteit? Wat de speculaties ook zijn, de komende weken zal er een blogserie over Big Data en de juridische impact ervan verschijnen. Want hoewel het combineren van enorme datasets wellicht in een eerste instantie onschuldig lijkt, heeft dit wel degelijk een juridische impact wanneer deze data ook informatie over personen bevat.

In deel 1 van deze blogserie heb ik verteld over wat Big Data nou eigenlijk is en wie er gebruik van maakt. Maar aan het gebruik van Big Data zijn ook grenzen gebonden. Als een database gegevens over personen bevat, is namelijk de Wet bescherming persoonsgegevens van toepassing. Deze wet stelt bepaalde eisen aan het verwerken van persoonsgegevens. Over een van deze eisen vertel ik in deze blog meer.

Om rechtmatig gebruik te maken van Big Data, of om in het bezit te zijn van databases, is een rechtvaardigingsgrond vereist. Bovendien mag deze data slechts verzameld worden voor een 1) welbepaald, 2) uitdrukkelijk omschreven en 3) gerechtvaardigd doeleinde, welke voorafgaand het verzamelen is vastgesteld.

 1. Ten eerste moet er dus sprake zijn van een welbepaald doel.

  Er is sprake van een welbepaald doel indien er getoetst kan worden of de data welke opgeslagen wordt, ook daadwerkelijk nodig is voor het vastgestelde doel. Wanneer een doel dermate ruim is, is deze toetsing niet mogelijk. In dit laatste geval kan er meer data onder het vastgestelde doel vallen dan daadwerkelijk nodig is. Met de komst van Big Data is het vereiste ‘welbepaald’ een heikel punt geworden.

  Wanneer als doeleinde ‘het gebruik van Big Data’ wordt vastgesteld, kan beargumenteerd worden dat dit onvoldoende welbepaald is. Voor Big Data analyses is namelijk álle data waardevol, waardoor ook álle beschikbare data opgeslagen mag worden omdat het onder dit doel valt. Daarom zal bij Big Data gedetailleerder omschreven moeten worden waarvoor het gebruikt wordt. Een welbepaald doel voor het gebruik van Big Data voor een webshop zou kunnen zijn: ‘Het verwerken van (persoons)gegevens voor het uitvoeren van bestellingen, en tevens in het kader van Big Data analyses voor het aanbieden van gepersonaliseerde reclame’.

 2. Ten tweede moet een doel uitdrukkelijk omschreven zijn.

  Dit dient te gebeuren bij het maken van een melding van de gegevensverwerking bij het CBP. Indien de gegevensverwerking onder een van de vrijstellingen valt, en het maken van een melding niet nodig is, dient het doel uitdrukkelijk omschreven te worden in het vrijstellingsbesluit.

 3. Ten derde is vereist dat het doel gerechtvaardigd is.

  Deze rechtvaardiging hangt samen met de in de vorige blog besproken rechtvaardigingsgronden. Er is alleen maar sprake van een gerechtvaardigd doel, indien het doel op een van de door de wet vastgestelde rechtvaardigingsgronden berust.

Bovendien is het ook belangrijk te vermelden dat de gehele gegevensverwerking langs het vastgestelde doel gerealiseerd moet worden. Gegevens mogen dus niet verder verwerkt worden op een wijze welke onverenigbaar is met het vastgestelde doel. In de praktijk komt het daarom regelmatig voor dat een doelomschrijving uit een hoofddoel en meerdere subdoelen bestaat, of meerdere naast elkaar staande doelen. Op deze manier is er meer ruimte om gegevens te verwerken. Hier zit wel een beperking aan, want nevendoelen moeten wel verenigbaar zijn met het hoofddoel.

Concluderend mogen persoonsgegevens dus niet verzameld worden zonder een precieze doelomschrijving. Een doelomschrijving mag óók niet tijdens het verzamelen opgesteld worden. Dit vereiste kan problematisch zijn voor Big Data, aangezien vóóraf het verzamelen van data nog niet exact duidelijk is waarvoor de data gebruikt gaat worden. Op het moment dat een bedrijf in het bezit is van heel veel data, is vaak de einduitkomst van Big Data nog onbekend. Data kan bijvoorbeeld geschikt zijn voor profiling, maar ook voor het efficiënter maken van een proces. Bij Big Data komt dit doel dus pas naar boven wanneer data actief geanalyseerd wordt. Voor het gebruik van Big Data is het dus een uitdaging om aan dit vereiste te voldoen.

Lees volgende week meer over het verbod op het nemen van geautomatiseerde individuele besluiten!

 

 

 

Lisette Meij

Directeur ICTRecht Privacy

Lisette Meij is directeur van ICTRecht privacy. Lisette is gespecialiseerd in de juridische aspecten van privacy en Big Data. Zij houdt zich bezig met ingewikkelde privacyvraagstukken en voert privacyaudits uit bij organisaties.

Daarnaast is zij lid van the International Association of Privacy Professionals (IAPP) en is zij Certified Information Privacy Professional/Europe, United States en Asia (CIPP/E, CIPP/US en CIPP/A), Certified Information Privacy Manager (CIPM) én Certified Information Privacy Technologist (CIPT). Tevens heeft zij de erkenning ‘Fellow of Information Privacy’ (FIP) van de IAPP ontvangen.

 


Er zijn nog geen reacties.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Uw persoonsgegevens gebruiken wij alleen voor het plaatsen en verwerken van uw reactie. Lees de privacyverklaring voor meer informatie